Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

Назва товару Базовий номер
U бактеріальні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010594
E bacterial preparations, other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
E bacteriological preparations for acetification  
F préparations bactériologiques pour l'acétification  
U бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010595
E bacteriological preparations, other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U барити 010495
E barytes  
F spath pesant  
U баритовий папір 010103
E baryta paper  
F papier barytique  
U барій 010101
E barium  
F baryum  
U бензен 010713
E benzene  
F benzène  
U бензол 010714
E benzol  
F benzol  
U бентоніт 010109
E bentonite  
F bentonite  
U беркелій 010115
E berkelium  
F berkélium  
U бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
E bicarbonate of soda for chemical purposes  
F bicarbonate de soude à usage chimique  
U біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010579
E biological preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U біостимулятори для рослин 010720
E biostimulants for plants  
F biostimulants pour les plantes  
U біохімічні каталізатори 010122
E biochemical catalysts  
F catalyseurs biochimiques  
U бісмут 010125
E bismuth  
F bismuth