Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Відображено всі 375 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U абажури 110237
E lampshades  
F abat-jour  
U автоклави для готування їжі електричні / скороварки для готування їжі електричні 110254
E autoclaves, electric, for cooking / pressure cookers, electric  
F marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques  
U акваріумні нагрівачі 110308
E aquarium heaters  
F appareils de chauffage pour aquariums  
U акумулятори пари 110242
E steam accumulators  
F accumulateurs de vapeur  
U акумулятори тепла 110002
E heat accumulators  
F accumulateurs de chaleur  
U антиблікові пристрої для транспортних засобів [лампове обладнання] 110249
E anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] / anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]  
F dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]  
U антиобліднювачі для транспортних засобів 110112
E defrosters for vehicles  
F dégivreurs pour véhicules  
U апарати адсорбційні для виробляння газу 110388
E adsorption apparatus for generating gas  
F générateurs de gaz par adsorption  
U апарати водозабірні 110276
E water intake apparatus  
F appareils de prise d'eau  
U апарати гарячого повітря 110016
E hot air apparatus  
F appareils à air chaud  
U апарати дезінфікувальні дозувальні для подавання рідин у водогінні труби для санітарно-технічного устатковання 110377
E disinfectant apparatus for dispensing solutions into water-pipes for sanitary installations  
F appareils de désinfection pour la distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour installations sanitaires  
U апарати дезодорувальні, крім призначених для особистого використання 110275
E deodorizing apparatus, not for personal use / deodorising apparatus, not for personal use  
F appareils de désodorisation non à usage personnel  
U апарати дистиляційні* 110120
E distillation apparatus*  
F appareils pour la distillation*  
U апарати для готування льоду та морозива електричні 110386
E apparatus for making ices and ice cream, electric  
F sorbetières électriques  
U апарати для дезінфекції 110115
E disinfectant apparatus  
F appareils de désinfection  
U апарати для дезінфекції на медичні потреби 110342
E disinfectant apparatus for medical purposes  
F appareils de désinfection à usage médical  
U апарати для дезінфікування книг 110339
E book sterilization apparatus / book sterilisation apparatus  
F appareils pour la stérilisation de livres  
U апарати для дезодорування повітря 110009
E air deodorizing apparatus / air deodorising apparatus  
F appareils pour la désodorisation de l'air  
U апарати для зневоджування харчових відходів 110321
E apparatus for dehydrating food waste  
F appareils de déshydratation de déchets alimentaires  
U апарати для зрошування добривами 110392
E apparatus for fertilizer irrigation  
F appareils de fertirrigation  
U апарати для іонування повітря або води 110174
E ionization apparatus for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau  
U апарати для обкурювання, крім призначених на медичні потреби 110278
E fumigation apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour fumigations non à usage médical  
U апарати для охолоджування напоїв 110119
E beverage cooling apparatus  
F appareils pour le refroidissement de boissons  
U апарати для охолоджування повітря 110010
E air cooling apparatus  
F dispositifs pour le refroidissement de l'air  
U апарати для очищання газу 110138
E gas scrubbing apparatus  
F appareils pour l'épuration du gaz  
U апарати для очищання олій 110277
E oil-scrubbing apparatus  
F appareils pour l'épuration de l'huile  
U апарати для просушування 110117
E desiccating apparatus  
F appareils de dessiccation  
U апарати для смаження кави 110066
E coffee roasters  
F torréfacteurs à café  
U апарати для створювання вихрового руху води 110320
E whirlpool-jet apparatus  
F appareils pour faire des remous dans l'eau  
U апарати для сушіння кормів та фуражу 110141
E drying apparatus for fodder and forage / forage drying apparatus  
F appareils pour étuver le fourrage  
U апарати для сушіння рук в убиральнях 110223
E hand drying apparatus for washrooms  
F appareils à sécher les mains pour lavabos  
U апарати для фільтрування води 110124
E water filtering apparatus  
F appareils de filtration d'eau  
U апарати для хлорування води басейнів для плавання 110318
E swimming pool chlorinating apparatus  
F appareils de chloration pour piscines  
U апарати жарильні / гриль-жаровні 110172
E roasting apparatus / griddles [cooking appliances] / grills [cooking appliances]  
F grils [appareils de cuisson]  
U апарати з парою сухою для обличчя [сауни] 110300
E steam facial apparatus [saunas]  
F vaporisateurs faciaux [saunas]  
U апарати з функцією нагрівання та охолоджування для розливання гарячих і холодних напоїв 110350
E heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages  
F appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides  
U апарати і машини для очищання води 110206
E water purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'eau  
U апарати і машини для очищання повітря 110207
E air purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'air  
U апарати і машини холодильні 110155
E refrigerating apparatus and machines  
F appareils et machines frigorifiques  
U апарати і устатковання вентиляційне [кондиціонувальне] 110233
E ventilation [air-conditioning] installations and apparatus  
