Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

Відображено всі 707 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
агар-агар на промислові потреби 010029
аглютинуючі речовини для бетону 010030
ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010690
азот 010092
азотні добрива 010094
активоване вугілля / активоване деревне вугілля 010025
актиній 010018
алкалоїди* 010562
альбумін [тваринний або рослинний, сировина] 010033
альбумінізований папір 010036
альгінати для харчової промисловості 010669
альгінати на промислові потреби 010564
альдегідаміак 010062
альдегіди* 010042
алюмінієві галуни 010047
алюмоамонієві галуни 010063
америцій 010054
аміак [леткий луг] на промислові потреби 010558
аміак* 010061
амілацетат 010064
аміловий спирт 010065
амоніак безводний 010066
ангідриди 010067
антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010696
антиоксиданти для використання у виробництві косметики 010694
антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010695
антиоксиданти для використання у промисловому виробництві 010693
антистатики, крім призначених на побутові потреби 010260
антифризи 010072
аргон 010082
арсен 010084
арсенат свинцю 010083
арсенатна кислота 010085
аспартам для харчової промисловості 010736
аспартам на промислові потреби 010735
астатин 010086
ацетат алюмінію* 010565
ацетат кальцію 010171
ацетат свинцю 010440
ацетат целюлози необроблений 010008
ацетати [хімікати]* 010007
ацетилен 010012
ацетон 010011
бактерициди енологічні [хімічні препарати для використання у виготовлянні вина] 010096
бактеріальні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010594
бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010595
барити 010495
баритовий папір 010103
барій 010101
бензен 010713
бензол 010714
бентоніт 010109
беркелій 010115
бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010579
біостимулятори для рослин 010720
біохімічні каталізатори 010122
бісмут 010125
бісмут азотнокислий основний на хімічні потреби 010494
біхромат калію 010119
біхромат натрію 010120
боксит 010108
борошно з тапіоки на промислові потреби 010512
борошно картопляне на промислові потреби 010444
борошно на промислові потреби 010289
бром на хімічні потреби 010585
бура 010134
важка вода 010253
валяльні препарати 010313
валяльні препарати для використання в текстильній промисловості 010312
вибілювальні препарати на промислові потреби 010580
винний камінь, крім призначеного на фармацевтичні потреби 010514
винний спирт 010547
відновлювальні препарати для грамплатівок 010246
відновлювачі для використання у фотографії 010027
віражні розчини [фотографія] 010099
віражні солі [фотографія] 010548
віск для щеплювання дерев 010198
віскоза 010157
вітаміни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010691
вітаміни для використання у виробництві косметики 010702
вітаміни для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010701
вітаміни для харчової промисловості 010692
вітерит 010550
водень 010359
водорості морські [добрива] 010043
вуглеводи 010357
вуглець 010148
вуглець для фільтрів 010166
в'яжучі речовини ливарні 010306
гадоліній 010318
гази-пропеленти для аерозолів 010026
газопоглиначі [хімічно активні речовини] 010332
галат бісмуту основний 010126
галій 010321
галуни 010052
гамбір 010325
гелі для електрофорезу 010650
гелій 010344
гени насіння для сільськогосподарського виробництва 010656
гідразин 010358
гідрати 010356
гідроксид алюмінію 010048
гіпосульфіти 010361
гіпохлорит натрію 010360
гіпс, що використовується як добриво 010716
глинозем 010046
гліколевий етер 010283
гліколь 010337
гліцериди 010336
гліцерин на промислові потреби 010252
глюкоза для харчової промисловості 010662
глюкоза на промислові потреби 010614
глюкозиди 010335
гольмій 010345
гормони для прискорювання достигання фруктів 010346
горщиковий ґрунт 010681
графен 010715
графіт на промислові потреби 010305
ґрунт для рослин 010524
гуано 010342
гуміарабік на промислові потреби 010078
гумус 010355
гумус для поверхневого підживлювання 010641
гур'юновий бальзам для використання у виробництві лаків 010343
декстрин [шліхта] 010242
дендримерні полімери для використання у виробництві капсул для фармацевтичних продуктів 010718
деревина дубильна 010130
детергенти для використання у виробничих процесах 010241
