Клас 11

Завантажити перелік у текстовому файлі

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, куховарення, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби

1 - 25 з 375 записів
Назва товару Базовий номер
U абажури 110237
E lampshades  
F abat-jour  
U автоклави для готування їжі електричні / скороварки для готування їжі електричні 110254
E autoclaves, electric, for cooking / pressure cookers, electric  
F marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques  
U акваріумні нагрівачі 110308
E aquarium heaters  
F appareils de chauffage pour aquariums  
U акумулятори пари 110242
E steam accumulators  
F accumulateurs de vapeur  
U акумулятори тепла 110002
E heat accumulators  
F accumulateurs de chaleur  
U антиблікові пристрої для транспортних засобів [лампове обладнання] 110249
E anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] / anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]  
F dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]  
U антиобліднювачі для транспортних засобів 110112
E defrosters for vehicles  
F dégivreurs pour véhicules  
U апарати адсорбційні для виробляння газу 110388
E adsorption apparatus for generating gas  
F générateurs de gaz par adsorption  
U апарати водозабірні 110276
E water intake apparatus  
F appareils de prise d'eau  
U апарати гарячого повітря 110016
E hot air apparatus  
F appareils à air chaud  
U апарати дезінфікувальні дозувальні для подавання рідин у водогінні труби для санітарно-технічного устатковання 110377
E disinfectant apparatus for dispensing solutions into water-pipes for sanitary installations  
F appareils de désinfection pour la distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour installations sanitaires  
U апарати дезодорувальні, крім призначених для особистого використання 110275
E deodorizing apparatus, not for personal use / deodorising apparatus, not for personal use  
F appareils de désodorisation non à usage personnel  
U апарати дистиляційні* 110120
E distillation apparatus*  
F appareils pour la distillation*  
U апарати для готування льоду та морозива електричні 110386
E apparatus for making ices and ice cream, electric  
F sorbetières électriques  
U апарати для дезінфекції 110115
E disinfectant apparatus  
F appareils de désinfection  
U апарати для дезінфекції на медичні потреби 110342
E disinfectant apparatus for medical purposes  
F appareils de désinfection à usage médical  
U апарати для дезінфікування книг 110339
E book sterilization apparatus / book sterilisation apparatus  
F appareils pour la stérilisation de livres  
U апарати для дезодорування повітря 110009
E air deodorizing apparatus / air deodorising apparatus  
F appareils pour la désodorisation de l'air  
U апарати для зневоджування харчових відходів 110321
E apparatus for dehydrating food waste  
F appareils de déshydratation de déchets alimentaires  
U апарати для зрошування добривами 110392
E apparatus for fertilizer irrigation  
F appareils de fertirrigation  
U апарати для іонування повітря або води 110174
E ionization apparatus for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau  
U апарати для обкурювання, крім призначених на медичні потреби 110278
E fumigation apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour fumigations non à usage médical  
U апарати для охолоджування напоїв 110119
E beverage cooling apparatus  
F appareils pour le refroidissement de boissons  
U апарати для охолоджування повітря 110010
E air cooling apparatus  
F dispositifs pour le refroidissement de l'air  
U апарати для очищання газу 110138
E gas scrubbing apparatus  
F appareils pour l'épuration du gaz  
1 - 25 з 375 записів