Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U побічні продукти обробляння збіжжя на промислові потреби 010460
E by-products of the processing of cereals for industrial purposes  
F residus du traitement des grains de cereales a usage industriel  
U поверхнево-активні речовини 010518
E surface-active chemical agents / tensio-active agents  
F agents tensio-actifs  
U поливи для кераміки 010160
E ceramic glazings  
F glacures pour la ceramique  
U полоній 010443
E polonium  
F polonium  
U пом'якшувальні речовини для води 010023
E water-softening preparations  
F produits pour adoucir l'eau  
U поташ 010446
E potash  
F potasse  
U поташ водний 010448
E potash water  
F eaux potassiques  
U похідники бензену 010111
E benzene derivatives  
F derives du benzene  
U похідники целюлози [хімікати] 010592
E cellulose derivatives [chemicals]  
F derives chimiques de la cellulose  
U празеодим 010449
E praseodymium  
F praseodyme  
U препарати для відокремлювання жирів 010604
E preparations for the separation of greases  
F produits pour la dissociation des graisses  
U препарати для відпалювання металів 010393
E metal annealing preparations  
F preparations pour le recuit des metaux  
U препарати для відпускання металів 010682
E metal tempering preparations  
F preparations pour la trempe des metaux / preparations pour le revenu des metaux  
U препарати для знімання шпалер 010653
E wallpaper removing preparations  
F produits pour l'enlevement des papiers peints  
U препарати для поліпшування стану ґрунту 010053
E soil conditioning preparations  
F preparations pour l'amendement des sols  
U препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби 010557
E preparations for stimulating cooking for industrial purposes  
F produits pour activer la cuisson a usage industriel  
U препарати з мікроелементами для рослин 010637
E preparations of trace elements for plants  
F preparations d'oligo-elements pour les plantes  
U препарати з мікроорганізмів, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010680
E preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F preparations de micro-organismes autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U препарати з тваринного вуглецю 010165
E animal carbon preparations  
F preparations de charbon animal  
U препарати проти закипання двигунових охолодників [охолоджувальних рідин] 010645
E anti-boil preparations for engine coolants  
F preparations contre l'ebullition pour agents de refroidissement de moteurs  
U препарати, що сприяють ощадженню вугілля 010169
E coal saving preparations  
F produits pour economiser le charbon  
U препарати, що сприяють ощадженню палива 010257
E fuel-saving preparations  
F produits pour economiser les combustibles  
U прискорювачі вулканізування 010005
E vulcanisation accelerators  
F accelerateurs de vulcanisation  
U продукти дистилювання деревного спирту 010582
E preparations of the distillation of wood alcohol  
F produits de distillation de l'esprit-de-bois  
U прожарена сода 010488
E calcined soda  
F soude calcinee  
U прометій 010450
E promethium  
F promethium  
U промислові хімікати 010176
E industrial chemicals  
F produits chimiques pour l'industrie  
U просочувальні хімікати для вичиненої шкіри 010224
E leather-impregnating chemicals  
F produits chimiques pour l'impregnation du cuir  
U просочувальні хімікати для текстилю 010363
E textile-impregnating chemicals  
F produits chimiques pour l'impregnation des matieres textiles  
U протактиній 010451
E protactinium  
F protactinium  
U протеїни [білки] необроблені 010452
E protein [raw material]  
F proteine [matiere premiere]  
U протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010698
E proteins for use in the manufacture of food supplements  
F proteines pour la fabrication de complements alimentaires  
U протеїни для використання у промисловому виробництві 010697
E proteins for use in manufacture  
F proteines utilisees au cours d'operations de fabrication  
U протеїни для харчової промисловості 010699
E proteins for the food industry  
F proteines pour l'industrie alimentaire  
U протинакипники [препарати, що запобігають накипові] 010073
E anti-incrustants  
F anti-incrustants / produits antitartriques  
U протипінні розчини для акумуляторів електричних 010006
E anti-frothing solutions for accumulators / anti-frothing solutions for batteries  
F solutions pour prevenir la formation d'ecume dans les accumulateurs  
U протипроростові препарати для овочів 010571
E anti-sprouting preparations for vegetables  
F produits contre la germination des legumes  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для бетону, крім фарб та олій 010117
E concrete preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du beton a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для каучуку 010145
E rubber preservatives  
F produits pour la conservation du caoutchouc  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для мурування, крім фарб і олій 010380
E masonry preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation de la maconnerie a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цегляного мурування, крім фарб і олій 010381
E brickwork preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation des briques a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цементу, крім фарб і олій 010196
E cement preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du ciment a l'exception des peintures et des huiles  
U протистарники [препарати, що запобігають старінню] для черепиці, крім фарб і олій 010540
E preservatives for tiles, except paints and oils  
F produits pour la conservation des tuiles a l'exception des peintures et des huiles  
U протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для віконного скла 010523
E anti-tarnishing chemicals for windows  
F produits contre la ternissure des vitres  
U протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для лінз 010377
E preparations for preventing the tarnishing of lenses  
F produits contre la ternissure des lentilles  
U протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для скла 010522
E preparations for preventing the tarnishing of glass  
F produits contre la ternissure du verre  
