Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Відображено всі 671 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
агар-агар 010029
ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010690
азот 010092
азотна [нітратна] кислота 010095
азотні добрива 010094
азотні добрива, що містять кальцій 010141
акрилові смоли необроблені 010461
активоване вугілля / активоване деревне вугілля 010025
актиній 010018
алкалоїди* 010562
альбумінізований папір 010036
альгінати для харчової промисловості 010669
альгінати на промислові потреби 010564
альдегідамоніак 010062
альдегіди* 010042
алюмінієві галуни 010047
америцій 010054
амілацетат 010064
аміловий спирт 010065
амоніак [леткий луг] на промислові потреби 010558
амоніак безводний 010066
амоніак* 010061
амоніакові солі 010060
амонійні галуни 010063
ангідриди 010067
антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010696
антиоксиданти для використання у виробництві косметики 010694
антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010695
антиоксиданти для використання у промисловому виробництві 010693
антистатики, крім побутових 010260
антифризи 010072
антранілова кислота 010070
аргон 010082
арсен 010084
арсенат свинцю [олива] 010083
арсенатна кислота 010085
астатин 010086
ацетат алюмінію* 010565
ацетат кальцію 010171
ацетат свинцю [олива] 010440
ацетат целюлози необроблений 010008
ацетати [хімікати]* 010007
ацетилен 010012
ацетилену тетрахлорид 010013
ацетон 010011
бактерициди енологічні [хімічні речовини для виноробства] 010096
бактерійні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010594
бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
бактеріологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010595
барвояскравильні хімікати для текстилю 010091
барит [важкий шпат] 010495
баритовий папір 010103
барій 010101
бензойна кислота 010112
бентоніт 010109
беркелій 010115
бетоноспінювачі [піноутворювальні хімікати для бетону] 010116
бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
білки [тваринні або рослинні необроблені] 010033
біологічні культури тканин, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010658
біологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010579
біохімічні каталізатори 010122
бісмут 010125
біхромат калію 010119
біхромат натрію 010120
боксити 010108
борна кислота на промислові потреби 010135
борошно з тапіоки на промислові потреби 010512
борошно на промислові потреби 010289
бром на хімічні потреби 010585
бура 010134
важка вода 010253
вибілювальні хімікати для жирів 010339
вибілювачі [знебарвники] на промислові потреби 010580
винна кислота 010515
винний камінь, крім фармацевтичного 010514
винний спирт 010547
вичинювальні препарати для отримування вичиненої шкіри 010215
вичинювальні препарати для шкур 010216
відклеювальні і відокремлювальні препарати 010232
відновлювальні речовини для грамплатівок 010246
відновлювачі для фотографії / послабники для фотографії 010027
віконні замазки [кити] 010651
віражувальні [тонувальні] розчини [фотографія] 010099
віскоза 010157
вітаміни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010691
вітаміни для використання у виробництві косметики 010702
вітаміни для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010701
вітаміни для харчової промисловості 010692
вітерит 010550
вогнетривкі речовини 010294
водень 010359
водорості морські [добрива] 010043
вологонепроникні хімічні речовини для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб 010617
вольфрамова кислота 010541
восковибілювачі [знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для воску] 010128
воскові замазки [кити] для щеплювання дерев 010198
вугільна кислота 010150
вуглеводи 010357
вуглець 010148
вуглець до фільтрів [цідил] 010166
вулканізувальні препарати 010549
в'язівники [в'язівні речовини] для бетону 010030
в'язівники [в'язівні речовини] ливарні 010306
гадоліній 010318
гази-носії для аерозолів 010026
газоочищальні речовини 010275
газопоглиначі [хімічно активні речовини] 010332
галат бісмуту основний 010126
галій 010321
галова кислота для виготовляння чорнила 010320
