Клас 33

Алкогольні напої (крім пива)

Назва товару Базовий номер
U коктейлі* 330010
E cocktails*  
F cocktails*  
U кюрасо [лікер] 330011
E curacao  
F curacao  
U лікери 330015
E liqueurs  
F liqueurs  
U медівка [гідромель] 330016
E hydromel [mead] / mead [hydromel]  
F hydromel  
U м'ятні настоянки 330001
E peppermint liqueurs  
F alcool de menthe  
U напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива 330035
E pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based  
F boissons alcoolisees pre-melangees autres qu'a base de biere  
U настоянки гіркі 330003
E bitters  
F amers [liqueurs]  
U ніра [алкогольний напій на основі цукрової тростини] 330036
E nira [sugarcane-based alcoholic beverage]  
F nira [boisson alcoolisee a base de canne a sucre]  
U перегінні алкогольні напої 330008
E distilled beverages  
F boissons distillees  
U пікети [вино з виноградних вичавків] 330020
E piquette  
F piquette  
U рисовий спирт 330032
E rice alcohol  
F alcool de riz  
U ром 330033
E rum  
F rhum  
U саке [рисова горілка] 330022
E sake  
F sake  
U сидри 330009
E cider  
F cidres  
U спиртні напої 330018
E spirits [beverages]  
F spiritueux