Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

676 - 682 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U чорнозем 010527
E loam  
F terre glaise  
U шлаки [добрива] 010428
E slag [fertilisers] / slag [fertilizers]  
F scories [engrais]  
U шліхта для використання у текстильній промисловості 010077
E size for use in the textile industry  
F apprêts pour l'industrie textile  
U шліхтувальні препарати 010270
E sizing preparations  
F produits pour l'encollage  
U шпінель [оксидний мінерал] 010496
E spinel [oxide mineral]  
F spinelles [minéral oxydé]  
U штучні підсолоджувачі [хімічні препарати] 010607
E artificial sweeteners [chemical preparations]  
F édulcorants artificiels [produits chimiques]  
U штучні смоли необроблені 010455
E synthetic resins, unprocessed / artificial resins, unprocessed  
F résines synthétiques à l'état brut / résines artificielles à l'état brut  
676 - 682 з 682 записів