Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

201 - 300 з 707 записів
Назва товару Базовий номер
U їдкі луги 010038
E caustic alkali  
F alcali caustique  
U йод на промислові потреби 010368
E iodine for industrial purposes  
F iodures à usage industriel  
U йод на хімічні потреби 010365
E iodine for chemical purposes  
F iode à usage chimique  
U йодид алюмінію 010051
E aluminium iodide  
F iodure d'aluminium  
U йодиди лужних металів на промислові потреби 010559
E alkaline iodides for industrial purposes  
F iodures alcalins à usage industriel  
U йодовані білки 010034
E iodised albumen  
F albumine iodée  
U йодовані солі 010366
E iodised salts  
F sels d'iode  
U казеїн для харчової промисловості 010677
E casein for the food industry  
F caséine pour l'industrie alimentaire  
U казеїн на промислові потреби 010591
E casein for industrial purposes  
F caséine à usage industriel  
U каїніт 010140
E kainite  
F kaïnite  
U калій 010447
E potassium  
F potassium  
U калій щавлевокислий 010410
E sorrel salt  
F sel d'oseille  
U каліфорній 010142
E californium  
F californium  
U каломель [хлорид ртуті] 010709
E calomel [mercurous chloride]  
F calomel [chlorure mercureux]  
U кальцинована сода 010488
E calcined soda  
F soude calcinée  
U камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
E gums [adhesives] for industrial purposes  
F gommes [adhésifs] à usage industriel  
U камедь трагакантова на промислові потреби 010024
E gum tragacanth for industrial purposes  
F gomme adragante à usage industriel  
U камфора на промислові потреби 010638
E camphor, for industrial purposes  
F camphre à usage industriel  
U кам'яна сіль 010331
E rock salt  
F sel gemme  
U каолін / глина порцелянова 010370
E kaolin / china slip / china clay  
F kaolin  
U карбід кальцію 010152
E calcium carbide  
F carbure de calcium  
U карбід кремнію [сировина] 010689
E silicon carbide [raw material]  
F carbure de silicium [matière première]  
U карбіди 010151
E carbide  
F carbures  
U карболінеум для захисту рослин 010586
E carbolineum for the protection of plants  
F carbonyle pour la protection des plantes  
U карбонат кальцію 010172
E lime carbonate  
F carbonate de chaux  
U карбонат магнію 010147
E magnesium carbonate  
F carbonate de magnésie  
U карбонат натрію 010100
E soda ash  
F soude de barille  
U карбонати 010146
E carbonates  
F carbonates  
U карбюризатори [металургія] 010158
E cement [metallurgy]  
F céments  
U касіопій [лютецій] 010153
E cassiopium [lutetium] / lutetium [cassiopium]  
F cassiopeium [lutécium] / lutécium [cassiopeium]  
U каталізатори 010154
E catalysts  
F catalyseurs chimiques  
U катеху 010139
E catechu  
F cachou  
U каустики на промислові потреби 010489
E caustics for industrial purposes  
F caustiques à usage industriel  
U каустична сода на промислові потреби 010490
E caustic soda for industrial purposes  
F soude caustique à usage industriel  
U квебрахо на промислові потреби 010454
E quebracho for industrial purposes  
F quebracho à usage industriel  
U керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат] 010652
E expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]  
F argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]  
U керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище 010621
E ceramic materials in particulate form, for use as filtering media  
F matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants  
U керамічні суміші для спікання [гранули та порошки] 010646
E ceramic compositions for sintering [granules and powders]  
F compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres]  
U кетони 010164
E ketones  
F cétones  
U кисень на промислові потреби 010413
E oxygen for industrial purposes  
F oxygène à usage industriel  
U кислота азотна 010095
E nitric acid  
F acide azotique  
U кислота антранілова 010070
E anthranilic acid  
F acide anthranilique  
U кислота бензойна 010112
E benzoic acid  
F acide benzoïque  
U кислота борна на промислові потреби 010135
E boric acid for industrial purposes  
F acide borique à usage industriel  
U кислота винна 010515
E tartaric acid  
F acide tartrique  
U кислота вольфрамова 010541
E tungstic acid  
F acide tungstique  
U кислота вугільна 010150
E carbonic acid  
F acide carbonique  
U кислота галова для виробництва чорнила 010320
E gallic acid for the manufacture of ink  
F acide gallique pour la fabrication de l'encre  
U кислота галодубильна 010323
E gallotannic acid  
F acide gallotannique  
U кислота глутамінова на промислові потреби 010683
E glutamic acid for industrial purposes  
F acide glutamique à usage industriel  
U кислота дубильна 010511
E tannic acid  
F acide tannique  
U кислота йодатна 010367
E iodic acid  