F appareils et installations de ventilation [climatisation]  
U апарати і устатковання для пом'якшування води 110243
E water softening apparatus and installations  
F appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau  
U апарати і устатковання санітарно-технічні 110221
E sanitary apparatus and installations  
F appareils et installations sanitaires  
U апарати і устатковання сушильні 110222
E drying apparatus and installations  
F appareils et installations de séchage  
U апарати мембранні для виробляння газу 110389
E membrane apparatus for generating gas  
F générateurs de gaz à membrane  
U апарати нагрівальні для захисту від обледеніння вікон транспортних засобів 110250
E heating apparatus for defrosting vehicle windows  
F dispositifs chauffants antigivre pour véhicules  
U апарати опалювальні електричні 110082
E heating apparatus, electric  
F appareils électriques de chauffage  
U апарати опалювальні на твердому, рідкому або газовому паливі 110080
E heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels  
F appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux  
U апарати освітлювальні світлодіодні [LED] 110333
E light-emitting diodes [LED] lighting apparatus  
F appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]  
U апарати сушильні 110097
E drying apparatus  
F séchoirs [appareils]  
U апарати сушильні для тіла 110403
E full-body drying apparatus  
F séchoirs corporels  
U апарати та устатковання для освітлювання 110130
E lighting apparatus and installations  
F appareils et installations d'éclairage  
U апарати та устатковання для підігрівання підлоги 110371
E underfloor heating apparatus and installations  
F planchers chauffants  
U апарати та устатковання куховарські 110109
E cooking apparatus and installations  
F appareils et installations de cuisson  
U апарати ферментаційні на промислові потреби 110391
E fermentation apparatus for industrial purposes  
F appareils de fermentation à usage industriel  
U апарати фільтрувальні для акваріумів 110307
E aquarium filtration apparatus  
F appareils de filtration pour aquariums  
U апаратура для гідромасажних ванн 110334
E hydromassage bath apparatus  
F appareils pour bains d'hydromassage  
U ацетиленові генератори 110004
E acetylene generators  
F générateurs d'acétylène  
U ацетиленові пальники 110003
E acetylene burners  
F becs à acétylène / brûleurs à acétylène  
U барбекю [устатковання] 110265
E barbecues  
F barbecues  
U біде 110046
E bidets  
F bidets  
U біореактори для використання при перероблянні відходів 110397
E bioreactors for use in the treatment of waste  
F bioréacteurs pour le traitement des déchets  
U біореактори для очищання стічних вод 110390
E bioreactors for use in the treatment of wastewater  
F bioréacteurs pour le traitement des eaux usées  
U блоки фільтрувальні мембранні для пристроїв для очищання води 110379
E membrane filtration units for water treatment apparatus  
F unités de filtration membranaire pour appareils de traitement d'eau  
U бойлери для пралень / пральні котли 110063
E laundry room boilers / washing coppers  
F chaudières de buanderie  
U ванни 110033
E bath tubs  
F baignoires  
U ванни на мінеральну воду [посудини] 110291
E spa baths [vessels]  
F bains à remous  
U варильні поверхні електричні 110354
E electric cooktops  
F plaques de cuisson électriques  
U вафельниці електричні 110258
E waffle irons, electric  
F gaufriers électriques / fers à bricelets électriques / fers à pâtisserie électriques  
U велосипедні ліхтарі 110045
E bicycle lights  
F feux pour bicyclettes  
U вентилятори [кондиціонування повітря] 110065
E fans [air-conditioning]  
F ventilateurs [climatisation]  
U вентилятори [частини кондиціонувального устатковання] 110225
E fans [parts of air-conditioning installations]  
F souffleries [parties d'installations de climatisation]  
U вентилятори для особистого використання електричні 110315
E electric fans for personal use  
F ventilateurs électriques à usage personnel  
U вентиляційне [кондиціонувальне] устатковання для транспортних засобів 110234
E ventilation [air-conditioning] installations for vehicles  
F installations de ventilation [climatisation] pour véhicules  
U випалювальні печі 110048
E kilns  
F cuiseurs  
U випарники 110142
E evaporators  
F évaporateurs  
U витяжники кухонні 110314
E extractor hoods for kitchens  
F hottes aspirantes de cuisine  
U витяжні ковпаки 110006
E ventilation hoods  
F hottes d'aération  
U витяжні ковпаки для лабораторій 110244
E ventilation hoods for laboratories  
F hottes d'aération pour laboratoires  
U відпарювачі для тканин 110331
E fabric steamers  
F défroisseurs de tissus à vapeur  
U вмістини холодильні 110157
E refrigerating containers  
F récipients frigorifiques  
U вмістища для води під тиском 110127
E pressure water tanks  
F réservoirs d'eau sous pression  
U вогні ходові для транспортних засобів 110394
E running lights for vehicles  
F feux de position pour véhicules  
U водогінне устатковання 110104
E water conduits installations  
F installations de conduites d'eau  
U водонагрівачі 110052
E water heaters  
F chauffe-eau / bouilleurs  
U водопостачальне устатковання 110252
E water supply installations  
F installations pour l'approvisionnement d'eau  
U водоспускне устатковання 110272
E water flushing installations / flushing apparatus  
F chasses d'eau  
U водоспускні бачки для туалетів 110075
E flushing tanks  
F réservoirs de chasses d'eau  
U вугільні електроди для дугових ламп 110072
E carbon for arc lamps  
