Клас 15

Музичні інструменти

Назва товару Базовий номер
U кетгут [кишкові струни] до музичних інструментів 150015
E catgut for musical instruments  
F boyaux d'instruments de musique  
U кілочки до музичних інструментів 150021
E pegs for musical instruments  
F chevilles pour instruments de musique  
U клавіатури до музичних інструментів 150024
E keyboards for musical instruments  
F claviers d'instruments de musique  
U клавіатури до фортепіано 150061
E piano keyboards  
F claviers de pianos  
U клавіші до музичних інструментів 150077
E keys for musical instruments  
F touches pour instruments de musique  
U клавіші до фортепіано 150063
E piano keys  
F touches de pianos  
U клапани до музичних інструментів 150073
E valves for musical instruments  
F valves pour instruments de musique  
U кларнети 150023
E clarionets  
F clarinettes  
U ключі для настроювання музичних інструментів 150002
E tuning hammers  
F accordoirs de cordes  
U кобилки [підставки під струни] до музичних інструментів 150054
E bridges for musical instruments  
F chevalets pour instruments de musique  
U контрабаси 150027
E double basses  
F contrebasses  
U концертини 150026
E concertinas  
F concertinas  
U корнети [музичні інструменти] 150031
E cornets [musical instruments]  
F cornets a pistons  
U ксилофони 150076
E xylophones  
F xylophones  
U ліри 150046
E lyres  
F lyres