Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

Назва товару Базовий номер
U судна підкладні 100025
E bed pans  
F bassins hygieniques  
U супінатори [устілки ортопедичні] до взуття 100040
E arch supports for footwear  
F soutiens de voutes plantaires pour chaussures  
U температурні індикаторні наклейки на лікарські [медичні] потреби 100225
E temperature indicator labels for medical purposes  
F etiquettes indicatrices de temperature, a usage medical  
U теплові подушечки для першої допомоги хворим 100209
E thermal packs for first aid purposes  
F coussinets thermiques pour premiers soins  
U термоелектричні компреси хірургічні 100059
E thermo-electric compresses [surgery]  
F compresses thermoelectriques [chirurgie]  
U термометри лікарські [медичні] 100198
E thermometers for medical purposes  
F thermometres a usage medical  
U томографи на медичні потреби 100227
E tomographs for medical purposes  
F tomographes a usage medical  
U торбини на воду лікарські [медичні] 100082
E water bags for medical purposes  
F poches a eau a usage medical  
U торбинки на лід лікарські [медичні] 100094
E ice bags for medical purposes  
F sacs a glace a usage medical  
U троакари 100151
E trocars  
F trocarts  
U тростини чотириопорні на медичні потреби 100230
E quad canes for medical purposes  
F cannes quadripodes a usage medical  
U трубки з радієм лікарські [медичні] 100017
E radium tubes for medical purposes  
F ampoules radiogenes a usage medical  
U укривала електронагрівні лікарські [медичні] 100191
E blankets, electric, for medical purposes  
F couvertures chauffantes, a usage medical  
U ультрафіолетові лампи лікарські [медичні] 100105
E ultraviolet ray lamps for medical purposes  
F lampes a rayons ultraviolets a usage medical  
U уретральні зонди 100153
E urethral probes  
F sondes uretrales