F charbon pour lampes à arc  
U газові конденсатори, крім частин машин 110294
E gas condensers, other than parts of machines  
F condenseurs de gaz autres que parties de machines  
U газові котли 110162
E gas boilers  
F chaudières à gaz  
U газові пальники 110161
E gas burners  
F becs de gaz / brûleurs à gaz  
U газоочисники [частини газового устатковання] / скрубери [частини газового устатковання] 110160
E gas scrubbers [parts of gas installations] / scrubbers [parts of gas installations]  
F laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]  
U гармати снігові / генератори снігу 110395
E snow-making machines / snow cannons  
F machines à neige / canons à neige  
U генератори мікробульбашок води для ванн 110349
E microbubble generators for baths  
F générateurs de microbulles pour bains  
U гідранти 110049
E hydrants  
F bouches à eau  
U гірлянди з ліхтариків святкові 110344
E fairy lights for festive decoration / string lights for festive decoration  
F guirlandes lumineuses pour décoration de fête  
U ґноти, пристосовані для гасових плит 110353
E wicks adapted for oil stoves  
F mèches conçues pour des poêles à pétrole  
U горна 110153
E hearths  
F foyers  
U горщики куховарські електричні 110387
E cooking pots, electric  
F marmites électriques  
U горщики термостійкі електричні 110412
E hot pots, electric  
F cocottes électriques pour cuire à l'étuvée  
U грилі 110220
E rotisseries  
F rôtissoires  
U грілки 110302
E hot water bottles  
F bouillottes  
U грілки [металеві] 110306
E warming pans  
F bassinoires  
U грілки для ніг електричні або неелектричні 110087
E footwarmers, electric or non-electric  
F chauffe-pieds électriques ou non électriques  
U грілки для постелі 110304
E bed warmers  
F chauffe-lits  
U грілки кишенькові 110280
E pocket warmers  
F chaufferettes de poche  
U дегідратори для харчових продуктів електричні 110363
E food dehydrators, electric  
F déshydrateurs alimentaires électriques  
U димогенератори 110409
E smoke machines  
F machines à fumée  
U димогенератори для спецефектів 110370
E fog machines  
F machines à brouillard  
U димоходи 110093
E chimney flues  
F carneaux de cheminées  
U дистилятори 110246
E stills*  
F alambics*  
U дистиляційні колони 110101
E distillation columns  
F colonnes à distiller  
U душі 110121
E showers  
F douches*  
U ємності з краном для напоїв електричні 110375
E beverage urns, electric  
F samovars électriques  
U жарові труби для опалювальних котлів 110264
E flues for heating boilers  
F carneaux de chaudières de chauffage  
U жаровні 110230
E roasters  
F torréfacteurs  
U живильники для опалювальних котлів 110273
E feeding apparatus for heating boilers  
F alimentateurs de chaudières de chauffage  
U занурювальні нагрівачі 110090
E immersion heaters  
F thermoplongeurs  
U запальники газові 110019
E gas lighters  
F allume-gaz / allumeurs de gaz  
U запальники фрикційні для запалювання газу 110018
E friction lighters for igniting gas  
F briquets pour l'allumage du gaz  
U затулки димоходів 110094
E chimney blowers  
F tiroirs de cheminées  
U зволожувачі для радіаторів центрального опалення 110084
E humidifiers for central heating radiators  
F humidificateurs pour radiateurs de chauffage central  
U зволожувачі повітря 110372
E humidifiers  
F humidificateurs d'air  
U змійовики [частини дистилювального, нагрівального чи охолоджувального устатковання] 110224
E coils [parts of distilling, heating or cooling installations]  
F serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]  
U зольники для печей 110154
E furnace ash boxes / ash pits for furnaces  
F cendriers de foyers  
U зрошувачі [іригаційне обладнання] 110323
E drip irrigation emitters [irrigation fittings]  
F diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]  
U йогуртниці електричні 110312
E electric appliances for making yogurt / electric appliances for making yoghurt  
F yaourtières électriques  
U кабіни душові 110298
E shower cubicles / shower enclosures  
F cabines de douche  
U кавники електричні 110410
E coffeepots, electric  
F cafetières électriques  
U кавоварки електричні 110262
E coffee machines, electric  
F machines à café électriques  
U кавові капсули для електричних кавоварок порожні 110374
E coffee capsules, empty, for electric coffee machines  
F capsules de café, vides, pour machines à café électriques  
U калорифери 110067
E heating apparatus  
F calorifères  
U камені з вулканічної лави для барбекю 110326
E lava rocks for use in barbecue grills  
F pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue  
U камери холодильні 110156
E refrigerating chambers / walk-in refrigerators  
F chambres frigorifiques  
U каміни хатні 110267
E fireplaces, domestic  
F cheminées d'appartement  
U канальні печі 110008
E hot air ovens  
F aérothermes  
U килими електронагрівні 110310
E electrically heated carpets  
F tapis chauffés électriquement  
U киснево-водневі пальники 110197
E oxyhydrogen burners  
F brûleurs oxhydriques  
U китайські ліхтарики 110185
E Chinese lanterns  
F lampions / lanternes vénitiennes  
U клапани для регулювання рівня у вмістищах 110194
E level controlling valves in tanks  
F soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs  
U клапани повітряні для парового опалювального устатковання 110205
E air valves for steam heating installations  
F purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur  
U клеєварки електричні 110413
E glue pots, electric  
F pots à colle électriques  