галуни 010052
гальмові рідини 010315
гамбір 010325
гарбникова [дубильна] кислота 010323
гелі для електрофорезу, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010650
гелій 010344
гени насіння для сільськогосподарського виробництва 010656
гідразин 010358
гідрати 010356
гідроксид алюмінію 010048
гіпосульфіти 010361
гіпохлорит натрію 010360
глинозем 010046
гліколевий етер [простий ефір] 010283
гліколь 010337
гліцериди 010336
гліцерин на промислові потреби 010252
глутамінова кислота на промислові потреби 010683
глюкоза для харчової промисловості 010662
глюкоза на промислові потреби 010614
глюкозиди 010335
гольмій 010345
горішки чорнильні [дубильні] 010319
гормони для прискорювання достигання фруктів 010346
горщиковий ґрунт 010681
графіт на промислові потреби 010305
ґрунт для рослин 010524
гуано 010342
гумус 010355
гур'юновий бальзам для виготовляння лаків 010343
декстрин [клейка речовина] 010242
деревинна маса 010132
деревний [метиловий] спирт 010131
деревний оцет [підсмольна вода] 010133
детергенти на промислові потреби 010241
дефоліанти 010236
диспергатори нафти 010351
диспергатори олій 010352
дисперсні системи пластмас 010605
диспрозій 010250
дистильована вода 010247
дисульфід вуглецю 010149
дихлорид олова [цини] 010118
діагностичні препарати, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010243
діазопапір 010245
діастаза на промислові потреби 010244
діатомова земля інфузорна 010632
діоксалат калію 010123
діоксид мангану 010124
діоксид титану на промислові потреби 010536
діоксид цирконію 010556
добавки очищальні до бензину 010021
добавки хімічні до інсектицидів [комахотруйників] 010308
добавки хімічні до моторного палива 010020
добавки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів] 010309
добавки хімічні до розчинів для свердлування [буріння] 010019
добрива 010271
добрива з рибного борошна 010659
добривні суміші 010293
доломіт на промислові потреби 010248
допоміжні рідини для абразивів 010004
дослідницький папір хімічний 010278
дубильна деревина 010130
дубильна кислота 010511
дубильна кора 010507
дубильні речовини 010509
екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
екстракти чаю для харчової промисловості 010685
емалебарвильні хімікати 010265
емульгатори 010268
ензими на промислові потреби 010273
ензимові препарати на промислові потреби 010272
епоксидні смоли необроблені 010274
ербій 010276
естери [ефіри складні]* 010279
естери [складні ефіри] целюлози на промислові потреби 010590
етан 010280
етери [прості ефіри] целюлози на промислові потреби 010593
етери [прості ефіри]* 010281
етиловий етер [простий ефір] 010282
етиловий спирт 010041
європій 010287
желатин на промислові потреби 010330
желатин на фотографічні потреби 010329
жирні кислоти 010340
закис азоту 010093
закріплювальні розчини [фотографія] 010097
закріплювачі [фотографія] 010298
замазки [кити] для тріщин у деревах [лісівництво] 010080
замазки [кити] для щеплювання дерев 010341
засоби для видаляння твердих відкладень з поверхонь 010240
захисні гази для зварювання 010326
зварювальні хімікати / паяльні хімікати 010487
зволожувальні препарати для вибілювання / мочильні препарати для вибілювання 010127
зволожувальні препарати для текстильної промисловості / мочильні препарати для текстильної промисловості 010530
зволожувальні препарати для фарбування / мочильні препарати для фарбування 010398
зміцнювальні речовини для вапняку 010301
знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для олій 010353
зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
знежирювальні препарати на промислові потреби 010231
знеклеювальні препарати 010234
зненакипники [хімічні засоби для видаляння накипу], крім побутових 010635
зчутливлений [зсенсибілізований] папір 010418
ізотопи на промислові потреби 010369
індикаторний папір [з реагентами], крім призначеного на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 010259
іонообмінники [хімікати] 010255
ітербій 010552
ітрій 010553
їдкі луги 010038
їдкі речовини [каустики] на промислові потреби 010489
йод на промислові потреби 010368
