Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

126 - 150 з 340 записів
Назва товару Базовий номер
U ковдри електричні, крім призначених на медичні потреби 110305
E blankets, electric, not for medical purposes  
F couvertures chauffantes, non à usage médical  
U колосникові решітки для печей 110152
E furnace grates  
F grilles de fourneaux  
U кондиціонери для транспортних засобів 110079
E air conditioners for vehicles  
F installations de climatisation pour véhicules / installations de conditionnement d'air pour véhicules  
U крани для труб і трубопроводів 110068
E taps for pipes and pipelines / faucets for pipes and pipelines / spigots for pipes and pipelines / cocks for pipes and pipelines  
F robinets pour tuyaux et canalisations  
U крани змішувальні для водогінних труб 110239
E mixer taps for water pipes / mixer faucets for water pipes  
F robinets mélangeurs pour conduites d'eau  
U крани* 110218
E taps* / faucets*  
F robinets*  
U кришки для радіаторів 110050
E radiator caps  
F bouchons de radiateurs  
U кузні перемісні 110149
E forges, portable  
F forges portatives  
U куховарське начиння електричне 110107
E cooking utensils, electric  
F ustensiles de cuisson électriques  
U куховарські апарати та устатковання 110109
E cooking apparatus and installations  
F appareils et installations de cuisson  
U кухонні нагрівачі 110210
E cooking rings  
F réchauds  
U кухонні печі 110204
E kitchen ranges [ovens]  
F fourneaux de cuisine  
U кухонні плити 110108
E cooking stoves / cookers  
F cuisinières  
U лабораторні лампи 110176
E laboratory lamps  
F lampes de laboratoire  
U лабораторні пальники 110058
E laboratory burners  
F brûleurs de laboratoire  
U лампи 110040
E lamps  
F lampes d'éclairage  
U лампи для завивання волосся 110158
E curling lamps  
F lampes à friser  
U лампи для отверджування матеріалів, крім призначених на медичні потреби 110360
E curing lamps, not for medical purposes  
F lampes de durcissement non à usage médical  
U лампи для сушіння лаку на нігтях 110347
E nail lamps  
F lampes pour manucure  
U лампи електричні 110024
E electric lamps  
F lampes électriques  
U лампові трубки скляні 110092
E lamp chimneys  
F tubes de lampes  
U ліхтарики для новорічних ялинок електричні 110195
E lights, electric, for Christmas trees / electric lights for Christmas trees  
F lampes électriques pour arbres de Noël  
U ліхтарі вибухобезпечні 110182
E safety lamps  
F lampes de sûreté  
U ліхтарі вуличні 110263
E street lamps  
F réverbères  
U ліхтарі для автомобілів 110256
E lights for automobiles / automobile lights  
F feux pour automobiles  
126 - 150 з 340 записів