Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

301 - 350 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U лактоза на промислові потреби 010673
E lactose for industrial purposes  
F lactose à usage industriel  
U лампова сажа на промислові потреби 010316
E lamp black for industrial purposes  
F noir de fumée à usage industriel  
U лантан 010375
E lanthanum  
F lanthane  
U лецитин [сировина] 010588
E lecithin [raw material]  
F lécithine [matière première]  
U лецитин для харчової промисловості 010663
E lecithin for the food industry  
F lécithine pour l'industrie alimentaire  
U лецитин на промислові потреби 010664
E lecithin for industrial purposes  
F lécithine à usage industriel  
U лимонна кислота на промислові потреби 010199
E citric acid for industrial purposes  
F acide citrique à usage industriel  
U літій 010379
E lithium  
F lithium  
U луги 010037
E alkalies  
F alcalis  
U лужні метали 010560
E alkaline metals  
F métaux alcalins  
U лужноземельні метали 010039
E alkaline-earth metals  
F métaux alcalino-terreux  
U магнезит 010382
E magnesite  
F magnésite  
U магнітні рідини на промислові потреби 010642
E magnetic fluid for industrial purposes  
F fluide magnétique à usage industriel  
U манганат 010384
E manganate  
F manganate  
U масла для вичинювання шкіри 010601
E oils for currying leather  
F huiles pour le corroyage des cuirs  
U мастики для вичиненої шкіри 010192
E mastic for leather  
F mastics pour le cuir  
U мастики для щеплювання дерев 010341
E grafting mastic for trees  
F mastic à greffer les arbres  
U мастики олійні [замазки] 010655
E oil cement [putty]  
F mastic à l'huile  
U матеріали для паяння твердими припоями 010137
E brazing preparations  
F produits pour le brasage  
U матеріали, здатні до ядерного розпаду, для ядерної енергетики 010297
E fissionable material for nuclear energy  
F corps fissiles pour l'énergie nucléaire  
U металоїди 010390
E metalloids  
F métalloïdes  
U метан 010394
E methane  
F méthane  
U метилбензен 010577
E methyl benzene  
F benzène méthylé  
U метилбензол 010576
E methyl benzol  
F benzol méthylé  
U метиловий етер 010284
E methyl ether  
F éther méthylique  
U мило [металеве] на промислові потреби 010472
E soap [metallic] for industrial purposes  
F savons métalliques à usage industriel  
U мінеральні кислоти 010396
E mineral acids  
F acides minéraux  
U молочна кислота 010373
E lactic acid  
F acide lactique  
U молочні ферменти для харчової промисловості 010675
E milk ferments for the food industry  
F ferments lactiques pour l'industrie alimentaire  
U молочні ферменти на промислові потреби 010676
E milk ferments for industrial purposes  
F ferments lactiques à usage industriel  
U молочні ферменти на хімічні потреби 010374
E milk ferments for chemical purposes  
F ferments lactiques à usage chimique  
U морська вода на промислові потреби 010636
E seawater for industrial purposes  
F eau de mer à usage industriel  
U мурашина кислота 010310
E formic acid  
F acide formique  
U надсірчана кислота 010425
E persulfuric acid  
F acide persulfurique  
U натрій 010485
E sodium  
F sodium  
U нафталін 010399
E naphthalene  
F naphtalène  
U неодим 010400
E neodymium  
F néodyme  
U неон 010401
E neon  
F néon  
U нептуній 010402
E neptunium  
F neptunium  
U нітрат амонію 010700
E ammonium nitrate  
F nitrate d'ammonium  
U нітрат срібла 010569
E silver nitrate  
F nitrate d'argent / azotate d'argent  
U нітрат урану 010405
E uranium nitrate  
F nitrate d'uranium  
U нітрати 010572
E nitrates  
F nitrates / azotates  
U окис барію 010102
E baryta  
F baryte  
U окислювачі [хімічні добавки до моторного палива] 010001
E combusting preparations [chemical additives to motor fuel]  
F comburants [additifs chimiques pour carburants]  
U оксалат калію 010123
E potassium dioxalate  
F bioxalate de potasse  
U оксалати 010411
E oxalates  
F oxalates  
U оксалатна кислота 010412
E oxalic acid  
F acide oxalique  
U оксид кобальту на промислові потреби 010599
E cobalt oxide for industrial purposes  
F oxyde de cobalt à usage industriel  
U оксид літію 010378
E lithia [lithium oxide]  
F lithine  
301 - 350 з 682 записів