йод на хімічні потреби 010365
йодатна кислота 010367
йодид алюмінію 010051
йодисті білки 010034
казеїн для харчової промисловості 010677
казеїн на промислові потреби 010591
каїніт 010140
калій 010447
каліфорній 010142
кальцинована сода 010100
камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
камедь аравійська на промислові потреби 010078
камедь трагакантова на промислові потреби 010024
камфора на промислові потреби 010638
кам'яна сіль 010331
каолін 010370
карбід кальцію 010152
карбід кремнію [сировина] 010689
карбіди 010151
карбонат кальцію 010172
карбонат магнію 010147
карбонати 010146
карбюризатори [металургія] 010158
картопляне борошно на промислові потреби 010444
касіопій [лютецій] 010153
каталізатори 010154
катеху [дубильний екстракт] 010139
каустична сода на промислові потреби 010490
квебрахо на промислові потреби 010454
керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат] 010652
керамічні суміші для спікання [гранули та порошки] 010646
керамічні фільтрувальні [цідильні] матеріали подрібнені 010621
кетони 010164
кисень 010413
кислоти бензенного ряду 010110
кислоти* 010014
кислототривкі хімічні суміші 010016
кізельгур 010371
кінематографічні плівки світлочутливі неекспоновані 010598
кісткове вугілля 010167
клеї для афіш, об'яв 010028
клеї для взуття 010170
клеї для вичиненої шкіри 010222
клеї для лагодження [склеювання] розбитих речей 010194
клеї для стінної плитки 010573
клеї для шин надувних 010193
клеї для шпалер 010203
клеї на промислові потреби 010002
клеї природні на промислові потреби 010600
клейкі препарати для перев'язування та щеплювання дерев 010079
клейкі речовини для хірургічних пов'язок 010022
клейковина [клей природний], крім канцелярського або побутового клеїв 010615
клейковина для харчової промисловості 010670
клейковина на промислові потреби 010671
коагулянти / флокулянти 010587
колаген на промислові потреби 010688
колодій* 010206
компост 010622
консерванти для використання у фармацевтичній промисловості 010210
консерванти для пива 010619
кора мангрового дерева на промислові потреби 010385
корозивні препарати 010214
крем з винного каменю для харчової промисловості 010667
крем з винного каменю на промислові потреби 010668
крем з винного каменю на хімічні потреби 010219
кремнієорганічні сполуки 010484
кремній 010483
креозот на хімічні потреби 010602
криптон 010372
кріогенні препарати 010221
кров'яне вугілля 010168
кротоновий альдегід 010220
крохмаль на промислові потреби 010055
крохмальний клейстер, крім канцелярського або побутового 010566
ксенон 010551
культури мікроорганізмів, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010596
кюрій 010226
лактоза [необроблена] 010674
лактоза для харчової промисловості 010672
лактоза на промислові потреби 010673
лампова сажа на промислові потреби 010316
лантан 010375
лецитин [сировина] 010588
лецитин для харчової промисловості 010663
лецитин на промислові потреби 010664
ливарні протиприлипні речовини 010237
лимонна кислота на промислові потреби 010199
літій 010379
луги 010037
лужні йодиди на промислові потреби 010559
лужні метали 010560
лужноземельні метали 010039
магнезити 010382
магнітні рідини на промислові потреби 010642
манганати 010384
мастики для вичиненої шкіри 010192
матеріали для виготовляння грамплатівок 010603
матеріали для гальванування 010324
матеріали для паяння твердими припоями 010137
матеріали для чистового обробляння сталі 010017
матеріали, здатні до ядерного ділення, для ядерної енергетики 010297
металоїди 010390
метан 010394
метилбензен 010577
метилбензол 010576
метиловий етер [простий ефір] 010284
мило [для металу] на промислові потреби 010472
мідний купорос / сульфат міді [мідний купорос] 010225
мінеральні кислоти 010396
молочна кислота 010373
молочні ферменти для харчової промисловості 010675
молочні ферменти на промислові потреби 010676
молочні ферменти на хімічні потреби 010374
морська вода на промислові потреби 010636
мурашина кислота 010310
мурашиний альдегід на хімічні потреби 010311
м'якшівники на промислові потреби 010609
