Клас 17

Завантажити перелік у текстовому файлі

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; формовані матеріали з пластмаси та смоли на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання та ізолювання; неметалеві гнучкі труби та шланги

Назва товару Базовий номер
U ізоляційна скловата 170063
E glass wool for insulation  
F laine de verre pour l'isolation  
U ізоляційна штукатурка 170110
E insulating plaster  
F enduits isolants  
U ізоляційний папір 170055
E insulating paper  
F papier isolant  
U ізоляційні армовані клейкі стрічки 170118
E duct tapes  
F rubans adhésifs toilés  
U ізоляційні вогнетривкі матеріали 170116
E insulating refractory materials  
F matériaux réfractaires isolants  
U ізоляційні лаки 170057
E insulating varnish  
F vernis isolants  
U ізоляційні масла 170052
E insulating oils  
F huiles isolantes  
U ізоляційні масла для трансформаторів 170051
E insulating oil for transformers  
F huile isolante pour transformateurs  
U ізоляційні матеріали 170023
E insulating materials  
F matières isolantes  
U ізоляційні рукавиці 170049
E insulating gloves  
F gants isolants  
U ізоляційні смуги / ізоляційні стрічки 170107
E insulating bands / insulating tapes  
F bandes isolantes / rubans isolants  
U ізоляційні тканини 170056
E insulating fabrics  
F tissus isolants  
U ізоляційні фарби 170060
E insulating paints  
F peintures isolantes  
U каучук, необроблений або напівоброблений 170017
E rubber, raw or semi-worked  
F caoutchouc brut ou mi-ouvré  
U каучукові розчини 170114
E rubber solutions  
F dissolutions de caoutchouc