Клас 2

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини; протрави; необроблені природні смоли; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт

Назва товару Базовий номер
U забарвлювальні речовини для лікерів 020088
E colorants for liqueurs  
F colorants pour liqueurs  
U забарвлювальні речовини для масла 020023
E colorants for butter  
F colorants pour le beurre  
U забарвлювальні речовини для напоїв 020004
E colorants for beverages  
F colorants pour boissons  
U забарвлювальні речовини для пива 020024
E colorants for beer  
F colorants pour la bière  
U забарвлювальні речовини* 020047
E colorants* / dyestuffs  
F colorants* / matières tinctoriales  
U загусники для фарб 020055
E thickeners for paints  
F épaississants pour peintures  
U захисні покриття для шасі транспортних засобів 020040
E undercoating for vehicle chassis / undersealing for vehicle chassis  
F revêtements de protection pour châssis de véhicules  
U захисні препарати для металів 020094
E protective preparations for metals  
F produits pour la protection des métaux  
U зв'язувальні речовини для фарб / склеювальні речовини для фарб 020087
E binding preparations for paints / agglutinants for paints  
F liants pour peintures / agglutinants pour peintures  
U індиго [забарвлювальна речовина] 020086
E indigo [colorant]  
F indigo [colorant]  
U їстівні чорнила 020128
E edible inks  
F encres comestibles  
U камеді-смоли 020078
E gum resins  
F gommes-résines  
U канадський бальзам 020022
E Canada balsam  
F baume du Canada  
U каніфоль* 020046
E colophony  
F colophane  
U карамель [харчова забарвлювальна речовина] 020034
E caramel [food colorant]  
F caramels [colorants alimentaires]