Клас 15

Музичні інструменти

Відображено всі 90 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U акордеони / гармоні 150001
E accordions  
F accordeons  
U арфи 150041
E harps  
F harpes  
U балалайки [струнні музичні інструменти] 150090
E balalaikas [stringed musical instruments]  
F balalaikas [instruments de musique a cordes]  
U бамбукові флейти 150082
E bamboo flutes  
F flutes de bambou  
U банджо 150091
E banjos  
F banjos  
U бандоніони 150011
E bandonions  
F bandoneons  
U барабани [музичні інструменти] 150066
E drums [musical instruments]  
F caisses [instruments de musique] / tambours [instruments de musique]  
U барабанні палички 150010
E drumsticks  
F baguettes de tambours  
U баси [музичні інструменти] 150013
E basses [musical instruments]  
F basses [instruments de musique]  
U бубни 150067
E tambourines  
F tambourins  
U букцини [стародавні духові інструменти типу тромбона] 150070
E trombones  
F trombones [instruments de musique]  
U бунчуки [музичні інструменти] 150019
E hats with bells [musical instruments]  
F chapeaux chinois [instruments de musique]  
U варгани [музичні інструменти] 150038
E Jews' harps [musical instruments]  
F guimbardes [instruments de musique]  
U вичинена шкіра на барабани 150059
E drumheads / skins for drums  
F peaux de tambours  
U віоли 150074
E violas  
F violes  
U волинки 150051
E bagpipes  
F cornemuses  
U волосінь до смичків музичних інструментів 150007
E horsehair for bows for musical instruments  
F crins pour archets  
U гармоньки губні 150014
E harmonicas  
F harmonicas  
U гітари 150039
E guitars  
F guitares  
U гобої 150043
E oboes  
F hautbois  
U гонги 150037
E gongs  
F gongs  
U губники до духових музичних інструментів 150034
E mouthpieces for musical instruments  
F becs d'instruments de musique / embouchures d'instruments de musique  
U гукін [китайські скрипки] 150081
E huqin [Chinese violins]  
F huqin [violons chinois]  
U дзвоники [музичні інструменти] 150086
E handbells [musical instruments]  
F clochettes [instruments de musique]  
U диригентські палички 150009
E conductors' batons  
F baguettes pour battre la mesure  
U електронні музичні інструменти 150044
E electronic musical instruments  
F instruments de musique electroniques  
U камертони 150033
E tuning forks  
F diapasons  
U карильйони [музичні інструменти] 150017
E carillons [musical instruments]  
F carillons [instruments de musique]  
U кастаньєти 150018
E castanets  
F castagnettes  
U катеринки 150012
E barrel organs  
F orgues de Barbarie  
U кетгут [кишкові струни] до музичних інструментів 150015
E catgut for musical instruments  
F boyaux d'instruments de musique  
U кілочки до музичних інструментів 150021
E pegs for musical instruments  
F chevilles pour instruments de musique  
U клавіатури до музичних інструментів 150024
E keyboards for musical instruments  
F claviers d'instruments de musique  
U клавіатури до фортепіано 150061
E piano keyboards  
F claviers de pianos  
U клавіші до музичних інструментів 150077
E keys for musical instruments  
F touches pour instruments de musique  
U клавіші до фортепіано 150063
E piano keys  
F touches de pianos  
U клапани до музичних інструментів 150073
E valves for musical instruments  
F valves pour instruments de musique  
U кларнети 150023
E clarionets  
F clarinettes  
U ключі для настроювання музичних інструментів 150002
E tuning hammers  
F accordoirs de cordes  
U кобилки [підставки під струни] до музичних інструментів 150054
E bridges for musical instruments  
F chevalets pour instruments de musique  
U контрабаси 150027
E double basses  
F contrebasses  
U концертини 150026
E concertinas  
F concertinas  
U корнети [музичні інструменти] 150031
E cornets [musical instruments]  
F cornets a pistons  
U ксилофони 150076
E xylophones  
F xylophones  
U ліри 150046
E lyres  
F lyres  
U мандоліни 150049
E mandolins  
