Клас 15

Музичні інструменти

51 - 90 з 90 записів
Назва товару Базовий номер
U окарини 150056
E ocarinas  
F ocarinas  
U органи 150057
E organs  
F orgues  
U педалі до музичних інструментів 150060
E pedals for musical instruments  
F pedales d'instruments de musique  
U перегортальні пристрої до нот 150053
E turning apparatus for sheet music  
F appareils a tourner les pages de cahiers de musique  
U перфоровані стрічки до механічних музичних інструментів 150079
E perforated music rolls  
F bandes musicales perforees  
U підборідники до скрипок 150050
E chin rests for violins  
F mentonnieres de violons  
U підставки під музичні інструменти 150088
E stands for musical instruments  
F socles pour instruments de musique  
U підставки під смички до музичних інструментів 150005
E bow nuts for musical instruments  
F hausses d'archets pour instruments de musique  
U підставки під тулумбаси [литаври] 150020
E kettledrum frames  
F chevalets pour timbales  
U піпа [китайські гітари] 150083
E pipa [Chinese guitars]  
F pipa [guitares chinoises]  
U пюпітри для нот 150080
E music stands  
F pupitres a musique  
U регулятори гучності до механічних фортепіано 150045
E intensity regulators for mechanical pianos  
F regulateurs d'intensite pour pianos mecaniques  
U ріжки [музичні інструменти] 150030
E horns [musical instruments]  
F cors [instruments de musique]  
U саксофони 150089
E saxophones  
F saxophones  
U скриньки музичні 150052
E musical boxes  
F boites a musique  
U скрипки 150075
E violins  
F violons  
U смички до музичних інструментів 150004
E bows for musical instruments  
F archets pour instruments de musique  
U стрічки до механічних музичних інструментів 150078
E music rolls [piano]  
F bandes musicales  
U струни до арф 150042
E harp strings  
F cordes de harpes  
U струни до музичних інструментів 150028
E strings for musical instruments  
F cordes d'instruments de musique  
U струни до фортепіано 150062
E piano strings  
F cordes de pianos  
U струнні музичні інструменти 150029
E stringed musical instruments  
F instruments a cordes [musique]  
U суона [китайські труби] 150085
E suona [Chinese trumpets]  
F suona [trompettes chinoises]  
U сурдини 150065
E dampers for musical instruments / mutes for musical instruments  
F sourdines  
U сурми 150071
E clarions  
F clairons  
U тамтами 150068
E tom-toms  
F tam-tams  
U тарілки металеві [музичні інструменти] 150032
E cymbals  
F cymbales  
U трикутники [музичні інструменти] 150055
E triangles [musical instruments]  
F triangles [instruments de musique]  
U тромбони 150016
E buccins [trumpets]  
F buccins [trompettes]  
U тростини до смичків музичних інструментів 150006
E sticks for bows for musical instruments  
F baguettes d'archets  
U труби [музичні інструменти] 150072
E trumpets  
F trompettes  
U труби повітропровідні до органів 150058
E wind pipes for organs  
F porte-vent pour orgues  
U тулумбаси [литаври] 150069
E kettledrums  
F timbales [instruments de musique]  
U фісгармонії 150040
E harmoniums  
F harmoniums  
U флейти 150036
E flutes  
F flutes  
U фортепіано 150008
E pianos  
F pianos  
U цитри 150022
E zithers  
F cithares  
U чохли [футляри] на музичні інструменти 150035
E cases for musical instruments  
F etuis pour instruments de musique  
U шенґ [китайські духові музичні інструменти] 150084
E sheng [Chinese musical wind instruments]  
F sheng [instruments de musique a vent chinois]  
U язичкові духові музичні інструменти 150003
E reeds  
F anches  
51 - 90 з 90 записів