F acide iodique  
U кислота лимонна на промислові потреби 010199
E citric acid for industrial purposes  
F acide citrique à usage industriel  
U кислота молочна 010373
E lactic acid  
F acide lactique  
U кислота мурашина 010310
E formic acid  
F acide formique  
U кислота надсірчана 010425
E persulfuric acid  
F acide persulfurique  
U кислота олеїнова 010407
E oleic acid  
F acide oléique  
U кислота пікринова 010437
E picric acid  
F acide picrique  
U кислота пірогалова 010453
E pyrogallic acid  
F acide pyrogallique  
U кислота плавикова 010304
E hydrofluoric acid  
F acide fluorhydrique  
U кислота саліцилова 010468
E salicylic acid  
F acide salicylique  
U кислота себацинова 010474
E sebacic acid  
F acide sébacique  
U кислота сірчана 010503
E sulfuric acid  
F acide sulfurique  
U кислота сірчиста 010502
E sulfurous acid  
F acide sulfureux  
U кислота соляна 010185
E hydrochloric acid  
F acide chlorhydrique  
U кислота стеаринова 010497
E stearic acid  
F acide stéarique  
U кислота фосфорна 010433
E phosphoric acid  
F acide phosphorique  
U кислота холева 010186
E cholic acid  
F acide cholique  
U кислота хромова 010191
E chromic acid  
F acide chromique  
U кислота щавлева 010412
E oxalic acid  
F acide oxalique  
U кислоти бензольного ряду 010110
E benzene-based acids  
F acides de la série du benzène  
U кислоти жирні 010340
E fatty acids  
F acides gras  
U кислоти мінеральні 010396
E mineral acids  
F acides minéraux  
U кислоти сульфонові 010501
E sulfonic acids  
F acides sulfoniques  
U кислоти* 010014
E acids*  
F acides*  
U кислототривкі хімічні суміші 010016
E acid proof chemical compositions  
F compositions chimiques résistant aux acides  
U кізельгур 010371
E kieselgur  
F kieselgur  
U кінематографічні плівки сенсибілізовані неекспоновані 010598
E cinematographic film, sensitized but not exposed / cinematographic films, sensitized but not exposed  
F films cinématographiques sensibilisés mais non exposés  
U кісткове вугілля 010167
E bone charcoal  
F charbon d'os  
U клеї для апретування 010202
E size for finishing and priming  
F colles [apprêts]  
U клеї для вичиненої шкіри 010222
E leather glues  
F colles pour le cuir  
U клеї на промислові потреби 010600
E glue for industrial purposes  
F colles pour l'industrie  
U клейкі препарати для хірургічних пов'язок 010022
E adhesive preparations for surgical bandages  
F adhésifs pour bandages chirurgicaux / matières collantes pour bandages chirurgicaux  
U клейкі препарати для щеплювання дерев / клейкі препарати для перев'язування дерев 010079
E glutinous tree-grafting preparations / glutinous tree-banding preparations / glutinous preparations for tree-banding / glutinous preparations for tree-grafting  
F produits d'engluement pour l'arboriculture  
U клейковина [клей], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010615
E gluten [glue], other than for stationery or household purposes  
F gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage  
U клейковина для харчової промисловості 010670
E gluten for the food industry  
F gluten pour l'industrie alimentaire  
U клейковина на промислові потреби 010671
E gluten for industrial purposes  
F gluten à usage industriel  
U клеючі препарати для наклеювання афіш 010028
E adhesives for billposting  
F colles pour affiches  
U клеючі препарати для стінної плитки 010573
E adhesives for wall tiles  
F adhésifs pour carreaux de revêtement  
U клеючі препарати для шпалер 010203
E adhesives for paperhanging / adhesives for wallpaper  
F colles pour papiers peints  
U клеючі препарати на промислові потреби 010002
E adhesives for industrial purposes  
F adhésifs [matières collantes] pour l'industrie / matières collantes pour l'industrie  
U колаген на промислові потреби 010688
E collagen for industrial purposes  
F collagène à usage industriel  
U колодій* 010206
E collodion*  
F collodion*  
U компост 010622
E compost  
F compost / paillis [engrais]  
U консерванти для бетону, крім фарб та масел 010117
E concrete preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для використання у фармацевтичній промисловості 010210
E preservatives for use in the pharmaceutical industry  
F agents de conservation pour l'industrie pharmaceutique  
U консерванти для гуми 010145
E rubber preservatives  
F produits pour la conservation du caoutchouc  
U консерванти для кам'яного мурування, крім фарб та масел 010380
E masonry preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для квітів 010209
E flower preservatives  
F produits pour la conservation des fleurs  
U консерванти для цегляного мурування, крім фарб та масел 010381
E brickwork preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles  
201 - 300 з 707 записів