Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

1 - 100 з 375 записів
Назва товару Базовий номер
U абажури 110237
E lampshades  
F abat-jour  
U автоклави для готування їжі електричні / скороварки для готування їжі електричні 110254
E autoclaves, electric, for cooking / pressure cookers, electric  
F marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques  
U акваріумні нагрівачі 110308
E aquarium heaters  
F appareils de chauffage pour aquariums  
U акумулятори пари 110242
E steam accumulators  
F accumulateurs de vapeur  
U акумулятори тепла 110002
E heat accumulators  
F accumulateurs de chaleur  
U антиблікові пристрої для транспортних засобів [лампове обладнання] 110249
E anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] / anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]  
F dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]  
U антиобліднювачі для транспортних засобів 110112
E defrosters for vehicles  
F dégivreurs pour véhicules  
U апарати адсорбційні для виробляння газу 110388
E adsorption apparatus for generating gas  
F générateurs de gaz par adsorption  
U апарати водозабірні 110276
E water intake apparatus  
F appareils de prise d'eau  
U апарати гарячого повітря 110016
E hot air apparatus  
F appareils à air chaud  
U апарати дезінфікувальні дозувальні для подавання рідин у водогінні труби для санітарно-технічного устатковання 110377
E disinfectant apparatus for dispensing solutions into water-pipes for sanitary installations  
F appareils de désinfection pour la distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour installations sanitaires  
U апарати дезодорувальні, крім призначених для особистого використання 110275
E deodorizing apparatus, not for personal use / deodorising apparatus, not for personal use  
F appareils de désodorisation non à usage personnel  
U апарати дистиляційні* 110120
E distillation apparatus*  
F appareils pour la distillation*  
U апарати для готування льоду та морозива електричні 110386
E apparatus for making ices and ice cream, electric  
F sorbetières électriques  
U апарати для дезінфекції 110115
E disinfectant apparatus  
F appareils de désinfection  
U апарати для дезінфекції на медичні потреби 110342
E disinfectant apparatus for medical purposes  
F appareils de désinfection à usage médical  
U апарати для дезінфікування книг 110339
E book sterilization apparatus / book sterilisation apparatus  
F appareils pour la stérilisation de livres  
U апарати для дезодорування повітря 110009
E air deodorizing apparatus / air deodorising apparatus  
F appareils pour la désodorisation de l'air  
U апарати для зневоджування харчових відходів 110321
E apparatus for dehydrating food waste  
F appareils de déshydratation de déchets alimentaires  
U апарати для зрошування добривами 110392
E apparatus for fertilizer irrigation  
F appareils de fertirrigation  
U апарати для іонування повітря або води 110174
E ionization apparatus for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau  
U апарати для обкурювання, крім призначених на медичні потреби 110278
E fumigation apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour fumigations non à usage médical  
U апарати для охолоджування напоїв 110119
E beverage cooling apparatus  
F appareils pour le refroidissement de boissons  
U апарати для охолоджування повітря 110010
E air cooling apparatus  
F dispositifs pour le refroidissement de l'air  
U апарати для очищання газу 110138
E gas scrubbing apparatus  
F appareils pour l'épuration du gaz  
U апарати для очищання олій 110277
E oil-scrubbing apparatus  
F appareils pour l'épuration de l'huile  
U апарати для просушування 110117
E desiccating apparatus  
F appareils de dessiccation  
U апарати для смаження кави 110066
E coffee roasters  
F torréfacteurs à café  
U апарати для створювання вихрового руху води 110320
E whirlpool-jet apparatus  
F appareils pour faire des remous dans l'eau  
U апарати для сушіння кормів та фуражу 110141
E drying apparatus for fodder and forage / forage drying apparatus  
F appareils pour étuver le fourrage  
U апарати для сушіння рук в убиральнях 110223