дефоліанти 010236
диспергатори нафти 010351
диспергатори олій та масел 010352
дисперсні системи пластмас 010605
диспрозій 010250
дистильована вода 010247
дисульфід вуглецю 010149
дихлорид олова 010118
діазопапір 010245
діастаза на промислові потреби 010244
діатомова земля 010632
діоксид вуглецю на промислові потреби 010732
діоксид мангану 010124
діоксид титану на промислові потреби 010536
діоксид цирконію 010556
добавки хімічні до інсектицидів 010308
добавки хімічні до моторного палива 010020
добавки хімічні до розчинів для буріння 010019
добавки хімічні до фунгіцидів 010309
добрива 010271
добрива з рибного борошна 010659
добрива тваринного походження 010710
доломіт на промислові потреби 010248
допоміжні рідини для використання з абразивами 010004
дріжджі для використання у виробництві біопалива 010725
дріжджі на наукові потреби 010724
дубильна кора 010507
дубильні речовини 010509
екстракти з сировини тваринного походження для харчової промисловості 010738
екстракти рослин для використання у виробництві косметики, крім ефірних олій 010729
екстракти рослин для використання у виробництві фармацевтичних продуктів, крім ефірних олій 010730
екстракти рослин для харчової промисловості, крім ефірних олій 010728
екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
екстракти чаю для харчової промисловості 010685
емалебарвильні хімікати 010265
емульгатори 010268
ензими для харчової промисловості 010661
ензими на промислові потреби 010273
ензимні препарати для харчової промисловості 010660
ензимні препарати на промислові потреби 010272
ербій 010276
естери целюлози на промислові потреби 010590
естери* 010279
етан 010280
етери целюлози на промислові потреби 010593
етери* 010281
етиловий етер 010282
етиловий спирт 010041
європій 010287
желатин для використання у фотографії 010329
желатин на промислові потреби 010330
закис азоту 010093
закріплювальні розчини [фотографія] 010097
замазки віконні 010651
замазки для дерев [лісівництво] 010080
замазки для ремонтування кузовів автомобілів 010649
захисні гази для зварювання 010326
зволожувальні препарати для використання при вибілюванні / змочувальні препарати для використання при вибілюванні 010127
зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні / змочувальні препарати для використання при забарвлюванні 010398
зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості / змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості 010530
зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
ізотопи на промислові потреби 010369
інгредієнти хімічні активні 010731
індикаторний папір для хімічних досліджувань 010278
індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби 010259
іонообмінники [хімікати] 010255
ітербій 010552
ітрій 010553
їдкі луги 010038
йод на промислові потреби 010368
йод на хімічні потреби 010365
йодид алюмінію 010051
йодиди лужних металів на промислові потреби 010559
йодовані білки 010034
йодовані солі 010366
казеїн для харчової промисловості 010677
казеїн на промислові потреби 010591
каїніт 010140
калій 010447
калій щавлевокислий 010410
каліфорній 010142
каломель [хлорид ртуті] 010709
кальцинована сода 010488
камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
камедь трагакантова на промислові потреби 010024
камфора на промислові потреби 010638
кам'яна сіль 010331
каолін / глина порцелянова 010370
карбід кальцію 010152
карбід кремнію [сировина] 010689
карбіди 010151
карболінеум для захисту рослин 010586
карбонат кальцію 010172
карбонат магнію 010147
карбонат натрію 010100
карбонати 010146
карбюризатори [металургія] 010158
касіопій [лютецій] 010153
каталізатори 010154
катеху 010139
каустики на промислові потреби 010489
каустична сода на промислові потреби 010490
квебрахо на промислові потреби 010454
керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат] 010652
керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище 010621
керамічні суміші для спікання [гранули та порошки] 010646
кетони 010164
кисень на промислові потреби 010413
кислота азотна 010095
кислота антранілова 010070
кислота бензойна 010112
кислота борна на промислові потреби 010135
кислота винна 010515
кислота вольфрамова 010541
кислота вугільна 010150
кислота галова для виробництва чорнила 010320
кислота галодубильна 010323
