Клас 19

Завантажити перелік у текстовому файлі

Будівельні та конструкційні матеріали неметалеві; труби жорсткі будівельні неметалеві; асфальт, смола, просмолювальні матеріали будівельні і бітум; будівельні конструкції перемісні неметалеві; пам'ятники неметалеві

1 - 15 з 260 записів
Назва товару Базовий номер
U азбестові будівельні розчини 190005
E asbestos mortar  
F mortier d'amiante  
U азбестоцемент 190004
E asbestos cement  
F ciment d'amiante / amiante-ciment / ciment d'asbeste  
U акваріуми [конструкції] 190190
E aquaria [structures]  
F aquariums [constructions]  
U алебастр 190003
E alabaster  
F albâtre  
U альтанки [конструкції] неметалеві 190175
E arbours [structures], not of metal  
F tonnelles [constructions] non métalliques  
U армувальні матеріали будівельні неметалеві 190191
E reinforcing materials, not of metal, for building  
F armatures non métalliques pour la construction  
U асфальт 190013
E asphalt  
F asphalte  
U бакени несвітні неметалеві 190195
E beacons, not of metal, non-luminous  
F balises non métalliques, non lumineuses  
U балюстради неметалеві 190016
E balustrades, not of metal  
F balustrades non métalliques  
U бараки [тимчасові споруди] 190019
E huts  
F baraques  
U бар'єри дорожні неметалеві 190227
E crash barriers, not of metal, for roads  
F glissières de sécurité non métalliques pour routes  
U басейни для плавання [конструкції] неметалеві 190196
E swimming pools [structures], not of metal  
F piscines [constructions] non métalliques  
U бетон 190023
E concrete  
F béton  
U бетонні будівельні елементи 190024
E concrete building elements  
F éléments de construction en béton  
U бітуми 190017
E bitumen  
F bitume  
1 - 15 з 260 записів