Клас 38

Завантажити перелік у текстовому файлі

Телекомунікаційні послуги

Назва послуги Базовий номер
U передавання відеоданих за запитом 380053
E video-on-demand transmission  
F transmission de séquences vidéo à la demande  
U передавання електронною поштою 380025
E transmission of electronic mail  
F transmission de courriels / transmission de courriers électroniques  
U передавання онлайнових вітальних листівок 380046
E transmission of greeting cards online  
F transmission de cartes de vœux en ligne  
U передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера 380024
E computer aided transmission of messages and images  
F transmission de messages et d'images assistée par ordinateur  
U передавання подкастів 380054
E transmission of podcasts  
F transmission de podcasts  
U передавання телеграм 380006
E transmission of telegrams  
F transmission de télégrammes  
U передавання цифрових файлів 380047
E transmission of digital files  
F transmission de fichiers numériques  
U пересилання повідомлень 380004
E message sending  
F transmission de messages  
U послуги відеоконференцзв'язку 380049
E videoconferencing services  
F services de visioconférence  
U послуги голосової пошти 380045
E voice mail services  
F services de messagerie vocale  
U послуги електронних інформаційних табло [телекомунікаційні послуги] 380036
E electronic bulletin board services [telecommunications services]  
F services d'affichage électronique [télécommunications]  
U послуги з геолокації [телекомунікаційні послуги] 380056
E geolocation services [telecommunications services]  
F services de géolocalisation [services de télécommunications]  
U послуги з надавання телеграфного зв'язку 380007
E telegraph services  
F services télégraphiques  
U послуги з надавання телефонного зв'язку 380009
E telephone services  
F services de téléphonie  
U послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування 380038
E telecommunications routing and junction services  
F services d'acheminement et de jonction pour télécommunications