м'якшівники шкур / речовини, крім олій, для пом'якшувального обробляння шкур 010208
м'якшівні речовини для м'яса на промислові потреби 010545
надсірчана кислота 010425
натрієві солі [хімічні сполуки] 010491
натрій 010485
нафталін 010399
нашатир [хлорид амонію] 010057
нейтралізатори отрутних газів 010403
неодим 010400
неон 010401
нептуній 010402
нітрат амонію 010700
нітрат срібла 010569
нітрат урану 010405
нітрати 010572
окис барію 010102
окислювачі [хімічні добавки до моторного палива] 010001
оксалат кислий калію 010410
оксалати 010411
оксалатна [щавлева] кислота 010412
оксид кобальту на промислові потреби 010599
оксид літію 010378
оксид ртуті 010389
оксид свинцю [олива] 010441
оксид стибію 010075
оксид урану 010543
оксид хрому 010189
олеїнова кислота 010407
олівін [силікатний мінерал] 010408
олії для дублення вичиненої шкіри 010350
олії для жирування видубленої вичиненої шкіри 010601
олії для консервування харчових продуктів 010348
олії для обробляння вичиненої шкіри під час її виготовляння 010349
органічний дігестат [добриво] 010686
основи [хімічні препарати] 010106
основний азотнокислий бісмут на хімічні потреби 010494
охолодники [охолоджувальні рідини] для двигунів транспортних засобів 010647
оцтова кислота 010277
оцтовий ангідрид 010010
паливо для атомних реакторів 010087
паперова маса 010156
пектин [фотографія] 010420
пектин для харчової промисловості 010665
пектин на промислові потреби 010666
перборат натрію 010421
перегній для покривання 010641
перекис водню на промислові потреби 010414
перкарбонати 010422
персульфати 010424
перхлорати 010423
підкислена вода для перенаснажування акумуляторів 010251
пікринова кислота 010437
пірогалова кислота 010453
пісок для ливарних форм 010467
плавнева кислота 010304
пластизолі 010439
пластифікатори 010143
пластмаси необроблені 010438
плутоній 010442
побічні продукти обробляння збіжжя на промислові потреби 010460
поверхнево-активні речовини 010518
поливи для кераміки 010160
полоній 010443
пом'якшувальні речовини для води 010023
поташ 010446
поташ водний 010448
похідники бензену 010111
похідники целюлози [хімікати] 010592
празеодим 010449
препарати для відокремлювання жирів 010604
препарати для відпалювання металів 010393
препарати для відпускання металів 010682
препарати для знімання шпалер 010653
препарати для поліпшування стану ґрунту 010053
препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби 010557
препарати з мікроелементами для рослин 010637
препарати з мікроорганізмів, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010680
препарати з тваринного вуглецю 010165
препарати проти закипання двигунових охолодників [охолоджувальних рідин] 010645
препарати, що сприяють ощадженню вугілля 010169
препарати, що сприяють ощадженню палива 010257
прискорювачі вулканізування 010005
продукти дистилювання деревного спирту 010582
прожарена сода 010488
прометій 010450
промислові хімікати 010176
просочувальні хімікати для вичиненої шкіри 010224
просочувальні хімікати для текстилю 010363
протактиній 010451
протеїни [білки] необроблені 010452
протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010698
протеїни для використання у промисловому виробництві 010697
протеїни для харчової промисловості 010699
протинакипники [препарати, що запобігають накипові] 010073
протипінні розчини для акумуляторів електричних 010006
протипроростові препарати для овочів 010571
протистарники [препарати, що запобігають старінню] для бетону, крім фарб та олій 010117
протистарники [препарати, що запобігають старінню] для каучуку 010145
протистарники [препарати, що запобігають старінню] для мурування, крім фарб і олій 010380
протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цегляного мурування, крім фарб і олій 010381
протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цементу, крім фарб і олій 010196
протистарники [препарати, що запобігають старінню] для черепиці, крім фарб і олій 010540
протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для віконного скла 010523
протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для лінз 010377
протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для скла 010522
прояснювачі [очищальні препарати] 010254
прояснювачі вина 010205
прояснювачі виноградного сусла 010200
прояснювачі-консерванти для пива 010121
пташиний клей 010334
радій на наукові потреби 010458
радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
радон 010457
реактивний лакмусовий папір 010419
реній 010463
рентгенівські плівки зчутливлені [зсенсибілізовані] неекспоновані 010464
речовини для валяння 010313
речовини для гартування металів 010249
речовини для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні] 010295
речовини для лагодження камер шин 010032
речовини для лагодження шин 010465
речовини для матування 010238
речовини, що використовуються в текстильній промисловості для валяння 010312
речовини, що запобігають в'яненню квітів 010209
речовини, що запобігають спусканню панчішних петель 010105
речовини, що сприяють зберіганню насіння 010480
речовини-глушники до емалей 010262
речовини-глушники до скла 010263
риб'ячий клей, крім канцелярського, харчового або побутового 010618
рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів / рідини для вилучання сульфатів з електричних батарей 010500
рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем 010643
рідини до гідравлічних систем 010197
рідке скло [розчинне] 010544
рідкісноземельні елементи 010526
розріджувальні [знеклеївні] хімікати для крохмалю 010056
розчини для буріння 010136
розчини для гальванування 010098
розчини для ціанотипіювання 010227
розчини солей срібла для сріблення 010081
розчинники для лаків 010606
росторегулівні препарати для рослин 010634
ртуть 010387
рубідій 010466
сажа газова на промислові потреби 010597
сажа на промислові або сільськогосподарські потреби 010499
саліцилова кислота 010468
самарій 010470
самовіражний папір [фотографія] 010090
сахарин 010114
світлокопіювальна тканина 010434
світлокопіювальний папір 010432
світлочутлива полотняна тканина для фотографії 010212
світлочутливі платівки 010213
світлочутливі платівки для офсетного друкування 010406
світлочутливі плівки неекспоновані 010581
світлочутливі фотографічні платівки 010269
себацинова кислота 010474
селен 010479
селітри 010469
селітровий папір 010416
силікат алюмінію 010049
силікати 010481
синтетичні матеріали для абсорбування олій та олив 010620
синтетичні смоли необроблені 010455
сірка 010493
сірковмістиві кислоти 010501
сірчана кислота 010503
сірчаний етер [простий ефір] 010285
сірчиста кислота 010502
скандій 010473
склобарвильні хімікати 010521
солі [добрива] 010478
солі [хімічні препарати] 010475
солі амонію 010567
солі для барвлення металів 010207
солі для консервування, крім харчових 010003
солі до віражувальних [тонувальних] розчинів [фотографія] 010548
солі до гальванічних елементів 010261
солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
солі заліза 010290
солі золота 010409
солі йоду 010366
солі кальцію 010510
солі лужних металів 010561
солі на промислові потреби 010397
солі необроблені 010476
солі рідкісноземельних металів 010162
солі ртуті 010388
солі хрому 010190
солі ціанідної кислоти / ціаніди 010228
солодові білки 010035
соляна кислота 010185
соуси для готування тютюну 010471
спирт нашатирний 010678
спирти* 010040
сполуки барію 010104
сполуки для виробляння технічної кераміки 010631
сполуки плавневого шпату 010303
стверджені гази на промислові потреби 010328
стеаринова кислота 010497
стибій 010074
стовбурові клітини, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010657
стронцій 010498
субстрати [підклади] для вирощування без ґрунту [сільське господарство] 010589
сульфат барію 010574
сульфати 010555
сульфід стибію 010076
сульфіди 010486
сульфімід бензойний 010113
сумах для дублення 010504
суміші до вогнегасників 010288
суперфосфати [добрива] 010431
сухий лід [діоксид вуглецю] 010333
талій 010532
тальк [силікат магнію] 010506
танін [дубильна речовина] 010508
тваринне вугілля 010068
тваринний вуглець 010568
тваринні білки необроблені 010069
телур 010517
тербій 010519
тетрахлорид вуглецю [тетрахлор-метан] 010528
тетрахлориди 010529
