Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

576 - 600 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
фермій 010159
феротипні пластини [фотографія] 010292
фероціаніди 010229
фіксажі [фотографія] 010298
фільтрувальні матеріали [мінеральні речовини] 010612
фільтрувальні матеріали [необроблені пластмаси] 010610
фільтрувальні матеріали [рослинні речовини] 010613
фільтрувальні матеріали [хімічні препарати] 010611
фільтрувальні препарати для промислового виробляння напоїв 010296
флавоноїди на промислові потреби [фенольні сполуки] 010703
флокулянти 010587
флюси для паяння м'якими припоями 010584
флюси для паяння твердими припоями 010583
формальдегід на хімічні потреби 010311
формувальний пісок 010467
фосфати [добрива] 010427
фосфатиди 010429
фосфор 010430
фосфорна кислота 010433
фотографічні емульсії 010267
фотографічні проявники 010435
фотографічні сенсибілізатори 010436
фотометричний папір 010417
фотопапір 010322
фотоспалахові суміші 010256
576 - 600 з 682 записів