Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U апарати для сушіння рук в убиральнях 110223
E hand drying apparatus for washrooms  
F appareils à sécher les mains pour lavabos  
U апарати для фільтрування води 110124
E water filtering apparatus  
F appareils de filtration d'eau  
U апарати для хлорування води басейнів для плавання 110318
E swimming pool chlorinating apparatus  
F appareils de chloration pour piscines  
U апарати жарильні / гриль-жаровні 110172
E roasting apparatus / griddles [cooking appliances] / grills [cooking appliances]  
F grils [appareils de cuisson]  
U апарати з парою сухою для обличчя [сауни] 110300
E steam facial apparatus [saunas]  
F vaporisateurs faciaux [saunas]  
U апарати з функцією нагрівання та охолоджування для розливання гарячих і холодних напоїв 110350
E heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages  
F appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides  
U апарати і машини для очищання води 110206
E water purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'eau  
U апарати і машини для очищання повітря 110207
E air purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'air  
U апарати і машини холодильні 110155
E refrigerating apparatus and machines  
F appareils et machines frigorifiques  
U апарати і устатковання вентиляційне [кондиціонувальне] 110233
E ventilation [air-conditioning] installations and apparatus  
F appareils et installations de ventilation [climatisation]  
U апарати і устатковання для пом'якшування води 110243
E water softening apparatus and installations  
F appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau  
U апарати і устатковання санітарно-технічні 110221
E sanitary apparatus and installations  
F appareils et installations sanitaires  
U апарати і устатковання сушильні 110222
E drying apparatus and installations  
F appareils et installations de séchage  
U апарати мембранні для виробляння газу 110389
E membrane apparatus for generating gas  
F générateurs de gaz à membrane  
U апарати нагрівальні для захисту від обледеніння вікон транспортних засобів 110250
E heating apparatus for defrosting vehicle windows  
F dispositifs chauffants antigivre pour véhicules