Клас 15

Музичні інструменти

1 - 50 з 90 записів
Назва товару Базовий номер
U акордеони / гармоні 150001
E accordions  
F accordeons  
U арфи 150041
E harps  
F harpes  
U балалайки [струнні музичні інструменти] 150090
E balalaikas [stringed musical instruments]  
F balalaikas [instruments de musique a cordes]  
U бамбукові флейти 150082
E bamboo flutes  
F flutes de bambou  
U банджо 150091
E banjos  
F banjos  
U бандоніони 150011
E bandonions  
F bandoneons  
U барабани [музичні інструменти] 150066
E drums [musical instruments]  
F caisses [instruments de musique] / tambours [instruments de musique]  
U барабанні палички 150010
E drumsticks  
F baguettes de tambours  
U баси [музичні інструменти] 150013
E basses [musical instruments]  
F basses [instruments de musique]  
U бубни 150067
E tambourines  
F tambourins  
U букцини [стародавні духові інструменти типу тромбона] 150070
E trombones  
F trombones [instruments de musique]  
U бунчуки [музичні інструменти] 150019
E hats with bells [musical instruments]  
F chapeaux chinois [instruments de musique]  
U варгани [музичні інструменти] 150038
E Jews' harps [musical instruments]  
F guimbardes [instruments de musique]  
U вичинена шкіра на барабани 150059
E drumheads / skins for drums  
F peaux de tambours  
U віоли 150074
E violas  
F violes  
U волинки 150051
E bagpipes  
F cornemuses  
U волосінь до смичків музичних інструментів 150007
E horsehair for bows for musical instruments  
F crins pour archets  
U гармоньки губні 150014
E harmonicas  
F harmonicas  
U гітари 150039
E guitars  
F guitares  
U гобої 150043
E oboes  
F hautbois  
U гонги 150037
E gongs  
F gongs  
U губники до духових музичних інструментів 150034
E mouthpieces for musical instruments  
F becs d'instruments de musique / embouchures d'instruments de musique  
U гукін [китайські скрипки] 150081
E huqin [Chinese violins]  
F huqin [violons chinois]  
U дзвоники [музичні інструменти] 150086
E handbells [musical instruments]  
F clochettes [instruments de musique]  
U диригентські палички 150009
E conductors' batons  
F baguettes pour battre la mesure  
U електронні музичні інструменти 150044
E electronic musical instruments  
F instruments de musique electroniques  
U камертони 150033
E tuning forks  
F diapasons  
U карильйони [музичні інструменти] 150017
E carillons [musical instruments]  
F carillons [instruments de musique]  
U кастаньєти 150018
E castanets  
F castagnettes  
U катеринки 150012
E barrel organs  
F orgues de Barbarie  
U кетгут [кишкові струни] до музичних інструментів 150015
E catgut for musical instruments  
F boyaux d'instruments de musique  
U кілочки до музичних інструментів 150021
E pegs for musical instruments  
F chevilles pour instruments de musique  
U клавіатури до музичних інструментів 150024
E keyboards for musical instruments  
F claviers d'instruments de musique  
U клавіатури до фортепіано 150061
E piano keyboards  
F claviers de pianos  
U клавіші до музичних інструментів 150077
E keys for musical instruments  
F touches pour instruments de musique  
U клавіші до фортепіано 150063
E piano keys  
F touches de pianos  
U клапани до музичних інструментів 150073
E valves for musical instruments  
F valves pour instruments de musique  
U кларнети 150023
E clarionets  
F clarinettes  
U ключі для настроювання музичних інструментів 150002
E tuning hammers  
F accordoirs de cordes  
U кобилки [підставки під струни] до музичних інструментів 150054
E bridges for musical instruments  
F chevalets pour instruments de musique  
U контрабаси 150027
E double basses  
F contrebasses  
U концертини 150026
E concertinas  
F concertinas  
U корнети [музичні інструменти] 150031
E cornets [musical instruments]  
F cornets a pistons  
U ксилофони 150076
E xylophones  
F xylophones  
U ліри 150046
E lyres  
F lyres  
U мандоліни 150049
E mandolins  
F mandolines  
U медіатори до струнних інструментів 150048
E picks for stringed instruments / plectrums  
F mediators / plectres pour instruments a cordes  
U міхи до музичних інструментів 150064
E bellows for musical instruments  
F souffleries d'instruments de musique  
U музичні інструменти 150025
E musical instruments  
F instruments de musique  
U музичні синтезатори 150087
E music synthesizers  
F synthetiseurs musicaux  
1 - 50 з 90 записів