Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U устатковання для знесолювання морської води 110116
E desalination plants  
F installations de dessalement de l'eau de mer  
U устатковання для кондиціонування повітря 110014
E air-conditioning installations  
F installations de climatisation  
U устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій 110193
E installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material  
F installations pour le traitement de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires  
U устатковання для охолоджування води 110125
E cooling installations for water  
F installations pour le refroidissement de l'eau  
U устатковання для охолоджування молока 110177
E milk cooling installations  
F installations pour le refroidissement du lait  
U устатковання для охолоджування рідин 110188
E cooling installations for liquids  
F refroidisseurs de liquides [installations]  
U устатковання для охолоджування тютюну 110227
E cooling installations for tobacco  
F installations pour le refroidissement du tabac  
U устатковання для повітряних транспортних засобів освітлювальне 110007
E lighting installations for air vehicles  
F installations d'éclairage pour véhicules aériens  
U устатковання для розподіляння води 110096
E water distribution installations  
F installations de distribution d'eau  
U устатковання для саун 110297
E sauna bath installations  
F installations de sauna  
U устатковання для фільтрування повітря 110015
E air filtering installations  
F installations de filtrage d'air  
U устатковання і машини для охолоджування 110209
E cooling installations and machines  
F installations et machines à rafraîchir  
U факели 110148
E flaming torches  
F flambeaux  
U факельні труби для використання у нафтовій промисловості 110059
E flare stacks for use in the oil industry  
F torchères pour l'industrie pétrolière  
U фари для автомобілів 110031
E headlights for automobiles  
F phares pour automobiles  
U фари для транспортних засобів 110200
E vehicle headlights  
F phares de véhicules  
U фасонна футерівка для печей 110151
E fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for furnaces / shaped fittings for ovens  
F garnitures façonnées de fours / garnitures façonnées de fourneaux  
U фени 110095
E hair dryers / hair driers  
F sèche-cheveux  
U фільтри для кондиціонування повітря 110011
E filters for air conditioning  
F filtres à air pour la climatisation  
U фільтри для питної води 110147
E filters for drinking water  
F filtres pour l'eau potable  
U фонтани 110126
E fountains  
F fontaines  
U фонтани декоративні 110175
E ornamental fountains  
F jets d'eau ornementaux  
U фритюрниці електричні 110266
E deep fryers, electric  
F friteuses électriques  
U футерівка з вогнетривкої глини для печей 110070
E oven fittings made of fireclay  
F garnitures de fours en chamotte  
U хлібопекарські машини 110329
E bread baking machines  
F machines pour cuire du pain