U ковдри електричні, крім призначених на медичні потреби 110305
E blankets, electric, not for medical purposes  
F couvertures chauffantes, non à usage médical  
U колосникові решітки для печей 110152
E furnace grates  
F grilles de fourneaux  
U кондиціонери для транспортних засобів 110079
E air conditioners for vehicles  
F installations de climatisation pour véhicules / installations de conditionnement d'air pour véhicules  
U коптильні [куховарські апарати] 110406
E smokers [cooking apparatus]  
F fumoirs [appareils de cuisson]  
U крани для труб і трубопроводів 110068
E taps for pipes and pipelines / faucets for pipes and pipelines / spigots for pipes and pipelines / cocks for pipes and pipelines  
F robinets pour tuyaux et canalisations  
U крани змішувальні для водогінних труб 110239
E mixer taps for water pipes / mixer faucets for water pipes  
F robinets mélangeurs pour conduites d'eau  
U крани* 110218
E taps* / faucets*  
F robinets*  
U кришки для радіаторів 110050
E radiator caps  
F bouchons de radiateurs  
U кузні перемісні 110149
E forges, portable  
F forges portatives  
U кухлі електронагрівні 110393
E electrically heated mugs  
F mugs chauffés électriquement  
U куховарське начиння електричне 110107
E cooking utensils, electric  
F ustensiles de cuisson électriques  
U кухонні нагрівачі 110210
E cooking rings  
F réchauds  
U кухонні печі 110204
E kitchen ranges [ovens]  
F fourneaux de cuisine  
U кухонні плити 110108
E cooking stoves / cookers  
F cuisinières  
U лампи 110040
E lamps  
F lampes d'éclairage  
U лампи акваріумні 110309
E aquarium lights  
F lampes d'éclairage pour aquariums  
U лампи ацетиленові 110005
E acetylene flares  
F phares à acétylène  
U лампи бактерицидні для очищання повітря 110166
E germicidal lamps for purifying air  
F lampes germicides pour la purification de l'air  
U лампи газонаповнені 110163
E gas lamps  
F lampes à gaz  
U лампи для завивання волосся 110158
E curling lamps  
F lampes à friser  
U лампи для отверджування матеріалів, крім призначених на медичні потреби 110360
E curing lamps, not for medical purposes  
F lampes de durcissement non à usage médical  
U лампи для сушіння лаку на нігтях 110347
E nail lamps  
F lampes pour manucure  
U лампи дугові 110023
E arc lamps  
F lampes à arc  
U лампи електричні 110024
E electric lamps  
F lampes électriques  
U лампи лабораторні 110176
E laboratory lamps  
F lampes de laboratoire  
U лампи масляні 110179
E oil lamps  
F lampes à huile  
U лампи освітлювальні світлодіодні [LED] 110414
E light-emitting diode [LED] light bulbs  
F ampoules à diodes électroluminescentes [DEL]  
U лампи світильні 110021
E light bulbs  
F ampoules d'éclairage  
U лампи світильні електричні 110022
E light bulbs, electric  
F ampoules électriques  
U лампи світильні покажчиків повороту для транспортних засобів 110071
E light bulbs for directional signals for vehicles  
F ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules  
U лампи ультрафіолетові, крім призначених на медичні потреби 110180
E ultraviolet ray lamps, not for medical purposes  
F lampes à rayons ultraviolets non à usage médical  
U лампи шахтарські 110192
E miners' lamps  
F lampes de mineurs  
U лампові трубки скляні 110092
E lamp chimneys  
F tubes de lampes  
U ліхтарики для новорічних ялинок електричні 110195
E lights, electric, for Christmas trees / electric lights for Christmas trees  
F lampes électriques pour arbres de Noël  
U ліхтарі вибухобезпечні 110182
E safety lamps  
F lampes de sûreté  
U ліхтарі вуличні 110263
E street lamps  
F réverbères  
U ліхтарі для автомобілів 110256
E lights for automobiles / automobile lights  
F feux pour automobiles  
U ліхтарі для освітлювання 110041
E lanterns for lighting  
F lanternes d'éclairage  
U ліхтарі для транспортних засобів 110027
E lights for vehicles  
F feux pour véhicules  
U ліхтарі зі свічками 110355
E candle lanterns  
F lanternes à bougie  
U ліхтарі кишенькові електричні 110051
E electric torches / electric flashlights  
F torches électriques  
U ліхтарі налобні 110346
E head torches / portable headlamps  
F lampes frontales  
U ліхтарі-палиці світлодіодні з живленням від батарейок 110384
E lightsticks, battery-operated  
F bâtons lumineux à piles  
U люстри 110133
E chandeliers  
F lustres  
U машини для виготовляння морозива 110357
E ice-cream making machines  
F machines pour la préparation de crèmes glacées  
U машини для виготовляння рисових тістечок на побутові потреби, електричні 110352
E pounded rice cake making machines, electric, for household purposes  
F machines électriques à usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé  
U машини для виготовляння соєвого молока електричні 110373
E soya milk making machines, electric  
F machines électriques pour la confection de lait de soja  
U машини і апарати для виробляння льоду 110167
E ice machines and apparatus  
F appareils et machines à glaçons  
U машини кавові із вбудованими водоочисниками 110383
E coffee machines incorporating water purifiers  
F machines à café incorporant des purificateurs d'eau  
U машини пивоварні на побутові потреби електричні 110396
E beer brewing machines, electric, for household purposes  
F machines à brasser la bière, électriques, à usage domestique  
U мембрани для пристроїв для фільтрування води 110401
E membranes for water filtering apparatus  
F membranes pour appareils de filtration d'eau  
U мембрани для систем зворотного осмосу 110378
E membranes for reverse osmosis units  
