Клас 20

Завантажити перелік у текстовому файлі

Меблі, дзеркала, картинні рами; контейнери неметалеві для зберігання або перевозіння; необроблені або напівоброблені кістка, ріг, китовий вус або перламутр; панцири черепах, мушлі; морська пінка; бурштин

Назва товару Базовий номер
U столи* 200070
E tables*  
F tables*  
U столики на коліщатах для комп'ютерів [меблі] 200266
E trolleys for computers [furniture] / carts for computers [furniture]  
F dessertes pour ordinateurs  
U столики сервірувальні на коліщатах 200082
E tea trolleys / tea carts  
F dessertes  
U стояки для парасольок 200164
E umbrella stands  
F porte-parapluies  
U стрем'янки [драбини] неметалеві 200147
E steps [ladders], not of metal  
F escabeaux non métalliques  
U стулки устричних черепашок 200090
E oyster shells  
F écailles d'huîtres  
U суднові пасажирські трапи перемісні неметалеві 200093
E mobile boarding stairs, not of metal, for passengers  
F escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers  
U таблички дерев'яні або пластмасові 200096
E placards of wood or plastics  
F écriteaux en bois ou en matières plastiques  
U таблички з іменами неметалеві / ідентифікаційні таблички неметалеві 200154
E nameplates, not of metal / identity plates, not of metal  
F plaques d'identité non métalliques  
U табурети 200235
E stools  
F tabourets  
U табурети для ніг 200321
E footstools  
F tabourets pour les pieds  
U тара для транспортування скла або порцеляни 200128
E crates  
F harasses  
U твори мистецтва дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові 200205
E works of art of wood, wax, plaster or plastic  
F objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques  
U тримачі занавісок нетекстильні 200101
E curtain holders, not of textile material  
F embrasses non en matières textiles  
U труни 200047
E coffins  
F cercueils