Клас 2

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини; протрави; необроблені природні смоли; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт

1 - 15 з 112 записів
Назва товару Базовий номер
U азбестові фарби 020009
E asbestos paints  
F peintures à l'amiante  
U акварельні фарби для художніх робіт 020126
E watercolour paints for use in art / watercolor paints for use in art  
F peintures à l'eau pour travaux d'art  
U алізаринові барвники 020006
E alizarine dyes  
F colorants d'alizarine  
U алюмінієві порошки для фарбування 020008
E aluminium powder for painting  
F poudre d'aluminium pour la peinture  
U алюмінієві фарби 020007
E aluminium paints  
F peintures aluminium  
U анілінові барвники 020052
E aniline dyes  
F colorants d'aniline  
U аннато [забарвлювальна речовина] 020098
E annotto [dyestuff] / annatto [dyestuff]  
F rocou  
U антикорозійні препарати 020010
E anti-corrosive preparations  
F préparations anticorrosion  
U антикорозійні стрічки 020021
E anti-corrosive bands  
F bandes protectrices contre la corrosion  
U аурамін 020018
E auramine  
F auramine  
U бактерицидні фарби 020019
E bactericidal paints  
F peintures bactéricides  
U барвники для взуття 020041
E shoe dyes  
F teintures pour chaussures  
U барвники для шкур 020069
E ink for skin-dressing  
F encres pour la peausserie  
U барвники з деревини 020111
E dyewood / dye-wood  
F bois colorant / bois de teinture  
U барвники* 020058
E dyes*  
F teintures*  
1 - 15 з 112 записів