F membranes pour unités d'osmose inverse  
U мікрохвильові печі кухонні 110317
E microwave ovens [cooking apparatus]  
F appareils de cuisson à micro-ondes  
U мікрохвильові печі на промислові потреби 110328
E microwave ovens for industrial purposes  
F fours à micro-ondes à usage industriel  
U морозильні камери 110106
E freezers  
F congélateurs  
U мотоциклетні ліхтарі 110110
E motorcycle lights  
F feux de motocycle  
U мультиварки 110336
E multicookers  
F multicuiseurs  
U мультипечі 110356
E air fryers  
F friteuses à air pulsé  
U муфти для ніг електронагрівні 110088
E footmuffs, electrically heated  
F chancelières chauffées électriquement  
U нагрівальні елементи 110085
E heating elements  
F corps chauffants  
U нагрівальні плити 110170
E hot plates  
F plaques chauffantes  
U нагрівачі для ванн 110038
E heaters for baths  
F chauffe-bains  
U нагрівачі для годувальних пляшок електричні 110257
E heaters, electric, for feeding bottles  
F chauffe-biberons électriques  
U нагрівачі для прасок 110086
E heaters for heating irons  
F chauffe-fers  
U нагрівачі повітря 110012
E air reheaters  
F réchauffeurs d'air  
U насадки для газових пальників 110251
E brackets for gas burners  
F appliques pour becs de gaz  
U несучі каркаси для печей 110025
E structural framework for ovens  
F armatures de fours  
U нитки електронагрівачів 110293
E heating filaments, electric  
F filaments électriques chauffants  
U нитки магнієві для освітлювання 110190
E magnesium filaments for lighting  
F fils de magnésium [éclairage]  
U нитки розжарювання для електричних ламп 110145
E filaments for electric lamps  
F filaments de lampes électriques  
U номери будинків світні 110196
E luminous house numbers  
F numéros de maisons lumineux  
U обігрівальні пластини 110201
E heating plates  
F plaques de chauffage  
U обігрівачі [опалювальні апарати] 110143
E stoves [heating apparatus]  
F poêles [appareils de chauffage]  
U обладнання для лазень з гарячим повітрям 110017
E hot air bath fittings  
F appareils pour bains d'air chaud  
U одяг електронагрівний 110351
E electrically heated clothing  
F vêtements chauffés électriquement  
U озонатори на дезінфікувальні потреби / генератори озону на дезінфікувальні потреби 110404
E ozonizers for sanitizing purposes / ozone generators for sanitizing purposes  
F ozoniseurs pour l'assainissement / générateurs d'ozone pour l'assainissement  
U опалювальне водяне устатковання 110076
E heating installations [water] / hot water heating installations  
F installations de chauffage à eau chaude  
U опалювальне устатковання 110073
E heating installations  
F installations de chauffe  
U опалювальне устатковання для транспортних засобів 110081
E heaters for vehicles  
F installations de chauffage pour véhicules  
U опалювальні котли 110077
E heating boilers  
F chaudières de chauffage  
U опори для випалювальних печей 110279
E kiln furniture [supports]  
F supports pour le chargement des fours  
U осушувачі повітря 110376
E dehumidifiers  
F déshumidificateurs  
U охолоджувальні баки для печей 110032
E coolers for furnaces / cooling vats for furnaces  
F bacs refroidisseurs pour fours  
U охолоджувачі електричні 110168
E cool boxes, electric / coolers, electric  
F glacières électriques  
U очищальне устатковання для стічної води 110135
E purification installations for sewage  
F installations pour la purification des eaux d'égouts  
U пакети охолоджувальні, крім призначених на медичні потреби, для особистого використання 110408
E personal cooling packs, not for medical purposes  
F blocs refroidissants non médicaux à usage personnel  
U палички сяючі для освітлювання 110399
E glow sticks for lighting  
F bâtons luminescents pour l'éclairage  
U пальники 110060
E burners  
F brûleurs  
U пальники для знищування бактерій 110061
E germicidal burners  
F brûleurs germicides  
U пальники для ламп 110044
E burners for lamps  
F becs de lampes  
U пальники лабораторні 110058
E laboratory burners  
F brûleurs de laboratoire  
U пальники рідкого палива 110199
E oil burners  
F brûleurs à huile  
U пароварки електричні 110337
E food steamers, electric  
F cuiseurs à vapeur électriques  
U парові котли, крім частин машин 110047
E boilers, other than parts of machines  
F chaudières autres que parties de machines  
U парогенератори, крім частин машин 110165
E steam boilers, other than parts of machines  
F générateurs de vapeur autres que parties de machines  
U пастеризатори 110178
E pasteurisers  
F pasteurisateurs  
U патрони для електричних ламп 110122
E sockets for electric lights  
F douilles de lampes électriques  
U перемісні кабіни для турецьких лазень 110036
E Turkish bath cabinets, portable  
F cabines transportables pour bains turcs  
U перколятори кавові електричні 110261
E coffee percolators, electric  
F percolateurs à café électriques  
U печі для хлібопекарень 110053
E bakers' ovens  
F fours de boulangerie  
U печі стоматологічні 110311
E dental ovens  
F fours dentaires  
U печі, крім призначених для лабораторного використання 110150
E furnaces, other than for laboratory use / ovens, other than for laboratory use  
F fours à l'exception des fours de laboratoires / fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires  
U підігрівачі тарілок 110089
E plate warmers  
F chauffe-plats  
U пісуари, що є санітарно-технічними пристосованнями 110301
E urinals being sanitary fixtures  
F urinoirs  
U плафони на лампи 110169
E lamp globes / globes for lamps  
F globes de lampes  
