Клас 25

Одяг, взуття, наголовні убори

Назва товару Базовий номер
U жилети [камізельки] 250082
E vests / waistcoats  
F gilets  
U жіночі панталони / жіночі труси 250171
E knickers / panties  
F culottes [sous-vetements]  
U зав'язки на гетри, штани 250083
E gaiter straps / trouser straps  
F sous-pieds  
U знімні коміри 250050
E detachable collars  
F faux-cols  
U калоші 250080
E galoshes / goloshes  
F galoches  
U капелюхи 250046
E hats  
F chapeaux  
U каптури [одяг] 250027
E hoods [clothing]  
F capuchons [vetements]  
U капці [пантофлі] 250101
E slippers  
F chaussons / pantoufles  
U каркаси для капелюхів 250028
E hat frames [skeletons]  
F carcasses de chapeaux  
U кашне 250021
E mufflers [neck scarves] / neck scarfs [mufflers] / neck scarves [mufflers]  
F cache-cols  
U кепки [кашкети] / чіпці [очіпки] / шапки 250012
E caps [headwear]  
F barrettes [bonnets] / bonnets / casquettes / coiffes  
U кишені до одягу 250106
E pockets for clothing  
F poches de vetements  
U козирки [наголовні убори] 250170
E visors [headwear]  
F visieres [chapellerie]  
U козирки до наголовних уборів 250030
E cap peaks  
F visieres de casquettes  
U колготки 250051
E tights  
F collants