Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U алюмінієві галуни 010047
E aluminium alum  
F alun d'alumine  
U америцій 010054
E americium  
F americium  
U амілацетат 010064
E amyl acetate  
F acetate d'amyle  
U аміловий спирт 010065
E amyl alcohol  
F alcool amylique  
U амоніак [леткий луг] на промислові потреби 010558
E ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes  
F alcali volatil [ammoniaque] a usage industriel / ammoniaque [alcali volatil] a usage industriel  
U амоніак безводний 010066
E anhydrous ammonia  
F ammoniaque anhydre  
U амоніак* 010061
E ammonia*  
F ammoniaque*  
U амоніакові солі 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U амонійні галуни 010063
E ammonia alum  
F alun d'ammoniaque  
U ангідриди 010067
E anhydrides  
F anhydrides  
U антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
E anti-knock substances for internal combustion engines  
F antidetonants pour moteurs a explosion  
U антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010696
E antioxidants for use in the manufacture of food supplements  
F antioxydants pour la fabrication de complements alimentaires  
U антиоксиданти для використання у виробництві косметики 010694
E antioxidants for use in the manufacture of cosmetics  
F antioxydants pour la fabrication de cosmetiques  
U антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010695
E antioxidants for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U антиоксиданти для використання у промисловому виробництві 010693
E antioxidants for use in manufacture  
F antioxydants utilises au cours d'operations de fabrication