Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U труби [частини санітарно-технічного устатковання] / водогінні труби для санітарно-технічного устатковання 110103
E pipes [parts of sanitary installations] / water-pipes for sanitary installations  
F conduits [parties d'installations sanitaires]  
U труби з термостабілізованого поліпропілену для опалювальних систем 110398
E heat-stabilized polypropylene pipes for heating installations  
F tuyaux de polypropylène thermostabilisé pour installations de chauffe  
U труби котлів для опалювального устатковання 110078
E boiler pipes [tubes] for heating installations  
F tubes de chaudières de chauffage  
U трубки газорозрядні для освітлювання електричні 110111
E discharge tubes, electric, for lighting  
F tubes à décharges électriques pour l'éclairage  
U трубки люмінесцентні для освітлювання 110189
E luminous tubes for lighting  
F tubes lumineux pour l'éclairage  
U туалети [водоспускні] 110105
E toilets [water-closets] / water closets  
F toilettes [W.-C.]  
U туалети перемісні 110064
E toilets, portable  
F cabinets d'aisances transportables  
U умивальники [частини санітарно-технічного устатковання] 110186
E wash-hand basins [parts of sanitary installations] / wash-hand bowls [parts of sanitary installations]  
F lavabos / vasques  
U унітази для туалетів 110235
E toilet bowls  
F cuvettes de toilettes [W.-C.]  
U устатковання автоматичне для транспортування золи 110231
E ash conveyor installations, automatic  
F installations automatiques pour transporter la cendre  
U устатковання для ванн / санітарно-технічні пристосовання для ванн 110039
E bath installations / bath plumbing fixtures  
F installations de bain  
U устатковання для виробляння пари 110232
E steam generating installations  
F installations de production de vapeur  
U устатковання для знесолювання морської води 110116
E desalination plants  
F installations de dessalement de l'eau de mer  
U устатковання для кондиціонування повітря 110014
E air-conditioning installations  
F installations de climatisation  
U устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій 110193
E installations for processing nuclear fuel and nuclear moderating material  
F installations pour le traitement de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires  
U устатковання для охолоджування води 110125
E cooling installations for water  
F installations pour le refroidissement de l'eau  
U устатковання для охолоджування молока 110177
E milk cooling installations  
F installations pour le refroidissement du lait  
U устатковання для охолоджування рідин 110188
E cooling installations for liquids  
F refroidisseurs de liquides [installations]  
U устатковання для охолоджування тютюну 110227
E cooling installations for tobacco  
F installations pour le refroidissement du tabac  
U устатковання для очищання води 110123
E water purification installations  
F installations pour la purification de l'eau  
U устатковання для повітряних транспортних засобів освітлювальне 110007
E lighting installations for air vehicles  
F installations d'éclairage pour véhicules aériens  
U устатковання для розподіляння води 110096
E water distribution installations  
F installations de distribution d'eau  
U устатковання для саун 110297
E sauna bath installations  
F installations de sauna  
U устатковання для фільтрування повітря 110015
E air filtering installations  
F installations de filtrage d'air  
U устатковання і машини для охолоджування 110209
E cooling installations and machines  
F installations et machines à rafraîchir