E hand drying apparatus for washrooms  
F appareils à sécher les mains pour lavabos  
U апарати для фільтрування води 110124
E water filtering apparatus  
F appareils de filtration d'eau  
U апарати для хлорування води басейнів для плавання 110318
E swimming pool chlorinating apparatus  
F appareils de chloration pour piscines  
U апарати жарильні / гриль-жаровні 110172
E roasting apparatus / griddles [cooking appliances] / grills [cooking appliances]  
F grils [appareils de cuisson]  
U апарати з парою сухою для обличчя [сауни] 110300
E steam facial apparatus [saunas]  
F vaporisateurs faciaux [saunas]  
U апарати з функцією нагрівання та охолоджування для розливання гарячих і холодних напоїв 110350
E heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages  
F appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides  
U апарати і машини для очищання води 110206
E water purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'eau  
U апарати і машини для очищання повітря 110207
E air purifying apparatus and machines  
F appareils et machines pour la purification de l'air  
U апарати і машини холодильні 110155
E refrigerating apparatus and machines  
F appareils et machines frigorifiques  
U апарати і устатковання вентиляційне [кондиціонувальне] 110233
E ventilation [air-conditioning] installations and apparatus  
F appareils et installations de ventilation [climatisation]  
U апарати і устатковання для пом'якшування води 110243
E water softening apparatus and installations  
F appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau  
U апарати і устатковання санітарно-технічні 110221
E sanitary apparatus and installations  
F appareils et installations sanitaires  
U апарати і устатковання сушильні 110222
E drying apparatus and installations  
F appareils et installations de séchage  
U апарати мембранні для виробляння газу 110389
E membrane apparatus for generating gas  
F générateurs de gaz à membrane  
U апарати нагрівальні для захисту від обледеніння вікон транспортних засобів 110250
E heating apparatus for defrosting vehicle windows  
F dispositifs chauffants antigivre pour véhicules  
U апарати опалювальні електричні 110082
E heating apparatus, electric  
F appareils électriques de chauffage  
U апарати опалювальні на твердому, рідкому або газовому паливі 110080
E heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels  
F appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux  
U апарати освітлювальні світлодіодні [LED] 110333
E light-emitting diodes [LED] lighting apparatus  
F appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]  
U апарати сушильні 110097
E drying apparatus  
F séchoirs [appareils]  
U апарати сушильні для тіла 110403
E full-body drying apparatus  
F séchoirs corporels  
U апарати та устатковання для освітлювання 110130
E lighting apparatus and installations  
F appareils et installations d'éclairage  
U апарати та устатковання для підігрівання підлоги 110371
E underfloor heating apparatus and installations  
F planchers chauffants  
U апарати та устатковання куховарські 110109
E cooking apparatus and installations  
F appareils et installations de cuisson  
U апарати ферментаційні на промислові потреби 110391
E fermentation apparatus for industrial purposes  
F appareils de fermentation à usage industriel  
U апарати фільтрувальні для акваріумів 110307
E aquarium filtration apparatus  
F appareils de filtration pour aquariums  
U апаратура для гідромасажних ванн 110334
E hydromassage bath apparatus  
F appareils pour bains d'hydromassage  
U ацетиленові генератори 110004
E acetylene generators  
F générateurs d'acétylène  
U ацетиленові пальники 110003
E acetylene burners  
F becs à acétylène / brûleurs à acétylène  
U барбекю [устатковання] 110265
E barbecues  
F barbecues  
U біде 110046
E bidets  
F bidets  
U біореактори для використання при перероблянні відходів 110397
E bioreactors for use in the treatment of waste  
F bioréacteurs pour le traitement des déchets  
U біореактори для очищання стічних вод 110390
E bioreactors for use in the treatment of wastewater  
F bioréacteurs pour le traitement des eaux usées  
