Клас 3

Завантажити перелік у текстовому файлі

Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати

151 - 165 з 259 записів
Назва товару Базовий номер
U пемза 030145
E pumice stone  
F pierre ponce  
U перекис водню на косметичні потреби 030112
E hydrogen peroxide for cosmetic purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique  
U полірувальний віск 030054
E polishing wax  
F cire à polir  
U полірувальний папір 030139
E polishing paper  
F papier à polir  
U полірувальний порошок / крокус 030011
E polishing rouge / jewellers' rouge  
F rouge à polir  
U полірувальні камені 030144
E polishing stones  
F pierre à polir  
U полірувальні препарати 030045
E polishing preparations  
F préparations pour polir  
U полірувальні препарати для меблів та підлоги 030047
E polish for furniture and flooring  
F encaustiques  
U полотно абразивне / полотно шліфувальне 030160
E sandcloth / abrasive cloth  
F toile abrasive  
U полотно наждачне 030086
E emery cloth  
F toile émeri  
U полотно шліфувальне із скляним абразивом 030161
E glass cloth [abrasive cloth]  
F toile de verre [toile abrasive]  
U помади на косметичні потреби 030146
E pomades for cosmetic purposes  
F pommades à usage cosmétique  
U пом'якшувачі тканин для прання 030193
E fabric softeners for laundry use  
F assouplisseurs  
U пральна синька 030014
E laundry blueing  
F bleu de lessive  
U пральні препарати 030124
E laundry preparations  
F lessives  
151 - 165 з 259 записів