Клас 3

Завантажити перелік у текстовому файлі

Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні та абразивні препарати

Назва товару Базовий номер
U пасти зубні* 030258
E toothpaste*  
F pâtes dentifrices*  
U патчі для очей гелеві на косметичні потреби 030253
E gel eye patches for cosmetic purposes  
F patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique  
U пемза 030145
E pumice stone  
F pierre ponce  
U перекис водню на косметичні потреби 030112
E hydrogen peroxide for cosmetic purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique  
U полірувальний віск 030054
E polishing wax  
F cire à polir  
U полірувальний папір 030139
E polishing paper  
F papier à polir  
U полірувальний порошок / крокус 030011
E polishing rouge / jewellers' rouge  
F rouge à polir  
U полірувальні камені 030144
E polishing stones  
F pierre à polir  
U полірувальні препарати 030045
E polishing preparations  
F préparations pour polir  
U полірувальні препарати для меблів та підлоги 030047
E polish for furniture and flooring  
F encaustiques  
U полотно абразивне / полотно шліфувальне 030160
E sandcloth / abrasive cloth  
F toile abrasive  
U полотно наждачне 030086
E emery cloth  
F toile émeri  
U полотно шліфувальне із скляним абразивом 030161
E glass cloth [abrasive cloth]  
F toile de verre [toile abrasive]  
U помади на косметичні потреби 030146
E pomades for cosmetic purposes  
F pommades à usage cosmétique  
U пом'якшувачі тканин для прання 030193
E fabric softeners for laundry use  
F assouplisseurs  
U пральна синька 030014
E laundry blueing  
F bleu de lessive  
U пральні препарати 030124
E laundry preparations  
F lessives  
U препарати для ароматизації повітря 030215
E air fragrancing preparations  
F parfums d'ambiance  
U препарати для ванн, крім призначених на медичні потреби 030230
E bath preparations, not for medical purposes  
F préparations pour le bain, non à usage médical  
U препарати для вибілювання вичиненої шкіри 030025
E leather bleaching preparations  
F produits pour blanchir le cuir  
U препарати для видаляння воску з підлоги [очищальні препарати] 030206
E floor wax removers [scouring preparations]  
F décapants pour cire à parquet  
U препарати для видаляння іржі 030170
E rust removing preparations  
F produits pour l'enlèvement de la rouille  
U препарати для видаляння лаків 030088
E varnish-removing preparations  
F produits pour enlever les vernis  
U препарати для видаляння лакофарбового покриття 030179
E paint stripping preparations  
F produits pour enlever la peinture  
U препарати для видаляння накипу на побутові потреби 030081
E descaling preparations for household purposes  
F détartrants à usage domestique  
U препарати для видаляння плям 030068
E stain removers  
F détachants  
U препарати для видаляння політур 030085
E lacquer-removing preparations  
F produits pour enlever les laques  
U препарати для випрямляння волосся 030232
E hair straightening preparations  
F préparations pour le lissage des cheveux  
U препарати для гоління 030148
E shaving preparations  
F produits de rasage  
U препарати для депіляції 030096
E depilatory preparations / depilatories  
F dépilatoires / produits épilatoires  
U препарати для догляду за нігтями 030137
E nail care preparations  
F produits pour le soin des ongles  
U препарати для завивання волосся 030041
E hair waving preparations / waving preparations for the hair  
F préparations pour l'ondulation des cheveux  
U препарати для замочування білизни 030098
E laundry soaking preparations / preparations for soaking laundry  
F matières à essanger le linge  
U препарати для засмагання [косметичні] 030171
E sun-tanning preparations [cosmetics]  
F préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau  
U препарати для знімання макіяжу 030078
E make-up removing preparations  
F produits de démaquillage  
U препарати для макіяжу 030033
E make-up preparations  
F produits de maquillage  
U препарати для надавання блиску [полірувальні] 030048
E shining preparations [polish]  
F produits pour faire briller  
U препарати для надавання блиску білизні 030029
E laundry glaze  
F produits de glaçage pour le blanchissage  
U препарати для надавання блиску листю рослин 030212
E preparations to make the leaves of plants shiny  
F préparations pour faire briller les feuilles des plantes  
U препарати для обкурювання [парфумерія] 030106
E fumigation preparations [perfumes]  
F produits pour fumigations [parfums]  
U препарати для освіження подиху для особистої гігієни 030250
E breath freshening preparations for personal hygiene  
F préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle  
U препарати для полірування взуття 030228
E shoe polish  
F cirages pour chaussures  
U препарати для полірування зубних протезів 030198
E denture polishes  
F préparations pour polir les prothèses dentaires  
U препарати для розблоковування засмічених стічних труб 030195
E preparations for unblocking drain pipes  
F préparations pour déboucher les tuyaux de drainage  
U препарати для розгладжування [крохмалення] 030127
E smoothing preparations [starching]  
F produits pour lisser  
U препарати для сухого чищення 030205
E dry-cleaning preparations  
F produits de nettoyage à sec  
U препарати для чищення зубів* 030079
E dentifrices*  
F dentifrices*  
U препарати для чищення зубних протезів 030194
E preparations for cleaning dentures  
F préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires  
U препарати для чищення шпалер 030138
E wallpaper cleaning preparations  
F produits pour le nettoyage des papiers peints  
U препарати з алое вера на косметичні потреби 030219
E aloe vera preparations for cosmetic purposes  
F préparations d'aloe vera à usage cosmétique