F mandolines  
U медіатори до струнних інструментів 150048
E picks for stringed instruments / plectrums  
F mediators / plectres pour instruments a cordes  
U міхи до музичних інструментів 150064
E bellows for musical instruments  
F souffleries d'instruments de musique  
U музичні інструменти 150025
E musical instruments  
F instruments de musique  
U музичні синтезатори 150087
E music synthesizers  
F synthetiseurs musicaux  
U окарини 150056
E ocarinas  
F ocarinas  
U органи 150057
E organs  
F orgues  
U педалі до музичних інструментів 150060
E pedals for musical instruments  
F pedales d'instruments de musique  
U перегортальні пристрої до нот 150053
E turning apparatus for sheet music  
F appareils a tourner les pages de cahiers de musique  
U перфоровані стрічки до механічних музичних інструментів 150079
E perforated music rolls  
F bandes musicales perforees  
U підборідники до скрипок 150050
E chin rests for violins  
F mentonnieres de violons  
U підставки під музичні інструменти 150088
E stands for musical instruments  
F socles pour instruments de musique  
U підставки під смички до музичних інструментів 150005
E bow nuts for musical instruments  
F hausses d'archets pour instruments de musique  
U підставки під тулумбаси [литаври] 150020
E kettledrum frames  
F chevalets pour timbales  
U піпа [китайські гітари] 150083
E pipa [Chinese guitars]  
F pipa [guitares chinoises]  
U пюпітри для нот 150080
E music stands  
F pupitres a musique  
U регулятори гучності до механічних фортепіано 150045
E intensity regulators for mechanical pianos  
F regulateurs d'intensite pour pianos mecaniques  
U ріжки [музичні інструменти] 150030
E horns [musical instruments]  
F cors [instruments de musique]  
U саксофони 150089
E saxophones  
F saxophones  
U скриньки музичні 150052
E musical boxes  
F boites a musique  
U скрипки 150075
E violins  
F violons  
U смички до музичних інструментів 150004
E bows for musical instruments  
F archets pour instruments de musique  
U стрічки до механічних музичних інструментів 150078
E music rolls [piano]  
F bandes musicales  
U струни до арф 150042
E harp strings  
F cordes de harpes  
U струни до музичних інструментів 150028
E strings for musical instruments  
F cordes d'instruments de musique  
U струни до фортепіано 150062
E piano strings  
F cordes de pianos  
U струнні музичні інструменти 150029
E stringed musical instruments  
F instruments a cordes [musique]  
U суона [китайські труби] 150085
E suona [Chinese trumpets]  
F suona [trompettes chinoises]  
U сурдини 150065
E dampers for musical instruments / mutes for musical instruments  
F sourdines  
U сурми 150071
E clarions  
F clairons  
U тамтами 150068
E tom-toms  
F tam-tams  
U тарілки металеві [музичні інструменти] 150032
E cymbals  
F cymbales  
U трикутники [музичні інструменти] 150055
E triangles [musical instruments]  
F triangles [instruments de musique]  
U тромбони 150016
E buccins [trumpets]  
F buccins [trompettes]  
U тростини до смичків музичних інструментів 150006
E sticks for bows for musical instruments  
F baguettes d'archets  
U труби [музичні інструменти] 150072
E trumpets  
F trompettes  
U труби повітропровідні до органів 150058
E wind pipes for organs  
F porte-vent pour orgues  
U тулумбаси [литаври] 150069
E kettledrums  
F timbales [instruments de musique]  
U фісгармонії 150040
E harmoniums  
F harmoniums  
U флейти 150036
E flutes  
F flutes  
U фортепіано 150008
E pianos  
F pianos  
U цитри 150022
E zithers  
F cithares  
U чохли [футляри] на музичні інструменти 150035
E cases for musical instruments  
F etuis pour instruments de musique  
U шенґ [китайські духові музичні інструменти] 150084
E sheng [Chinese musical wind instruments]  
F sheng [instruments de musique a vent chinois]  
U язичкові духові музичні інструменти 150003
E reeds  
F anches  
Відображено всі 90 записи(-ів)