U подушки електронагрівні, крім призначених на медичні потреби 110296
E heating cushions, electric, not for medical purposes / heating pads, electric, not for medical purposes  
F coussins chauffés électriquement, non à usage médical  
U поливальне устатковання автоматичне 110001
E watering installations, automatic  
F installations automatiques d'abreuvage  
U поливальні машини на сільськогосподарські потреби 110327
E watering machines for agricultural purposes  
F machines d'irrigation pour l'agriculture  
U полімеризаційне устатковання 110203
E polymerisation installations  
F installations de polymérisation  
U преси для тортильї електричні 110338
E tortilla presses, electric  
F presses à tortillas, électriques  
U прилавки-вітрини з підігрівом 110335
E heated display cabinets  
F vitrines chauffantes  
U прилавки-вітрини холодильні 110330
E refrigerating display cabinets  
F vitrines frigorifiques  
U прилади і устатковання для охолоджування 110214
E cooling appliances and installations  
F appareils et installations de refroidissement  
U пристосовання для нарізування нагрівні 110407
E heated carving stations  
F stations de découpe chauffantes  
U пристрої для готування їжі за технологією су-від електричні 110348
E sous-vide cookers, electric  
F cuiseurs sous-vide électriques  
U пристрої для готування кускусу електричні 110366
E couscous cookers, electric  
F couscoussiers électriques  
U пристрої для готування шоколадного фондю електричні 110341
E chocolate fountains, electric  
F fontaines à chocolat électriques  
U пристрої для зігрівання рук з USB-живленням 110364
E USB-powered hand warmers  
F chauffe-mains alimentés par USB  
U пристрої для кондиціонування повітря 110099
E air-conditioning apparatus  
F appareils de climatisation  
U пристрої для нагрівання клею 110100
E glue-heating appliances  
F appareils à chauffer la colle  
U пристрої для обертання рожнів 110056
E roasting jacks  
F tournebroches  
U пристрої для підігрівання чашок з USB-живленням 110365
E USB-powered cup heaters  
F chauffe-tasses alimentés par USB  
U пристрої запобіжні для водяних або газових апаратів та труб 110217
E safety accessories for water or gas apparatus and pipes  
F accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz  
U пристрої і устатковання холодильні 110213
E refrigerating appliances and installations  
F appareils et installations de réfrigération  
U пристрої регулювальні для водяних або газових апаратів та труб 110216
E regulating accessories for water or gas apparatus and pipes  
F accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz  
U пристрої регулювальні та запобіжні для водогінних апаратів 110241
E regulating and safety accessories for water apparatus  
F accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau  
U пристрої регулювальні та запобіжні для газових апаратів 110259
E regulating and safety accessories for gas apparatus  
F accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz  
U прожектори 110202
E searchlights  
F projecteurs d'éclairage  
U прокладки для водогінних кранів 110219
E washers for water taps / washers for water faucets  
F rondelles de robinets d'eau  
U протибризкові насадки на крани 110055
E anti-splash tap nozzles  
F brise-jet  
U радіатори [обігрівальні] 110198
E radiators [heating]  
F radiateurs [chauffage]  
U радіатори електричні 110137
E radiators, electric  
F radiateurs électriques  
U радіатори центрального опалення 110083
E central heating radiators  
F radiateurs de chauffage central  
U раковини [водогінні] 110299
E sinks  
F éviers  
U раковини кухонні, призначені для вбудовування в стільниці 110382
E kitchen sinks incorporating integrated worktops  
F éviers de cuisine comprenant un plan de travail intégré  
U рафінувальні дистиляційні колони 110208
E refining towers for distillation  
F tours de raffinage pour la distillation  
U регенератори тепла 110069
E heat regenerators  
F récupérateurs de chaleur  
U регулювальні та запобіжні пристрої для газопроводів 110240
E regulating and safety accessories for gas pipes  
F accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz  
U регулятори тяги [опалювання] 110215
E dampers [heating]  
F registres de tirage [chauffage] / régulateurs de tirage [chauffage]  
U рефлектори для ламп 110183
E lamp reflectors  
F réflecteurs de lampes  
U рефлектори для транспортних засобів 110212
E vehicle reflectors  
F réflecteurs pour véhicules  
U рожни для гриль-жаровень 110057
E roasting spits  
F broches de rôtisserie  
U розжарювальні пальники 110043
E incandescent burners  
F becs à incandescence  
U розширні посудини для систем центрального опалення 110313
E expansion tanks for central heating installations  
F vases d'expansion pour installations de chauffage central  
U санітарно-технічні пристрої для ванн 110037
E bath fittings  
F appareils pour bains  
U світильники підводні 110322
E diving lights  
F projecteurs de plongée  
U світильники стельові 110136
E ceiling lights  
F plafonniers  
U світильні апарати для транспортних засобів 110229
E lighting apparatus for vehicles  
F appareils d'éclairage pour véhicules  
U світлові покажчики повороту для велосипедів 110358
E directional lights for bicycles  
F feux indicateurs de direction pour bicyclettes  
U світлові проєктори 110369
E light projectors  
F projecteurs de lumière  
U світлорозсіювачі 110118
E light diffusers  
F diffuseurs [éclairage]  
U сидіння на унітази 110236
E toilet seats  
F sièges de toilettes [W.-C.]  
