Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

351 - 375 з 375 записів
Назва товару Базовий номер
U факели 110148
E flaming torches  
F flambeaux  
U факельні труби для використання у нафтовій промисловості 110059
E flare stacks for use in the oil industry  
F torchères pour l'industrie pétrolière  
U фари для автомобілів 110031
E headlights for automobiles  
F phares pour automobiles  
U фари для транспортних засобів 110200
E vehicle headlights  
F phares de véhicules  
U фасонна футерівка для печей 110151
E fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for furnaces / shaped fittings for ovens  
F garnitures façonnées de fours / garnitures façonnées de fourneaux  
U фени 110095
E hair dryers / hair driers  
F sèche-cheveux  
U фільтри для кондиціонування повітря 110011
E filters for air conditioning  
F filtres à air pour la climatisation  
U фільтри для питної води 110147
E filters for drinking water  
F filtres pour l'eau potable  
U фільтри для пристроїв для фільтрування води 110380
E filters for water filtering apparatus  
F filtres pour appareils de filtration d'eau  
U фільтри мембранні зворотного осмосу для очищання води 110381
E reverse osmosis membrane filters for water treatment  
F filtres membranaires d'osmose inverse pour le traitement d'eau  
U фонтани 110126
E fountains  
F fontaines  
U фонтани декоративні 110175
E ornamental fountains  
F jets d'eau ornementaux  
U фритюрниці електричні 110266
E deep fryers, electric  
F friteuses électriques  
U футерівка з вогнетривкої глини для печей 110070
E oven fittings made of fireclay  
F garnitures de fours en chamotte  
U хлібопекарські машини 110329
E bread baking machines  
F machines pour cuire du pain  
U хлібопічки 110332
E bread-making machines  
F machines à pain  
U холодильники 110274
E refrigerators  
F réfrigérateurs  
U холодильники, апарати для охолоджування та морозильні камери для зберігання товарів медичного призначення 110359
E refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes  
F réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical  
U хроматографи на промислові потреби 110292
E chromatography apparatus for industrial purposes  
F appareils de chromatographie à usage industriel  
U цоколі ламп 110042
E lamp mantles / lamp casings  
F manchons de lampes  
U чайники електричні 110303
E kettles, electric  
F bouilloires électriques  
U шафи для вина електричні 110343
E wine cellars, electric  
F caves à vin électriques  
U шафи холодильні 110026
E refrigerating cabinets  
F armoires frigorifiques  
U шкарпетки електронагрівні 110345
E socks, electrically heated  
F chaussettes chauffées électriquement  
U ядерні реактори 110253
E nuclear reactors  
F réacteurs nucléaires  
351 - 375 з 375 записів