Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

Назва товару Базовий номер
U підсолоджувачі штучні для харчової промисловості 010733
E artificial sweeteners for the food industry  
F édulcorants artificiels pour l'industrie alimentaire  
U підсолоджувачі штучні на промислові потреби 010607
E artificial sweeteners for industrial purposes  
F édulcorants artificiels à usage industriel  
U піноутворювачі для бетону 010116
E concrete-aeration chemicals  
F produits chimiques pour l'aération du béton  
U пісок формувальний 010467
E foundry sand  
F sable de fonderie  
U пластизолі 010439
E plastisols  
F plastisols  
U пластифікатори 010143
E plasticizers  
F plastifiants  
U пластмаси необроблені 010438
E plastics, unprocessed  
F matières plastiques à l'état brut  
U плівки рентгенівські сенсибілізовані неекспоновані 010464
E X-ray films, sensitized but not exposed  
F films radiographiques sensibilisés mais non exposés  
U плутоній 010442
E plutonium  
F plutonium  
U побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби 010460
E by-products of the processing of cereals for industrial purposes  
F résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel  
U поверхневий шар ґрунту 010705
E topsoil  
F terre végétale  
U поверхнево-активні речовини 010518
E tensio-active agents / surface-active chemical agents  
F agents tensio-actifs  
U поливи для кераміки 010160
E ceramic glazings  
F glaçures pour la céramique  
U полоній 010443
E polonium  
F polonium  
U пом'якшувачі для вичинювання шкур / апретура для шкур, крім масел 010208
E bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins  
F confits [mégisserie]  
U поташ 010446
E potash  
F potasse  
U поташ водний 010448
E potash water  
F eaux potassiques  
U похідні бензену 010111
E benzene derivatives  
F dérivés du benzène  
U похідні целюлози [хімікати] 010592
E cellulose derivatives [chemicals]  
F dérivés chimiques de la cellulose  
U празеодим 010449
E praseodymium  
F praséodyme  
U препарати діагностичні для використання в дослідницьких лабораторіях 010740
E diagnostic preparations for research laboratory use  
F préparations pour le diagnostic destinées aux laboratoires de recherche  
U препарати діагностичні, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010243
E diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U препарати для видаляння клею / розчинники клеїв 010234
E gum solvents / degumming preparations  
F produits de décreusage  
U препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби 010635
E descaling preparations, other than for household purposes  
F détartrants, autres qu'à usage domestique  
U препарати для вичинювання шкіри 010215
E currying preparations for leather  
F produits pour le corroyage des cuirs  
U препарати для вичинювання шкур 010216
E currying preparations for skins  
F produits pour le corroyage des peaux  
U препарати для відокремлювання жирів 010604
E preparations for the separation of greases  
F produits pour la dissociation des graisses  
U препарати для відокремлювання та відклеювання 010232
E separating and unsticking [ungluing] preparations / ungluing preparations / unsticking and separating preparations  
F produits pour décoller  
U препарати для відпалювання металів 010393
E metal annealing preparations  
F préparations pour le recuit des métaux  
U препарати для вулканізування 010549
E vulcanizing preparations  
F produits de vulcanisation  
U препарати для гальванізування 010324
E galvanizing preparations  
F produits pour la galvanisation  
U препарати для гартування металів 010249
E metal hardening preparations  
F préparations pour durcir les métaux  
U препарати для заощаджування вугілля 010169
E coal saving preparations  
F produits pour économiser le charbon  
U препарати для заощаджування палива 010257
E fuel-saving preparations  
F produits pour économiser les combustibles  
U препарати для запобігання тьмянінню лінз 010377
E preparations for preventing the tarnishing of lenses  
F produits contre la ternissure des lentilles  
U препарати для запобігання тьмянінню скла 010522
E preparations for preventing the tarnishing of glass  
F produits contre la ternissure du verre  
U препарати для знімання шпалер 010653
E wallpaper removing preparations  
F produits pour l'enlèvement des papiers peints  
U препарати для кінцевого процесу виробництва сталі 010017
E finishing preparations for use in the manufacture of steel  
F préparations pour le perfectionnement de l'acier  
U препарати для надавання вогнетривкості 010294
E fireproofing preparations  
F ignifuges / produits pour la protection contre le feu  
U препарати для очищання газу 010275
E gas purifying preparations / preparations for the purification of gas  
F produits pour l'épuration du gaz  
U препарати для полегшування виймання з форм 010237
E mould-release preparations / mold-release preparations  
F produits pour faciliter le démoulage  
U препарати для поліпшування стану ґрунту 010053
E soil conditioning preparations  
F préparations pour l'amendement des sols  
U препарати для пом'якшування води 010023
E water-softening preparations  
F produits pour adoucir l'eau  
U препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби 010557
E preparations for stimulating cooking for industrial purposes  
F produits pour activer la cuisson à usage industriel  
U препарати для прояснювання / препарати для надавання прозорості 010254
E clarification preparations / purification preparations  
F préparations de clarification  
U препарати для прояснювання вина 010205
E wine finings  
F colle à vin  
U препарати для прояснювання сусла 010200
E must-fining preparations  
F produits pour le collage des moûts  
U препарати для регулювання росту рослин 010634
E plant growth regulating preparations  
F préparations pour la régulation de la croissance des plantes  
U препарати для термообробляння металів 010682
E metal tempering preparations  
F préparations pour la trempe de métaux  
U препарати для формування ливарних форм 010307
E foundry moulding preparations / foundry molding preparations  
F préparations de moulage pour la fonderie  
U препарати з мікроелементами для рослин 010637
E preparations of trace elements for plants  
F préparations d'oligo-éléments pour les plantes  
U препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 010680
E preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U препарати з тваринного вуглецю 010165
E animal carbon preparations  
F préparations de charbon animal  
U препарати знежирювальні для використання у виробничих процесах 010231
E degreasing preparations for use in manufacturing processes  
F préparations de dégraissage utilisées au cours d'opérations de fabrication  
U препарати клеючі струмопровідні 010722
E conductive adhesives  
F adhésifs conducteurs  
U препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах 010645
E anti-boil preparations for engine coolants  
F préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs  
U препарати проти проростання овочів 010571
E anti-sprouting preparations for vegetables  
F produits contre la germination des légumes  
U препарати, що запобігають утворюванню накипу 010073
E anti-incrustants  
F anti-incrustants / produits antitartriques  
U присадки миючі до пального / присадки миючі до бензину 010021
E detergent additives to petrol / detergent additives to gasoline  
F additifs détergents pour l'essence  
U прискорювачі вулканізування 010005
E vulcanization accelerators  
F accélérateurs de vulcanisation  
U продукти дистиляції деревного спирту 010582
E preparations of the distillation of wood alcohol  
F produits de distillation de l'esprit-de-bois  
U прометій 010450
E promethium  
F prométhium  
U промислові хімікати 010176
E industrial chemicals  
F produits chimiques pour l'industrie  
U протактиній 010451
E protactinium  
F protactinium  
U протеїн [сировина] 010452
E protein [raw material]  
F protéine [matière première]  
U протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010698
E proteins for use in the manufacture of food supplements  
F protéines pour la fabrication de compléments alimentaires  
U протеїни для використання у промисловому виробництві 010697
E proteins for use in manufacture  
F protéines utilisées au cours d'opérations de fabrication  
U протеїни для харчової промисловості 010699
E proteins for the food industry  
F protéines pour l'industrie alimentaire  
U протипінні розчини для батарей електричних / протипінні розчини для акумуляторів 010006
E anti-frothing solutions for batteries / anti-frothing solutions for accumulators  
F solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs  
U пташиний клей 010334
E birdlime  
F glu  
U радій на наукові потреби 010458
E radium for scientific purposes  
F radium à usage scientifique  
U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
E radioactive elements for scientific purposes  
F éléments radioactifs à usage scientifique  
U радон 010457
E radon  
F radon  
U реній 010463
E rhenium  
F rhénium  
U речовини для запобігання спусканню петель у панчохах 010105
E substances for preventing runs in stockings  
F produits pour empêcher le démaillage des bas  
U речовини для зміцнювання вапняку 010301
E limestone hardening substances  
F produits pour la fluatation  
U речовини для консервування насіння 010480
E seed preserving substances  
F produits pour préserver les semences  
U речовини для консервування пива 010619
E beer preserving agents  
F produits pour la conservation de la bière  
U речовини для матування 010238
E polish removing substances / substances for removing polish  
F matières à dépolir  
U речовини для нейтралізування отруйних газів 010403
E toxic gas neutralizers  
F neutralisants de gaz toxiques  
U речовини для пом'якшування м'яса на промислові потреби 010545
E meat tenderizers for industrial purposes  
F produits pour attendrir la viande à usage industriel  
U речовини для пом'якшування на промислові потреби 010609
E emollients for industrial purposes  
F émollients pour l'industrie  
U речовини для протравлювання металів 010633
E mordants for metals  
F mordants pour métaux  
U речовини для прояснювання пива 010121
E beer clarifying agents  
F produits pour la clarification de la bière  
U речовини склеювальні для взуття 010170
E cement for footwear  
F mastics pour articles chaussants  
U речовини склеювальні для лагодження розбитих речей 010194
E cement for mending broken articles  
F ciments pour la réparation des objets cassés  
U речовини хімічні для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби / препарати хімічні для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010181
E chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes / chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes  
F produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U речовини-глушники для емалей 010262
E opacifiers for enamel  
F produits pour opacifier l'émail  
U речовини-глушники для скла 010263
E opacifiers for glass  
F produits pour opacifier le verre  
U риб'ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби 010618
E isinglass, other than for stationery, household or alimentary purposes  
F ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire  
U рідини гальмові 010315
E brake fluid  
F liquides pour freins  
U рідини діелектричні, що використовуються як хімічні препарати у металооброблянні, крім масел 010737
E dielectric fluids as a chemical preparation for use in metalworking, except oils  
F fluides diélectriques en tant que préparations chimiques à utiliser pour le travail des métaux, à l'exception des huiles  
U рідини для гідравлічних систем 010197
E fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits  
F liquides pour circuits hydrauliques  
U рідини для гідравлічного підсилювання 010643
E power steering fluid  
F fluides pour direction assistée  
U рідини для десульфатування електричних батарей / рідини для десульфатування акумуляторів 010500
E liquids for removing sulfates from batteries / liquids for removing sulfates from accumulators  
F liquides pour désulfater les accumulateurs électriques  
U рідкісноземельні елементи 010526
E rare earths  
F terres rares  
U розчини для буріння 010136
E drilling muds  
F boues pour faciliter le forage  
U розчини для гальванізування 010098
E galvanizing baths / baths for galvanizing  
F bains de galvanisation  
U розчини для ціанотипії 010227
E solutions for cyanotyping  
F solutions pour la cyanotypie  
U розчини солей срібла для сріблення 010081
E silver salt solutions for silvering  
F solutions de sels d'argent pour l'argenture / solutions pour l'argenture