U сидячі ванни 110035
E bath tubs for sitz baths  
F baignoires pour bains de siège  
U системи гідропонного вирощування 110361
E hydroponic growing systems  
F systèmes de culture hydroponique  
U системи зворотного осмосу 110385
E reverse osmosis units  
F osmoseurs  
U скло лампове 110091
E lamp glasses  
F verres de lampes  
U сковороди електричні 110411
E frying pans, electric  
F poêles à frire électriques  
U скрубери Вентурі 110400
E venturi scrubbers  
F épurateurs venturi  
U смарт-лампи світильні 110402
E smart light bulbs  
F ampoules d'éclairage intelligentes  
U сміттєспалювачі 110173
E incinerators  
F incinérateurs  
U солярії 110271
E tanning beds  
F lits de bronzage  
U сонячні печі 110270
E solar furnaces  
F fours solaires  
U сонячні термальні колектори [нагрівання] 110269
E solar thermal collectors [heating]  
F capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] / collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage]  
U спиртові пальники 110247
E alcohol burners  
F becs à alcool / brûleurs à alcool  
U стерилізатори 110226
E sterilizers / sterilisers  
F stérilisateurs  
U стерилізатори води 110128
E water sterilizers / water sterilisers  
F stérilisateurs d'eau  
U стерилізатори для медичних інструментів 110405
E sterilizers for medical instruments / sterilisers for medical instruments  
F stérilisateurs pour instruments médicaux  
U стерилізатори повітря 110245
E air sterilizers / air sterilisers  
F stérilisateurs d'air  
U стерильні камери [санітарно-технічне устатковання] 110325
E clean chambers [sanitary installations]  
F chambres blanches [installations sanitaires]  
U сушарки для білизни електричні 110316
E laundry dryers, electric / laundry driers, electric  
F sèche-linges électriques  
U сушарки для солоду 110191
E malt roasters  
F torréfacteurs à malt  
U сушарки для тютюну 110228
E tobacco roasters  
F torréfacteurs à tabac  
U сушарки для фруктів 110159
E fruit roasters  
F torréfacteurs à fruits  
U сушарки повітряні 110013
E air dryers / air driers  
F sécheurs d'air  
U таджини електричні 110368
E tajines, electric / tagines, electric  
F tajines électriques  
U теплові насоси 110268
E heat pumps  
F pompes à chaleur  
U теплові пістолети 110340
E heat guns  
F pistolets à air chaud  
U теплообмінники, крім частин машин 110129
E heat exchangers, other than parts of machines  
F échangeurs thermiques autres que parties de machines  
U термопоти електричні 110362
E thermo-pots, electric  
F récipients calorifuges électriques  
U термостатичні клапани [частини теплового устатковання] 110319
E thermostatic valves [parts of heating installations]  
F vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage]  
U торшери / світильники підлогові 110367
E standard lamps / floor lamps  
F lampadaires  
U тостери 110171
E bread toasters / toasters  
F grille-pain / toasteurs  
U тримачі для абажурів 110238
E lampshade holders  
F porte-abat-jour  
U труби [частини санітарно-технічного устатковання] / водогінні труби для санітарно-технічного устатковання 110103
E pipes [parts of sanitary installations] / water-pipes for sanitary installations  
F conduits [parties d'installations sanitaires]  
U труби з термостабілізованого поліпропілену для опалювальних систем 110398
E heat-stabilized polypropylene pipes for heating installations  
F tuyaux de polypropylène thermostabilisé pour installations de chauffe  
U труби котлів для опалювального устатковання 110078
E boiler pipes [tubes] for heating installations  
F tubes de chaudières de chauffage  
U трубки газорозрядні для освітлювання електричні 110111
E discharge tubes, electric, for lighting  
F tubes à décharges électriques pour l'éclairage  
U трубки люмінесцентні для освітлювання 110189
E luminous tubes for lighting  
F tubes lumineux pour l'éclairage  
U туалети [водоспускні] 110105
E toilets [water-closets] / water closets  
F toilettes [W.-C.]  