технецій 010516
титаніт 010537
тіокарбонілід 010533
толуол 010538
торій 010535
торф [добриво] 010539
торф'яні горщики для плодівництва 010445
трансмісійні рідини 010644
тулій 010534
уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
уран 010542
фенол на промислові потреби 010426
ферменти для харчової промисловості 010661
ферменти на хімічні потреби 010291
ферментні препарати для харчової промисловості 010660
фермій 010159
феротипні платівки [фотографія] 010292
фероціаніди 010229
фільтрувальні [цідильні] матеріали [мінеральні речовини] 010612
фільтрувальні [цідильні] матеріали [необроблені пластмаси] 010610
фільтрувальні [цідильні] матеріали [рослинні речовини] 010613
фільтрувальні [цідильні] матеріали [хімічні речовини] 010611
фільтрувальні [цідильні] матеріали для промислового виробляння напоїв 010296
флюси для паяння м'якими припоями 010584
флюси для паяння твердими припоями 010583
формувальні суміші для виготовляння ливарних форм 010307
фосфати [добрива] 010427
фосфатиди 010429
фосфор 010430
фосфорна кислота 010433
фотографічні емульсії 010267
фотографічні проявники 010435
фотографічні світлочутливники [сенсибілізатори] 010436
фотометричний папір 010417
фотопапір 010322
фотоспалахові суміші 010256
францій 010314
фтор 010302
фулерова земля для текстильної промисловості 010525
хімікати для виготовляння емалей, крім пігментів 010107
хімікати для виготовляння пігментів 010679
хімікати для виготовляння фарб 010575
хімікати для видаляння нагару в двигунах 010089
хімікати для відновлювання вичиненої шкіри 010175
хімікати для відокремлювання олій 010233
хімікати для захисту від хвороб винограду 010546
хімікати для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів 010505
хімікати для матування скла 010386
хімікати для обробляння вичиненої шкіри 010223
хімікати для очищання [прояснювання] води 010608
хімікати для очищання олій 010354
хімікати для плодівництва [садівництва та городництва], крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів 010347
хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів 010031
хімікати для травлення металів 010633
хімікати для чищення димарів 010174
хімікати для яскравлення барв на промислові потреби 010570
хімікати, що запобігають конденсуванню 010138
хімікати, що надають водонепроникності вичиненій шкірі 010364
хімікати, що надають водонепроникності текстилю 010362
хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб 010195
хімічні добавки до олій 010654
хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду 010180
хімічні запобіжники утворюванню плям на тканинах 010286
хімічні консерванти для харчових продуктів 010044
хімічні посилювачі для гуми [каучуку] 010640
хімічні посилювачі для паперу 010639
хімічні препарати для захисту від мілдью 010395
хімічні препарати для захисту злаків від сажки 010404
хімічні препарати для копчення м'яса 010317
хімічні препарати для сприяння легуванню металів 010045
хімічні препарати для фотографії 010211
хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010177
хімічні реактиви, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010178
хімічні речовини для конденсування 010015
хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010181
хлор 010183
хлорати 010182
хлоргідрати 010184
хлорид алюмінію 010050
хлорид кальцію 010173
хлорид магнію 010383
хлорид паладію 010415
хлориди 010554
хлоридна кислота 010058
хлорована антраценова олія для захисту рослин 010586
холодоагенти 010459
хольова кислота 010186
хромати 010187
хромова кислота 010191
хромові галуни 010188
хромові солі 010477
цвіт сірковий на хімічні потреби 010299
цезій 010163
целюлоза [клітковина] 010155
церій 010161
цимол 010230
чистильні хімікати до радіаторів 010648
чорнозем 010527
шлаки [добрива] 010428
шліхта 010202
шліхта для використання у текстильній промисловості 010077
шліхтові суміші 010270
шпаклівки для кузовів автомобілів 010649
шпаклівки олійні 010655
шпінель [оксидний мінерал] 010496
штучні замінники цукру [підсолоджувачі] [хімічні речовини] 010607
штучні смоли необроблені 010462
Відображено всі 671 записи(-ів)