Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

Назва товару Базовий номер
U вентилятори для особистого використання електричні 110315
E electric fans for personal use  
F ventilateurs électriques à usage personnel  
U вентиляційне [кондиціонувальне] устатковання для транспортних засобів 110234
E ventilation [air-conditioning] installations for vehicles  
F installations de ventilation [climatisation] pour véhicules  
U вентиляційне [кондиціонувальне] устатковання і апарати 110233
E ventilation [air-conditioning] installations and apparatus  
F appareils et installations de ventilation [climatisation]  
U випалювальні печі 110048
E kilns  
F cuiseurs  
U випарники 110142
E evaporators  
F évaporateurs  
U витяжники кухонні 110314
E extractor hoods for kitchens  
F hottes aspirantes de cuisine  
U витяжні ковпаки 110006
E ventilation hoods  
F hottes d'aération  
U витяжні ковпаки для лабораторій 110244
E ventilation hoods for laboratories  
F hottes d'aération pour laboratoires  
U відпарювачі для тканин 110331
E fabric steamers  
F défroisseurs de tissus à vapeur  
U вмістища для води під тиском 110127
E pressure water tanks  
F réservoirs d'eau sous pression  
U водогінне устатковання 110104
E water conduits installations  
F installations de conduites d'eau  
U водозабірні апарати 110276
E water intake apparatus  
F appareils de prise d'eau  
U водонагрівачі 110052
E water heaters  
F chauffe-eau / bouilleurs  
U водоочищальне устатковання 110123
E water purification installations  
F installations pour la purification de l'eau  
U водоочищальні апарати і машини 110206
E water purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'eau  
U водопостачальне устатковання 110252
E water supply installations  
F installations pour l'approvisionnement d'eau  
U водоспускне устатковання 110272
E water flushing installations / flushing apparatus  
F chasses d'eau  
U водоспускні бачки для туалетів 110075
E flushing tanks  
F réservoirs de chasses d'eau  
U вугільні електроди для дугових ламп 110072
E carbon for arc lamps  
F charbon pour lampes à arc  
U газові конденсатори, крім частин машин 110294
E gas condensers, other than parts of machines  
F condenseurs de gaz autres que parties de machines  
U газові котли 110162
E gas boilers  
F chaudières à gaz  
U газові пальники 110161
E gas burners  
F becs de gaz / brûleurs à gaz  
U газонаповнені лампи 110163
E gas lamps  
F lampes à gaz  
U газоочисники [частини газового устатковання] / скрубери [частини газового устатковання] 110160
E gas scrubbers [parts of gas installations] / scrubbers [parts of gas installations]  
F laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]  
U генератори мікробульбашок води для ванн 110349
E microbubble generators for baths  
F générateurs de microbulles pour bains