Клас 2

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини; протрави; необроблені природні смоли; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт

Назва товару Базовий номер
U мастила проти іржавіння 020079
E anti-rust greases  
F graisses antirouille  
U металева фольга для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт 020092
E metal foil for use in painting, decorating, printing and art  
F métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art  
U метали у формі порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт 020090
E metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art  
F métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art  
U морилки для деревини 020028
E wood stains  
F teintures pour le bois  
U необростаючі фарби 020122
E anti-fouling paints  
F peintures antifouling  
U оксид кобальту [забарвлювальна речовина] 020044
E cobalt oxide [colorant]  
F oxyde de cobalt [colorant]  
U оксид цинку [пігмент] 020081
E zinc oxide [pigment]  
F gris de zinc [pigment]  
U олії для консервування деревини 020082
E oils for the preservation of wood  
F huiles pour la conservation du bois  
U олійні фарби для художніх робіт 020127
E oil paints for use in art  
F peintures à l'huile pour travaux d'art  
U папір для фарбування великодніх яєць 020096
E paper for dyeing Easter eggs  
F papier pour teindre les œufs de Pâques  
U пігменти 020059
E pigments  
F pigments  
U покриття [фарби] 020070
E coatings [paints]  
F enduits [peintures]  
U покриття для деревини [фарби] 020026
E wood coatings [paints]  
F enduits pour le bois [peintures]  
U покриття для руберойду [фарби] / покриття для толю [фарби] 020036
E coatings for roofing felt [paints] / coatings for tarred felt [paints]  
F enduits pour le carton bitumé [peintures]  
U політури 020115
E lacquers  
F laques*