U прояснювачі [очищальні препарати] 010254
E clarification preparations / purification preparations  
F preparations de clarification  
U прояснювачі вина 010205
E wine finings  
F colle a vin  
U прояснювачі виноградного сусла 010200
E must-fining preparations  
F produits pour le collage des mouts  
U прояснювачі-консерванти для пива 010121
E beer-clarifying and preserving agents  
F produits pour la clarification et la conservation de la biere  
U пташиний клей 010334
E birdlime  
F glu  
U радій на наукові потреби 010458
E radium for scientific purposes  
F radium a usage scientifique  
U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
E radioactive elements for scientific purposes  
F elements radioactifs a usage scientifique  
U радон 010457
E radon  
F radon  
U реактивний лакмусовий папір 010419
E litmus paper  
F papier de tournesol  
U реній 010463
E rhenium  
F rhenium  
U рентгенівські плівки зчутливлені [зсенсибілізовані] неекспоновані 010464
E X-ray films, sensitized but not exposed  
F films radiographiques sensibilises mais non exposes  
U речовини для валяння 010313
E fulling preparations  
F matieres a foulon  
U речовини для гартування металів 010249
E metal hardening preparations  
F preparations pour durcir les metaux  
U речовини для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні] 010295
E compositions for threading  
F compositions pour le filetage  
U речовини для лагодження камер шин 010032
E compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]  
F compositions pour la reparation des chambres a air  
U речовини для лагодження шин 010465
E compositions for repairing tires [tyres] / tire repairing compositions / tyre repairing compositions  
F compositions pour la reparation des bandages de roues / compositions pour la reparation des pneumatiques  
U речовини для матування 010238
E polish removing substances / substances for removing polish  
F matieres a depolir  
U речовини, що використовуються в текстильній промисловості для валяння 010312
E fulling preparations for use in the textile industry  
F produits de foulage pour l'industrie textile  
U речовини, що запобігають в'яненню квітів 010209
E flower preservatives  
F produits pour la conservation des fleurs  
U речовини, що запобігають спусканню панчішних петель 010105
E substances for preventing runs in stockings  
F produits pour empecher le demaillage des bas  
U речовини, що сприяють зберіганню насіння 010480
E seed preserving substances  
F produits pour preserver les semences  
U речовини-глушники до емалей 010262
E opacifiers for enamel  
F produits pour opacifier l'email  
U речовини-глушники до скла 010263
E opacifiers for glass  
F produits pour opacifier le verre  
U риб'ячий клей, крім канцелярського, харчового або побутового 010618
E isinglass other than for stationery, household or alimentary purposes  
F ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le menage ou a usage alimentaire  
U рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів / рідини для вилучання сульфатів з електричних батарей 010500
E liquids for removing sulfates from accumulators / liquids for removing sulfates from batteries  
F liquides pour desulfater les accumulateurs electriques  
U рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем 010643
E power steering fluid  
F fluides pour direction assistee  
U рідини до гідравлічних систем 010197
E fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits  
F liquides pour circuits hydrauliques  
U рідке скло [розчинне] 010544
E water glass [soluble glass]  
F verre soluble [silicate]  
U рідкісноземельні елементи 010526
E rare earths  
F terres rares  
U розріджувальні [знеклеївні] хімікати для крохмалю 010056
E starch-liquifying chemicals [ungluing agents] / ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]  
F agents chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de decollage] / agents de decollage [agents chimiques pour fluidifier l'amidon]  
U розчини для буріння 010136
E drilling muds  
F boues pour faciliter le forage  
U розчини для гальванування 010098
E baths for galvanizing / galvanizing baths  
F bains de galvanisation  
U розчини для ціанотипіювання 010227
E solutions for cyanotyping  
F solutions pour la cyanotypie  
U розчини солей срібла для сріблення 010081
E silver salt solutions for silvering  
F solutions de sels d'argent pour l'argenture / solutions pour l'argenture  
U розчинники для лаків 010606
E solvents for varnishes  
F dissolvants pour vernis  
U росторегулівні препарати для рослин 010634
E plant growth regulating preparations  
F preparations pour la regulation de la croissance des plantes  
U ртуть 010387
E mercury  
F mercure  
U рубідій 010466
E rubidium  
F rubidium  
U сажа газова на промислові потреби 010597
E carbon black for industrial purposes  
F noir de charbon a usage industriel  
U сажа на промислові або сільськогосподарські потреби 010499
E soot for industrial or agricultural purposes  
F suie a usage industriel ou agricole  
U саліцилова кислота 010468
E salicylic acid  
F acide salicylique  
U самарій 010470
E samarium  
F samarium  
U самовіражний папір [фотографія] 010090
E self-toning paper [photography]  
F papier autovireur [photographie]  
U сахарин 010114
E saccharin  
F saccharine  
U світлокопіювальна тканина 010434
E blueprint cloth  
F tissu pour photocalques  
U світлокопіювальний папір 010432
E blueprint paper  
F papier pour photocalques  
U світлочутлива полотняна тканина для фотографії 010212
E sensitized cloth for photography  
F toile sensibilisee pour la photographie  
U світлочутливі платівки 010213
E photosensitive plates  
F plaques photosensibles  
U світлочутливі платівки для офсетного друкування 010406
E sensitized plates for offset printing  
F plaques sensibilisees pour offset  
U світлочутливі плівки неекспоновані 010581
E sensitized films, unexposed  
F films sensibilises mais non exposes / pellicules sensibilisees mais non exposees  
U світлочутливі фотографічні платівки 010269
E sensitized photographic plates  
F plaques photographiques sensibilisees  
U себацинова кислота 010474
E sebacic acid  
F acide sebacique  
U селен 010479
E selenium  
F selenium  
U селітри 010469
E salpetre / saltpeter  
F salpetre