кислота глутамінова на промислові потреби 010683
кислота дубильна 010511
кислота йодатна 010367
кислота лимонна на промислові потреби 010199
кислота молочна 010373
кислота мурашина 010310
кислота надсірчана 010425
кислота олеїнова 010407
кислота пікринова 010437
кислота пірогалова 010453
кислота плавикова 010304
кислота саліцилова 010468
кислота себацинова 010474
кислота сірчана 010503
кислота сірчиста 010502
кислота соляна 010185
кислота стеаринова 010497
кислота фосфорна 010433
кислота холева 010186
кислота хромова 010191
кислота щавлева 010412
кислоти бензольного ряду 010110
кислоти жирні 010340
кислоти мінеральні 010396
кислоти сульфонові 010501
кислоти* 010014
кислототривкі хімічні суміші 010016
кізельгур 010371
кінематографічні плівки сенсибілізовані неекспоновані 010598
кісткове вугілля 010167
клеї для апретування 010202
клеї для вичиненої шкіри 010222
клеї на промислові потреби 010600
клейкі препарати для хірургічних пов'язок 010022
клейкі препарати для щеплювання дерев / клейкі препарати для перев'язування дерев 010079
клейковина [клей], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010615
клейковина для харчової промисловості 010670
клейковина на промислові потреби 010671
клеючі препарати для наклеювання афіш 010028
клеючі препарати для стінної плитки 010573
клеючі препарати для шпалер 010203
клеючі препарати на промислові потреби 010002
колаген на промислові потреби 010688
колодій* 010206
компост 010622
консерванти для бетону, крім фарб та масел 010117
консерванти для використання у фармацевтичній промисловості 010210
консерванти для гуми 010145
консерванти для кам'яного мурування, крім фарб та масел 010380
консерванти для квітів 010209
консерванти для цегляного мурування, крім фарб та масел 010381
консерванти для цементу, крім фарб та масел 010196
консерванти для черепиці, крім фарб та масел 010540
кора мангрового дерева на промислові потреби 010385
корозійні препарати 010214
крем з винного каменю для харчової промисловості 010667
крем з винного каменю на промислові потреби 010668
крем з винного каменю на хімічні потреби 010219
кремнієорганічні сполуки 010484
кремній 010483
креозот на хімічні потреби 010602
криптон 010372
кріогенні препарати 010221
кров'яне вугілля 010168
кротоновий альдегід 010220
крохмаль на промислові потреби 010055
крохмальна паста [клеюча речовина], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010566
ксенон 010551
ксилен 010712
ксилол 010711
культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010658
культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010596
кюрій 010226
лакмусовий папір 010419
лактоза [сировина] 010674
лактоза для харчової промисловості 010672
лактоза на промислові потреби 010673
лампова сажа на промислові потреби 010316
лантан 010375
лецитин [сировина] 010588
лецитин для харчової промисловості 010663
лецитин на промислові потреби 010664
літій 010379
луги 010037
лужний розчин для харчової промисловості 010723
лужні метали 010560
лужноземельні метали 010039
магнезит 010382
магнітні рідини на промислові потреби 010642
манганат 010384
маса деревинна 010132
масла для вичинювання шкіри 010601
мастики для вичиненої шкіри 010192
мастики для шин 010193
мастики для щеплювання дерев 010341
мастики олійні [замазки] 010655
матеріали для паяння твердими припоями 010137
матеріали, здатні до ядерного розпаду, для ядерної енергетики 010297
металоїди 010390
метан 010394
метилбензен 010577
метилбензол 010576
метиловий етер 010284
мило [металеве] на промислові потреби 010472
молочні ферменти для харчової промисловості 010675
молочні ферменти на промислові потреби 010676
молочні ферменти на хімічні потреби 010374
морська вода на промислові потреби 010636
нанопорошки на промислові потреби 010717
натрій 010485
нафталін 010399
неодим 010400
неон 010401
нептуній 010402
нітрат амонію 010700
нітрат срібла 010569
нітрат урану 010405
нітрати 010572
окис барію 010102
окислювачі [хімічні добавки до моторного палива] 010001
оксалат калію 010123
оксалати 010411
оксид кобальту на промислові потреби 010599
оксид літію 010378
оксид ртуті 010389
оксид свинцю 010441
оксид сурми 010075
оксид урану 010543
оксид хрому 010189
олівін [силікатний мінерал] 010408
олії та масла для дублення вичиненої шкіри 010350
олії та масла для консервування харчових продуктів 010348
