Клас 17

Завантажити перелік у текстовому файлі

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; формовані матеріали з пластмаси та смоли на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання та ізолювання; неметалеві гнучкі труби та шланги

Назва товару Базовий номер
U нитки еластичні, крім призначених для текстильного використання / пряжа еластична, крім призначеної для текстильного використання 170038
E elastic yarns, not for use in textiles / elastic threads, not for use in textiles  
F fils élastiques non à usage textile  
U нитки пластмасові для паяння 170047
E threads of plastic for soldering / soldering threads of plastic  
F fils à souder en matières plastiques  
U нитки пластмасові, крім призначених для текстильного використання 170105
E threads of plastic materials, not for textile use  
F fils en matières plastiques non à usage textile  
U огорожі плавучі, протизабруднювальні 170108
E floating anti-pollution barriers  
F barrières flottantes antipollution  
U пакувальні [перекладкові, набивкові] матеріали гумові або пластмасові 170101
E packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics  
F matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques  
U папір для електричних конденсаторів 170029
E paper for electrical capacitors  
F papier pour condensateurs électriques  
U пластмаси напівоброблені 170097
E plastic substances, semi-processed  
F matières plastiques mi-ouvrées  
U пластмасова плівка на сільськогосподарські потреби 170111
E plastic sheeting for agricultural purposes  
F feuilles en matières plastiques à usage agricole  
U пластмасові волокна, крім призначених для текстильного використання 170102
E plastic fibers [fibres], not for textile use / plastic fibers, not for use in textiles / plastic fibres, not for use in textiles  
F fibres en matières plastiques non à usage textile  
U пластмасові плівки, крім обгорткових 170072
E plastic film, other than for wrapping  
F pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage  
U покриття з кори для звукоізоляції 170037
E bark coverings for sound insulation  
F écorces pour l'isolation acoustique  
U поливальні шланги 170006
E watering hose  
F tuyaux d'arrosage  
U прокладки гумові для банок 170012
E rubber seals for jars  
F joints en caoutchouc pour bocaux  
U прокладкові матеріали гумові або пластмасові / набивкові матеріали гумові або пластмасові 170014
E padding materials of rubber or plastics / stuffing of rubber or plastic  
F matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques / capitons en caoutchouc ou en matières plastiques / matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques / matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières plastiques  
U речовини для ізолювання будівель від вологи 170058
E substances for insulating buildings against moisture  
F compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments