Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

Назва товару Базовий номер
U консерванти для цементу, крім фарб та масел 010196
E cement preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для черепиці, крім фарб та масел 010540
E preservatives for tiles, except paints and oils  
F produits pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles  
U кора мангрового дерева на промислові потреби 010385
E mangrove bark for industrial purposes  
F écorce de manglier à usage industriel  
U корозійні препарати 010214
E corrosive preparations  
F produits corrosifs  
U крем з винного каменю для харчової промисловості 010667
E cream of tartar for the food industry  
F crème de tartre pour l'industrie alimentaire  
U крем з винного каменю на промислові потреби 010668
E cream of tartar for industrial purposes  
F crème de tartre à usage industriel  
U крем з винного каменю на хімічні потреби 010219
E cream of tartar for chemical purposes  
F crème de tartre à usage chimique  
U кремнієорганічні сполуки 010484
E silicones  
F silicones  
U кремній 010483
E silicon  
F silicium  
U креозот на хімічні потреби 010602
E creosote for chemical purposes  
F créosote à usage chimique  
U криптон 010372
E krypton  
F krypton / crypton  
U кріогенні препарати 010221
E cryogenic preparations  
F produits cryogéniques  
U кров'яне вугілля 010168
E blood charcoal  
F charbon de sang  
U кротоновий альдегід 010220
E crotonic aldehyde  
F aldéhyde crotonique  
U крохмаль на промислові потреби 010055
E starch for industrial purposes  
F amidon à usage industriel / fécule à usage industriel  
U крохмальна паста [клеюча речовина], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010566
E starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes  
F colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage  
U ксенон 010551
E xenon  
F xénon  
U ксилен 010712
E xylene  
F xylène  
U ксилол 010711
E xylol  
F xylol  
U культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010658
E biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010596
E cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U кюрій 010226
E curium  
F curium  
U лакмусовий папір 010419
E litmus paper  
F papier de tournesol  
U лактоза [сировина] 010674
E lactose [raw material]  
F lactose [matière première]  
U лактоза для харчової промисловості 010672
E lactose for the food industry  
F lactose pour l'industrie alimentaire  
U лактоза на промислові потреби 010673
E lactose for industrial purposes  
F lactose à usage industriel  
U лампова сажа на промислові потреби 010316
E lamp black for industrial purposes  
F noir de fumée à usage industriel  
U лантан 010375
E lanthanum  
F lanthane  
U лецитин [сировина] 010588
E lecithin [raw material]  
F lécithine [matière première]  
U лецитин для харчової промисловості 010663
E lecithin for the food industry  
F lécithine pour l'industrie alimentaire  
U лецитин на промислові потреби 010664
E lecithin for industrial purposes  
F lécithine à usage industriel  
U літій 010379
E lithium  
F lithium  
U луги 010037
E alkalies  
F alcalis  
U лужний розчин для харчової промисловості 010723
E lye water for the food industry  
F eau alcaline pour l'industrie alimentaire  
U лужні метали 010560
E alkaline metals  
F métaux alcalins  
U лужноземельні метали 010039
E alkaline-earth metals  
F métaux alcalino-terreux  
U магнезит 010382
E magnesite  
F magnésite  
U магнітні рідини на промислові потреби 010642
E magnetic fluid for industrial purposes  
F fluide magnétique à usage industriel  
U манганат 010384
E manganate  
F manganate  
U маса деревинна 010132
E wood pulp  
F pâte de bois  
U масла для вичинювання шкіри 010601
E oils for currying leather  
F huiles pour le corroyage des cuirs  
U мастики для вичиненої шкіри 010192
E mastic for leather  
F mastics pour le cuir  
U мастики для шин 010193
E mastic for tyres / mastic for tires  
F mastics pour pneumatiques  
U мастики для щеплювання дерев 010341
E grafting mastic for trees  
F mastic à greffer les arbres  
U мастики олійні [замазки] 010655
E oil cement [putty]  
F mastic à l'huile  
U матеріали для паяння твердими припоями 010137
E brazing preparations  
F produits pour le brasage  
U матеріали, здатні до ядерного розпаду, для ядерної енергетики 010297
E fissionable material for nuclear energy  
F corps fissiles pour l'énergie nucléaire  
U металоїди 010390
E metalloids  
F métalloïdes  
U метан 010394
E methane  
F méthane  
U метилбензен 010577
E methyl benzene  
F benzène méthylé  
U метилбензол 010576
E methyl benzol  
F benzol méthylé  
U метиловий етер 010284
E methyl ether  
F éther méthylique  
U мило [металеве] на промислові потреби 010472
E soap [metallic] for industrial purposes  
F savons métalliques à usage industriel  
U молочні ферменти для харчової промисловості 010675
E milk ferments for the food industry  
F ferments lactiques pour l'industrie alimentaire  
U молочні ферменти на промислові потреби 010676
E milk ferments for industrial purposes  
F ferments lactiques à usage industriel  
U молочні ферменти на хімічні потреби 010374
E milk ferments for chemical purposes  
F ferments lactiques à usage chimique  
U морська вода на промислові потреби 010636
E seawater for industrial purposes  
F eau de mer à usage industriel  
U нанопорошки на промислові потреби 010717
E nanopowders for industrial purposes  
F nanopoudres à usage industriel  
U натрій 010485
E sodium  
F sodium  
U нафталін 010399
E naphthalene  
F naphtalène  
U неодим 010400
E neodymium  
F néodyme  
U неон 010401
E neon  
F néon  
U нептуній 010402
E neptunium  
F neptunium  
U нітрат амонію 010700
E ammonium nitrate  
F nitrate d'ammonium  
U нітрат срібла 010569
E silver nitrate  
F nitrate d'argent / azotate d'argent  
U нітрат урану 010405
E uranium nitrate  
F nitrate d'uranium  
U нітрати 010572
E nitrates  
F nitrates / azotates  
U окис барію 010102
E baryta  
F baryte  
U окислювачі [хімічні добавки до моторного палива] 010001
E combusting preparations [chemical additives to motor fuel]  
F comburants [additifs chimiques pour carburants]  
U оксалат калію 010123
E potassium dioxalate  
F bioxalate de potasse  
U оксалати 010411
E oxalates  
F oxalates  
U оксид кобальту на промислові потреби 010599
E cobalt oxide for industrial purposes  
F oxyde de cobalt à usage industriel  
U оксид літію 010378
E lithia [lithium oxide]  
F lithine  
U оксид ртуті 010389
E mercuric oxide  
F oxyde mercurique  
U оксид свинцю 010441
E lead oxide  
F oxyde de plomb  
U оксид сурми 010075
E antimony oxide  
F oxyde d'antimoine  
U оксид урану 010543
E uranium oxide  
F urane  
U оксид хрому 010189
E chromium oxide  
F oxyde de chrome  
U олівін [силікатний мінерал] 010408
E olivine [silicate mineral]  
F olivine [minéral silicaté]  
U олії та масла для дублення вичиненої шкіри 010350
E oils for tanning leather  
F huiles pour la tannerie  
U олії та масла для консервування харчових продуктів 010348
E oils for the preservation of food  
F huiles pour la conservation des aliments  
U олії та масла для обробляння вичиненої шкіри під час її виробництва 010349
E oils for preparing leather in the course of manufacture  
F huiles pour l'habillage des cuirs  
U органічний дігестат [добриво] 010686
E organic digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser]  
F digestat organique [engrais]  
U основи [хімічні препарати] 010106
E bases [chemical preparations]  
F bases [produits chimiques]  
U охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів 010647
E coolants for vehicle engines  
F agents de refroidissement pour moteurs de véhicules  
U оцет деревний [кислота піролінова] 010133
E wood vinegar [pyroligneous acid] / pyroligneous acid [wood vinegar]  
F vinaigre de bois [acide pyroligneux] / acide pyroligneux [vinaigre de bois]  
U оцтова кислота розведена 010277
E spirits of vinegar [dilute acetic acid]  
F esprit de vinaigre  
U оцтовий ангідрид 010010
E acetic anhydride  
F anhydride acétique  
U паливо для ядерних реакторів 010087
E fuel for nuclear reactors  
F combustibles pour réacteurs nucléaires  
U паперова маса 010156
E paper pulp  
F pâte à papier  
U паста теплопровідна 010726
E thermal paste  
F pâtes thermiques  
U пектин [фотографія] 010420
E pectin [photography]  
F pectine à usage photographique  
U пектин для харчової промисловості 010665
E pectin for the food industry  
F pectine pour l'industrie alimentaire  
U пектин на промислові потреби 010666
E pectin for industrial purposes  
F pectine à usage industriel  
U перборат натрію 010421
E perborate of soda  
F perborate de soude  
U перекис водню на промислові потреби 010414
E hydrogen peroxide for industrial purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage industriel / eau oxygénée à usage industriel  
U перкарбонати 010422
E percarbonates  
F percarbonates  
U персульфати 010424
E persulfates  
F persulfates  
U перхлорати 010423
E perchlorates  
F perchlorates  
U підкислена вода для перезаряджання електричних батарей / підкислена вода для перезаряджання акумуляторів 010251
E acidulated water for recharging batteries / acidulated water for recharging accumulators  
F eau acidulée pour la recharge des accumulateurs