олії та масла для обробляння вичиненої шкіри під час її виробництва 010349
органічний дігестат [добриво] 010686
основи [хімічні препарати] 010106
охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів 010647
оцет деревний [кислота піролінова] 010133
оцтова кислота розведена 010277
оцтовий ангідрид 010010
паливо для ядерних реакторів 010087
паперова маса 010156
паста теплопровідна 010726
пектин [фотографія] 010420
пектин для харчової промисловості 010665
пектин на промислові потреби 010666
перборат натрію 010421
перекис водню на промислові потреби 010414
перкарбонати 010422
персульфати 010424
перхлорати 010423
підкислена вода для перезаряджання електричних батарей / підкислена вода для перезаряджання акумуляторів 010251
підсолоджувачі штучні для харчової промисловості 010733
підсолоджувачі штучні на промислові потреби 010607
піноутворювачі для бетону 010116
пісок формувальний 010467
пластизолі 010439
пластифікатори 010143
пластмаси необроблені 010438
плівки рентгенівські сенсибілізовані неекспоновані 010464
плутоній 010442
побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби 010460
поверхневий шар ґрунту 010705
поверхнево-активні речовини 010518
поливи для кераміки 010160
полоній 010443
пом'якшувачі для вичинювання шкур / апретура для шкур, крім масел 010208
поташ 010446
поташ водний 010448
похідні бензену 010111
похідні целюлози [хімікати] 010592
празеодим 010449
препарати діагностичні для використання в дослідницьких лабораторіях 010740
препарати діагностичні, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010243
препарати для видаляння клею / розчинники клеїв 010234
препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби 010635
препарати для вичинювання шкіри 010215
препарати для вичинювання шкур 010216
препарати для відокремлювання жирів 010604
препарати для відокремлювання та відклеювання 010232
препарати для відпалювання металів 010393
препарати для вулканізування 010549
препарати для гальванізування 010324
препарати для гартування металів 010249
препарати для заощаджування вугілля 010169
препарати для заощаджування палива 010257
препарати для запобігання тьмянінню лінз 010377
препарати для запобігання тьмянінню скла 010522
препарати для знімання шпалер 010653
препарати для кінцевого процесу виробництва сталі 010017
препарати для надавання вогнетривкості 010294
препарати для очищання газу 010275
препарати для полегшування виймання з форм 010237
препарати для поліпшування стану ґрунту 010053
препарати для пом'якшування води 010023
препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби 010557
препарати для прояснювання / препарати для надавання прозорості 010254
препарати для прояснювання вина 010205
препарати для прояснювання сусла 010200
препарати для регулювання росту рослин 010634
препарати для термообробляння металів 010682
препарати для формування ливарних форм 010307
препарати з мікроелементами для рослин 010637
препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 010680
препарати з тваринного вуглецю 010165
препарати знежирювальні для використання у виробничих процесах 010231
препарати клеючі струмопровідні 010722
препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах 010645
препарати проти проростання овочів 010571
препарати, що запобігають утворюванню накипу 010073
присадки миючі до пального / присадки миючі до бензину 010021
прискорювачі вулканізування 010005
продукти дистиляції деревного спирту 010582
прометій 010450
промислові хімікати 010176
протактиній 010451
протеїн [сировина] 010452
протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010698
протеїни для використання у промисловому виробництві 010697
протеїни для харчової промисловості 010699
протипінні розчини для батарей електричних / протипінні розчини для акумуляторів 010006
пташиний клей 010334
радій на наукові потреби 010458
радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
радон 010457
реній 010463
речовини для запобігання спусканню петель у панчохах 010105
речовини для зміцнювання вапняку 010301
речовини для консервування насіння 010480
речовини для консервування пива 010619
речовини для матування 010238
речовини для нейтралізування отруйних газів 010403
речовини для пом'якшування м'яса на промислові потреби 010545
