Клас 17

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; пластмасові формовані матеріали на виробничі потреби; матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання; неметалеві гнучкі труби

1 - 50 з 115 записів
Назва товару Базовий номер
U азбест 170091
E asbestos  
F amiante / asbeste  
U азбестова повсть 170044
E asbestos felt  
F feutre d'amiante  
U азбестове полотно 170080
E asbestos cloth  
F toile d'amiante  
U азбестовий папір 170071
E asbestos paper  
F papiers d'amiante  
U азбестовий цупкий картон 170087
E asbestos millboards  
F cartons d'amiante  
U азбестовий шифер 170005
E asbestos slate / slate asbestos  
F ardoise d'amiante  
U азбестові волокна 170088
E asbestos fibers / asbestos fibers [fibres] / asbestos fibres  
F filaments d'amiante  
U азбестові запобіжні заслони 170003
E asbestos safety curtains / safety curtains of asbestos  
F rideaux de securite en amiante  
U азбестові листи 170035
E asbestos sheets  
F draps d'amiante  
U азбестові набивки 170081
E asbestos packing  
F tresses d'amiante  
U азбестові покриви 170078
E asbestos coverings  
F revetements d'amiante  
U азбестові тканини 170079
E asbestos fabrics  
F tissus d'amiante  
U акрилові смоли [напівготові] 170002
E acrylic resins [semi-finished products]  
F resines acryliques [produits semi-finis]  
U армувальні матеріали неметалеві до труб 170089
E reinforcing materials, not of metal, for pipes  
F armatures non metalliques pour conduites  
U ацетилцелюлоза, частково оброблена 170001
E cellulose acetate, semi-processed  
F acetate de cellulose mi-ouvre  
U балата 170010
E balata  
F balata  
U вата конопатильна 170032
E cotton wool for packing [caulking]  
F coton a etouper  
U вата шлакова [жужільна] ізоляційна 170061
E slag wool [insulator]  
F laine de laitier [isolant] / laine de scorie [isolant]  
U віконні стопори гумові 170120
E window stops of rubber  
F arrets en caoutchouc pour fenetres  
U віскозні листи, крім обгорткових 170083
E viscose sheets, other than for wrapping  
F feuilles de viscose autres que pour l'emballage  
U водонепроникні [защільнювальні] кільця 170009
E stuffing rings / water-tight rings  
F bagues d'etancheite  
U водонепроникні защільники 170011
E waterproof packings  
F garnitures d'etancheite  
U вуглецеві волокна, крім текстильних 170096
E carbon fibers [fibres], other than for textile use  
F fibres de carbone, autres qu'a usage textile  
U гнучкі шланги неметалеві 170022
E flexible hoses, not of metal  
F tuyaux flexibles non metalliques  
U гума, сира або напівоброблена 170117
E gum, raw or semi-worked  
F gomme brute ou mi-ouvree  
U гумові затички [чопи] 170018
E rubber stoppers  
F bouchons en caoutchouc  
U гумові матеріали для відновлювання шинних протекторів 170109
E rubber material for recapping tires [tyres] / rubber material for recapping tyres  
F gomme pour le rechapage des pneus  
U гумові, каучукові муфти для захисту деталей машин 170068
E rubber sleeves for protecting parts of machines / sleeves of rubber for protecting parts of machines  
F manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines  
U гутаперча 170050
E guttapercha  
F gutta-percha  
U дверні стопори гумові 170119
E door stops of rubber  
F arrets en caoutchouc pour portes  
U діелектрики [ізолятори] 170034
E dielectrics [insulators]  
F dielectriques [isolants]  
U ебоніт 170036
E ebonite [vulcanite] / vulcanite [ebonite]  
F caoutchouc durci [ebonite] / ebonite  
U ебонітові форми 170100
E ebonite molds / ebonite moulds / ebonite [vulcanite] molds [moulds] / vulcanite [ebonite] molds [moulds]  
F moules en ebonite  
U загороди плавучі, протизабруднювальні 170108
E floating anti-pollution barriers  
F barrages flottants antipollution  
U замазки [кити] 170066
E lute  
F lut  
U защільники герметичні 170043
E gaskets / joint packings / seals  
F joints*  
U защільнювальні матеріали до з'єднин 170069
E sealant compounds for joints  
F mastics pour joints  
U защільнювальні прокладки до розширних стиків 170041
E expansion joint fillers / fillers for expansion joints  
F garnitures pour joints a expansion  
U защільнювальні смуги протипротягові 170013
E draught excluder strips / weatherstripping  
F bourrelets d'etancheite  
U звукопоглинальні матеріали 170008
E soundproofing materials  
F matieres pour l'insonorisation  
U звулкановане волокно [фібра] 170046
E vulcanized fiber / vulcanized fiber [fibre] / vulcanized fibre  
F fibre vulcanisee  
U з'єднувальні деталі для труб неметалеві 170073
E junctions, not of metal, for pipes  
F raccords non metalliques pour tuyaux  
U з'єднувальні шланги до радіаторів транспортних засобів 170074
E connecting hose for vehicle radiators  
F tuyaux de raccordement pour radiateurs de vehicules  
U ізолювальні вогнетривкі матеріали 170116
E insulating refractory materials  
F materiaux refractaires isolants  
U ізолятори 170099
E insulators  
F isolants / isolateurs  
U ізолятори до електропередавальних ліній 170098
E insulators for electric mains  
F isolateurs pour conduites d'electricite  
U ізолятори до залізничних колій 170084
E insulators for railway tracks  
F isolateurs pour voies ferrees  
U ізолятори до кабелів [жильників] 170094
E insulators for cables  
F isolants pour cables  
U ізоляційна металева фольга 170059
E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
F feuilles metalliques isolantes  
U ізоляційна повсть 170045
E insulating felt  
F feutre pour l'isolation  
1 - 50 з 115 записів