Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Інструменти і знаряддя ручні з ручним приводом; ножові вироби; особиста зброя, крім вогнепальної; бритви

1 - 25 з 274 записів
Назва товару Базовий номер
U абразивні інструменти ручні 080002
E abrading instruments [hand instruments]  
F instruments à main pour abraser  
U аварійні молотки 080290
E emergency hammers  
F marteaux brise-vitres  
U алмази склорізальні [частини ручних інструментів] 080089
E glaziers' diamonds [parts of hand tools]  
F diamants de vitriers [parties d'outils à main]  
U апарати для знищування шкідників рослин, з ручним приводом 080088
E apparatus for destroying plant parasites, hand-operated  
F appareils pour détruire les parasites des plantes actionnés manuellement  
U апарати лазерні для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби 080289
E laser hair removal apparatus, other than for medical purposes  
F appareils d'épilation laser autres qu'à usage médical  
U багнети 080025
E bayonets  
F baïonnettes  
U бритви електричні або неелектричні 080179
E razors, electric or non-electric  
F rasoirs électriques ou non électriques  
U бури [ручні інструменти] 080067
E borers  
F perçoirs  
U бучарди / молотки з гострими кінцями 080036
E pickhammers / bushhammers  
F bouchardes  
U важелі 080153
E levers  
F leviers  
U валяльне знаряддя [ручні інструменти] 080052
E fulling tools [hand tools]  
F fouloirs [outils]  
U верстати ткацькі портативні з ручним приводом 080298
E portable handlooms, hand-operated  
F métiers à tisser portatifs actionnés manuellement  
U виделки столові 080070
E table forks  
F fourchettes  
U виделки, що використовуються при нарізуванні м'яса 080292
E carving forks  
F fourchettes à découper  
U викрутки неелектричні 080195
E screwdrivers, non-electric  
F tournevis non électriques  
U вила сільськогосподарські [ручні інструменти] 080220
E agricultural forks [hand tools]  
F fourches à usage agricole [outils à main]  
U витискачі з тюбиків з ручним приводом, крім призначених на побутові потреби 080299
E tube squeezers, hand-operated, other than for household purposes  
F presse-tubes actionnés manuellement autres qu'à usage domestique  
U воротки для мітчиків [ручні інструменти] 080063
E tap wrenches  
F tourne-à-gauche  
U гайковерти [ручні інструменти] / гайкові ключі [ручні інструменти] 080064
E spanners [hand tools] / wrenches [hand tools]  
F clés [outils]  
U гарпуни* 080140
E harpoons*  
F harpons*  
U голки для татуювання 080269
E tattoo needles  
F aiguilles de tatouage  
U гострильні бруски [мантачки] 080115
E scythe stones / whetstones  
F pierres à faux / dalles pour aiguiser les faux / queux à faux  
U гострильні камені 080003
E sharpening stones  
F pierres à aiguiser / pierres à affûter  
U гострі різальні інструменти [ручні] 080192
E edge tools [hand tools]  
F produits de taillanderie  
U гострогубці / щипці 080207
E pincers / nippers / tongs  
F pincettes  
1 - 25 з 274 записів