U туалети перемісні 110064
E toilets, portable  
F cabinets d'aisances transportables  
U умивальники [частини санітарно-технічного устатковання] 110186
E wash-hand basins [parts of sanitary installations] / wash-hand bowls [parts of sanitary installations]  
F lavabos / vasques  
U унітази для туалетів 110235
E toilet bowls  
F cuvettes de toilettes [W.-C.]  
U устатковання автоматичне для транспортування золи 110231
E ash conveyor installations, automatic  
F installations automatiques pour transporter la cendre  
U устатковання для ванн / санітарно-технічні пристосовання для ванн 110039
E bath installations / bath plumbing fixtures  
F installations de bain  
U устатковання для виробляння пари 110232
E steam generating installations  
F installations de production de vapeur  
U устатковання для знесолювання морської води 110116
E desalination plants  
F installations de dessalement de l'eau de mer  
U устатковання для кондиціонування повітря 110014
E air-conditioning installations  
F installations de climatisation  
U устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій 110193
E installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material  
F installations pour le traitement de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires  
U устатковання для охолоджування води 110125
E cooling installations for water  
F installations pour le refroidissement de l'eau  
U устатковання для охолоджування молока 110177
E milk cooling installations  
F installations pour le refroidissement du lait  
U устатковання для охолоджування рідин 110188
E cooling installations for liquids  
F refroidisseurs de liquides [installations]  
U устатковання для охолоджування тютюну 110227
E cooling installations for tobacco  
F installations pour le refroidissement du tabac  
U устатковання для очищання води 110123
E water purification installations  
F installations pour la purification de l'eau  
U устатковання для повітряних транспортних засобів освітлювальне 110007
E lighting installations for air vehicles  
F installations d'éclairage pour véhicules aériens  
U устатковання для розподіляння води 110096
E water distribution installations  
F installations de distribution d'eau  
U устатковання для саун 110297
E sauna bath installations  
F installations de sauna  
U устатковання для фільтрування повітря 110015
E air filtering installations  
F installations de filtrage d'air  
U устатковання і машини для охолоджування 110209
E cooling installations and machines  
F installations et machines à rafraîchir  
U факели 110148
E flaming torches  
F flambeaux  
U факельні труби для використання у нафтовій промисловості 110059
E flare stacks for use in the oil industry  
F torchères pour l'industrie pétrolière  
U фари для автомобілів 110031
E headlights for automobiles  
F phares pour automobiles  
U фари для транспортних засобів 110200
E vehicle headlights  
F phares de véhicules  
U фасонна футерівка для печей 110151
E fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for furnaces / shaped fittings for ovens  
F garnitures façonnées de fours / garnitures façonnées de fourneaux  
U фени 110095
E hair dryers / hair driers  
F sèche-cheveux  
U фільтри для кондиціонування повітря 110011
E filters for air conditioning  
F filtres à air pour la climatisation  
U фільтри для питної води 110147
E filters for drinking water  
F filtres pour l'eau potable  
U фільтри для пристроїв для фільтрування води 110380
E filters for water filtering apparatus  
F filtres pour appareils de filtration d'eau  
U фільтри мембранні зворотного осмосу для очищання води 110381
E reverse osmosis membrane filters for water treatment  
F filtres membranaires d'osmose inverse pour le traitement d'eau  
U фонтани 110126
E fountains  
F fontaines  
U фонтани декоративні 110175
E ornamental fountains  
F jets d'eau ornementaux  
U фритюрниці електричні 110266
E deep fryers, electric  
F friteuses électriques  
U футерівка з вогнетривкої глини для печей 110070
E oven fittings made of fireclay  
F garnitures de fours en chamotte  
U хлібопекарські машини 110329
E bread baking machines  
F machines pour cuire du pain  
U хлібопічки 110332
E bread-making machines  
F machines à pain  
U холодильники 110274
E refrigerators  
F réfrigérateurs  
U холодильники, апарати для охолоджування та морозильні камери для зберігання товарів медичного призначення 110359
E refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes  
F réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical  
U хроматографи на промислові потреби 110292
E chromatography apparatus for industrial purposes  
F appareils de chromatographie à usage industriel  
U цоколі ламп 110042
E lamp mantles / lamp casings  
F manchons de lampes  
U чайники електричні 110303
E kettles, electric  
F bouilloires électriques  
U шафи для вина електричні 110343
E wine cellars, electric  
F caves à vin électriques  
U шафи холодильні 110026
E refrigerating cabinets  
F armoires frigorifiques  
U шкарпетки електронагрівні 110345
E socks, electrically heated  
F chaussettes chauffées électriquement  
U ядерні реактори 110253
E nuclear reactors  
F réacteurs nucléaires  
Відображено всі 375 записи(-ів)