Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

201 - 225 з 375 записів
Назва товару Базовий номер
U муфти для ніг електронагрівні 110088
E footmuffs, electrically heated  
F chancelières chauffées électriquement  
U нагрівальні елементи 110085
E heating elements  
F corps chauffants  
U нагрівальні плити 110170
E hot plates  
F plaques chauffantes  
U нагрівачі для ванн 110038
E heaters for baths  
F chauffe-bains  
U нагрівачі для годувальних пляшок електричні 110257
E heaters, electric, for feeding bottles  
F chauffe-biberons électriques  
U нагрівачі для прасок 110086
E heaters for heating irons  
F chauffe-fers  
U нагрівачі повітря 110012
E air reheaters  
F réchauffeurs d'air  
U насадки для газових пальників 110251
E brackets for gas burners  
F appliques pour becs de gaz  
U несучі каркаси для печей 110025
E structural framework for ovens  
F armatures de fours  
U нитки електронагрівачів 110293
E heating filaments, electric  
F filaments électriques chauffants  
U нитки магнієві для освітлювання 110190
E magnesium filaments for lighting  
F fils de magnésium [éclairage]  
U нитки розжарювання для електричних ламп 110145
E filaments for electric lamps  
F filaments de lampes électriques  
U номери будинків світні 110196
E luminous house numbers  
F numéros de maisons lumineux  
U обігрівальні пластини 110201
E heating plates  
F plaques de chauffage  
U обігрівачі [опалювальні апарати] 110143
E stoves [heating apparatus]  
F poêles [appareils de chauffage]  
U обладнання для лазень з гарячим повітрям 110017
E hot air bath fittings  
F appareils pour bains d'air chaud  
U одяг електронагрівний 110351
E electrically heated clothing  
F vêtements chauffés électriquement  
U озонатори на дезінфікувальні потреби / генератори озону на дезінфікувальні потреби 110404
E ozonizers for sanitizing purposes / ozone generators for sanitizing purposes  
F ozoniseurs pour l'assainissement / générateurs d'ozone pour l'assainissement  
U опалювальне водяне устатковання 110076
E heating installations [water] / hot water heating installations  
F installations de chauffage à eau chaude  
U опалювальне устатковання 110073
E heating installations  
F installations de chauffe  
U опалювальне устатковання для транспортних засобів 110081
E heaters for vehicles  
F installations de chauffage pour véhicules  
U опалювальні котли 110077
E heating boilers  
F chaudières de chauffage  
U опори для випалювальних печей 110279
E kiln furniture [supports]  
F supports pour le chargement des fours  
U осушувачі повітря 110376
E dehumidifiers  
F déshumidificateurs  
U охолоджувальні баки для печей 110032
E coolers for furnaces / cooling vats for furnaces  
F bacs refroidisseurs pour fours  
201 - 225 з 375 записів