Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Інструменти і знаряддя ручні з ручним приводом; ножові вироби; особиста зброя, крім вогнепальної; бритви

Назва товару Базовий номер
U інструменти та знаряддя для здирання шкур тварин 080019
E instruments and tools for skinning animals  
F instruments et outils pour dépouiller des animaux  
U інструменти штампувальні [ручне знаряддя] 080084
E stamping-out tools [hand tools] / stamps [hand tools]  
F étampes [outils] / estampes [outils]  
U калівки 080120
E moulding irons / molding irons  
F fers à moulurer  
U каменедробильні молотки 080047
E stone hammers  
F casse-pierres  
U канавокопачі [ручні інструменти] 080234
E ditchers [hand tools]  
F fossoirs [outils]  
U карбівки [ручні інструменти] 080105
E embossers [hand tools]  
F estampeurs [outils]  
U кастети 080015
E punch rings [knuckle dusters] / knuckle dusters  
F coups-de-poing  
U кельми 080087
E trowels  
F truelles  
U кернери [ручні інструменти] 080175
E centre punches [hand tools]  
F pointeaux [outils]  
U кийки для силових структур 080130
E truncheons / bludgeons / police batons  
F matraques  
U кинджали 080246
E daggers  
F poignards / dagues  
U кирки [ручні інструменти] 080171
E picks [hand tools]  
F pics [outils]  
U киркомотики 080044
E pickaxes  
F pioches  
U киянки [ручні інструменти] 080155
E mallets [hand instruments]  
F battes [instruments à main]  
U кільцеві нарізувальні дошки для виготовляння різьби 080020
E annular screw plates  
F filières annulaires