Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

1 - 15 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U агар-агар 010029
E agar-agar  
F agar-agar  
U ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010690
E adjuvants, other than for medical or veterinary purposes  
F adjuvants autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U азот 010092
E nitrogen  
F azote  
U азотна [нітратна] кислота 010095
E nitric acid  
F acide azotique  
U азотні добрива 010094
E nitrogenous fertilisers  
F engrais azotes  
U азотні добрива, що містять кальцій 010141
E calcium cyanamide [fertilizer]  
F cyanamide calcique [engrais]  
U акрилові смоли необроблені 010461
E acrylic resins, unprocessed  
F resines acryliques a l'etat brut  
U активоване вугілля / активоване деревне вугілля 010025
E activated carbon / activated charcoal  
F charbon actif  
U актиній 010018
E actinium  
F actinium  
U алкалоїди* 010562
E alkaloids*  
F alcaloides*  
U альбумінізований папір 010036
E albumenized paper  
F papier albumine  
U альгінати для харчової промисловості 010669
E alginates for the food industry  
F alginates pour l'industrie alimentaire  
U альгінати на промислові потреби 010564
E alginates for industrial purposes  
F alginates a usage industriel  
U альдегідамоніак 010062
E ammonium aldehyde  
F aldehyde-ammoniaque  
U альдегіди* 010042
E aldehydes*  
F aldehydes*  
1 - 15 з 671 записів