U блоки фільтрувальні мембранні для пристроїв для очищання води 110379
E membrane filtration units for water treatment apparatus  
F unités de filtration membranaire pour appareils de traitement d'eau  
U бойлери для пралень / пральні котли 110063
E laundry room boilers / washing coppers  
F chaudières de buanderie  
U ванни 110033
E bath tubs  
F baignoires  
U ванни на мінеральну воду [посудини] 110291
E spa baths [vessels]  
F bains à remous  
U варильні поверхні електричні 110354
E electric cooktops  
F plaques de cuisson électriques  
U вафельниці електричні 110258
E waffle irons, electric  
F gaufriers électriques / fers à bricelets électriques / fers à pâtisserie électriques  
U велосипедні ліхтарі 110045
E bicycle lights  
F feux pour bicyclettes  
U вентилятори [кондиціонування повітря] 110065
E fans [air-conditioning]  
F ventilateurs [climatisation]  
U вентилятори [частини кондиціонувального устатковання] 110225
E fans [parts of air-conditioning installations]  
F souffleries [parties d'installations de climatisation]  
U вентилятори для особистого використання електричні 110315
E electric fans for personal use  
F ventilateurs électriques à usage personnel  
U вентиляційне [кондиціонувальне] устатковання для транспортних засобів 110234
E ventilation [air-conditioning] installations for vehicles  
F installations de ventilation [climatisation] pour véhicules  
U випалювальні печі 110048
E kilns  
F cuiseurs  
U випарники 110142
E evaporators  
F évaporateurs  
U витяжники кухонні 110314
E extractor hoods for kitchens  
F hottes aspirantes de cuisine  
U витяжні ковпаки 110006
E ventilation hoods  
F hottes d'aération  
U витяжні ковпаки для лабораторій 110244
E ventilation hoods for laboratories  
F hottes d'aération pour laboratoires  
U відпарювачі для тканин 110331
E fabric steamers  
F défroisseurs de tissus à vapeur  
U вмістини холодильні 110157
E refrigerating containers  
F récipients frigorifiques  
U вмістища для води під тиском 110127
E pressure water tanks  
F réservoirs d'eau sous pression  
U вогні ходові для транспортних засобів 110394
E running lights for vehicles  
F feux de position pour véhicules  
U водогінне устатковання 110104
E water conduits installations  
F installations de conduites d'eau  
U водонагрівачі 110052
E water heaters  
F chauffe-eau / bouilleurs  
U водопостачальне устатковання 110252
E water supply installations  
F installations pour l'approvisionnement d'eau  
U водоспускне устатковання 110272
E water flushing installations / flushing apparatus  
F chasses d'eau  
U водоспускні бачки для туалетів 110075
E flushing tanks  
F réservoirs de chasses d'eau  
U вугільні електроди для дугових ламп 110072
E carbon for arc lamps  
F charbon pour lampes à arc  
U газові конденсатори, крім частин машин 110294
E gas condensers, other than parts of machines  
F condenseurs de gaz autres que parties de machines  
U газові котли 110162
E gas boilers  
F chaudières à gaz  
U газові пальники 110161
E gas burners  
F becs de gaz / brûleurs à gaz  
U газоочисники [частини газового устатковання] / скрубери [частини газового устатковання] 110160
E gas scrubbers [parts of gas installations] / scrubbers [parts of gas installations]  
F laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]  
U гармати снігові / генератори снігу 110395
E snow-making machines / snow cannons  
F machines à neige / canons à neige  
U генератори мікробульбашок води для ванн 110349
E microbubble generators for baths  
F générateurs de microbulles pour bains  
U гідранти 110049
E hydrants  
F bouches à eau  
U гірлянди з ліхтариків святкові 110344
E fairy lights for festive decoration / string lights for festive decoration  
F guirlandes lumineuses pour décoration de fête  
U ґноти, пристосовані для гасових плит 110353
E wicks adapted for oil stoves  
F mèches conçues pour des poêles à pétrole  
U горна 110153
E hearths  
F foyers  
U горщики куховарські електричні 110387
E cooking pots, electric  
F marmites électriques  
U горщики термостійкі електричні 110412
E hot pots, electric  
F cocottes électriques pour cuire à l'étuvée  
1 - 100 з 375 записів