речовини для пом'якшування на промислові потреби 010609
речовини для протравлювання металів 010633
речовини для прояснювання пива 010121
речовини склеювальні для взуття 010170
речовини склеювальні для лагодження розбитих речей 010194
речовини хімічні для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби / препарати хімічні для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010181
речовини-глушники для емалей 010262
речовини-глушники для скла 010263
риб'ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби 010618
рідини гальмові 010315
рідини діелектричні, що використовуються як хімічні препарати у металооброблянні, крім масел 010737
рідини для гідравлічних систем 010197
рідини для гідравлічного підсилювання 010643
рідини для десульфатування електричних батарей / рідини для десульфатування акумуляторів 010500
рідкісноземельні елементи 010526
розчини для буріння 010136
розчини для гальванізування 010098
розчини для ціанотипії 010227
розчини солей срібла для сріблення 010081
розчини соляної кислоти 010058
розчинники для лаків 010606
ртуть 010387
рубідій 010466
сажа газова на промислові потреби 010597
сажа на промислові або сільськогосподарські потреби 010499
самарій 010470
самовіражний папір [фотографія] 010090
сахарин для харчової промисловості 010734
сахарин на промислові потреби 010114
світлокопіювальна тканина 010434
світлокопіювальний папір 010432
світлочутливі пластини 010213
селен 010479
селітра 010469
селітровий папір 010416
сенсибілізована тканина для фотографії 010212
сенсибілізований папір 010418
сенсибілізовані пластини для офсетного друкування 010406
сенсибілізовані плівки неекспоновані 010581
сенсибілізовані фотографічні пластини 010269
середовища поживні для бактеріальних культур, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010739
силікат алюмінію 010049
силікати 010481
синтетичні матеріали для абсорбування олій та масел 010620
сіль необроблена 010476
сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів 010031
сірка 010493
сірчаний етер 010285
скандій 010473
скло рідке [розчинне] 010544
смоли акрилові необроблені 010461
смоли необроблені епоксидні 010274
смоли необроблені струмопровідні 010721
смоли полімерні необроблені 010707
смоли синтетичні необроблені / смоли штучні необроблені 010455
смужки діагностичні для тестування грудного молока, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 010727
солі [добрива] 010478
солі [хімічні препарати] 010475
солі аміачні 010060
солі амонію 010567
солі для гальванічних елементів / солі для гальванічних батарей 010261
солі для забарвлювання металів 010207
солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів 010003
солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
солі заліза 010290
солі золота 010409
солі кальцію 010510
солі лужних металів 010561
солі на промислові потреби 010397
солі натрію [хімічні сполуки] 010491
солі рідкісноземельних металів 010162
солі ртуті 010388
солі хрому 010190
солодові білки 010035
спирт деревний 010131
спирт на промислові потреби 010040
спирт нашатирний 010678
сполуки барію 010104
сполуки плавикового шпату 010303
стверджені гази на промислові потреби 010328
стовбурові клітини, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010657
стронцій 010498
субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство] 010589
сульфат барію 010574
сульфат міді [мідний купорос] 010225
сульфати 010555
сульфід сурми 010076
сульфіди 010486
сульфімід бензойної кислоти на промислові потреби 010113
сумах для дублення 010504
суміші для виробництва грамплатівок 010603
суміші для виробництва технічної кераміки 010631
суміші для гасіння вогню 010288
суміші для ремонтування камер шин 010032
суміші для ремонтування шин 010465
суміші для різьбонарізування 010295
суперфосфати [добрива] 010431
сурма 010074
сухий лід [діоксид вуглецю] 010333
талій 010532
тальк [силікат магнію] 010506
таніни 010508
тваринне вугілля 010068
тваринний білок [сировина] 010069
тваринний вуглець 010568
телур 010517
тербій 010519
тетрахлорид ацетилену 010013
тетрахлориди 010529
тетрахлорметан 010528
технецій 010516
тимол на промислові потреби 010704
титаніт 010537
тіокарбонілід 010533
толуол 010538
торій 010535
торф [добриво] 010539
торф'яні горщики для плодівництва 010445
трансмісійні маслянисті речовини 010706
