Клас 15

Музичні інструменти

Назва товару Базовий номер
U волинки 150051
E bagpipes  
F cornemuses  
U волосінь до смичків музичних інструментів 150007
E horsehair for bows for musical instruments  
F crins pour archets  
U гармоньки губні 150014
E harmonicas  
F harmonicas  
U гітари 150039
E guitars  
F guitares  
U гобої 150043
E oboes  
F hautbois  
U гонги 150037
E gongs  
F gongs  
U губники до духових музичних інструментів 150034
E mouthpieces for musical instruments  
F becs d'instruments de musique / embouchures d'instruments de musique  
U гукін [китайські скрипки] 150081
E huqin [Chinese violins]  
F huqin [violons chinois]  
U дзвоники [музичні інструменти] 150086
E handbells [musical instruments]  
F clochettes [instruments de musique]  
U диригентські палички 150009
E conductors' batons  
F baguettes pour battre la mesure  
U електронні музичні інструменти 150044
E electronic musical instruments  
F instruments de musique electroniques  
U камертони 150033
E tuning forks  
F diapasons  
U карильйони [музичні інструменти] 150017
E carillons [musical instruments]  
F carillons [instruments de musique]  
U кастаньєти 150018
E castanets  
F castagnettes  
U катеринки 150012
E barrel organs  
F orgues de Barbarie