трансмісійні рідини 010644
тулій 010534
удобрювальні препарати 010293
уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
уран 010542
фенол на промислові потреби 010426
ферменти на хімічні потреби 010291
фермій 010159
феротипні пластини [фотографія] 010292
фероціаніди 010229
фіксажі [фотографія] 010298
фільтрувальні матеріали з мінеральних речовин 010612
фільтрувальні матеріали з необроблених пластмас 010610
фільтрувальні матеріали з рослинних речовин 010613
фільтрувальні матеріали з хімічних препаратів 010611
фільтрувальні препарати для промислового виробляння напоїв 010296
флавоноїди [фенольні сполуки] на промислові потреби 010703
флокулянти 010587
флюси для паяння м'якими припоями 010584
флюси для паяння твердими припоями 010583
формальдегід на хімічні потреби 010311
фосфати [добрива] 010427
фосфатиди 010429
фосфор 010430
фотографічні емульсії 010267
фотографічні проявники 010435
фотографічні сенсибілізатори 010436
фотометричний папір 010417
фотопапір 010322
фотоспалахові суміші 010256
францій 010314
фтор 010302
фулерова земля для використання у текстильній промисловості 010525
хімікати для вибілювання воску 010128
хімікати для вибілювання жирів 010339
хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів 010505
хімікати для виробництва емалей, крім пігментів 010107
хімікати для виробництва пігментів 010679
хімікати для виробництва фарб 010575
хімікати для відновлювання вичиненої шкіри 010175
хімікати для відокремлювання масел 010233
хімікати для забарвлювання скла 010521
хімікати для запобігання утворюванню плям на тканинах 010286
хімікати для зварювання / хімікати для паяння 010487
хімікати для знебарвлювання олій та масел 010353
хімікати для зневуглецювання поверхонь двигунів 010089
хімікати для матування скла 010386
хімікати для надавання водонепроникності вичиненій шкірі 010364
хімікати для надавання водонепроникності кам'яному муруванню, крім фарб 010617
хімікати для надавання водонепроникності текстилю 010362
хімікати для обробляння вичиненої шкіри 010223
хімікати для очищання води 010608
хімікати для очищання олій та масел 010354
хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів 010347
хімікати для промивання радіаторів 010648
хімікати для просочування вичиненої шкіри 010224
хімікати для просочування текстилю 010363
хімікати для розріджування крохмалю [відклеювальні речовини] 010056
хімікати для чищення димарів 010174
хімікати для яскравлення барв на промислові потреби 010570
хімікати для яскравлення текстилю 010091
хімікати проти тьмяніння віконного скла 010523
хімікати, що запобігають конденсуванню 010138
хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб 010195
хімічні добавки до олій та масел 010654
хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду 010180
хімічні інтенсифікатори для гуми 010640
хімічні інтенсифікатори для паперу 010639
хімічні покриття для офтальмологічних лінз 010708
хімічні препарати для використання у фотографії 010211
хімічні препарати для захисту винограду від хвороб 010546
хімічні препарати для захисту від плісняви і цвілі 010395
хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб 010404
хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб 010719
хімічні препарати для конденсування 010015
хімічні препарати для копчення м'яса 010317
хімічні препарати для наукових цілей, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 010177
хімічні препарати для сприяння легуванню металів 010045
хімічні реактиви, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010178
хімічні речовини для видаляння твердих відкладень з поверхонь 010240
хімічні речовини для консервування харчових продуктів 010044
хлор 010183
хлорати 010182
хлоргідрати 010184
хлорид алюмінію 010050
хлорид амонію 010057
хлорид кальцію 010173
хлорид магнію 010383
хлорид паладію 010415
хлориди 010554
холодоагенти 010459
хромати 010187
хромові галуни 010188
хромові солі 010477
цвіт сірковий на хімічні потреби 010299
цезій 010163
целюлоза 010155
церій 010161
цимол 010230
ціанамід кальцію [добриво] 010141
ціаніди [прусиди] 010228
чорнильні горішки 010319
чорнозем 010527
шлаки [добрива] 010428
шліхта для використання у текстильній промисловості 010077
шліхтувальні препарати 010270
шпінель [оксидний мінерал] 010496
Відображено всі 707 записи(-ів)