Клас 33

Алкогольні напої (крім пива)

Відображено всі 33 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U алкогольні напої, крім пива 330026
E alcoholic beverages, except beer  
F boissons alcoolisees a l'exception des bieres  
U алкогольні напої, що містять фрукти 330031
E alcoholic beverages containing fruit  
F boissons alcoolisees contenant des fruits  
U алкогольні напої, що сприяють травленню 330012
E digesters [liqueurs and spirits]  
F digestifs [alcools et liqueurs]  
U аперитиви* 330006
E aperitifs*  
F aperitifs*  
U арак [рисовий алкогольний напій] 330007
E arak [arrack] / arrack [arak]  
F arac [arack] / arak  
U байцзю [китайський алкогольний напій] 330037
E baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]  
F baijiu [boisson chinoise d’alcool distille]  
U бренді 330019
E brandy  
F eaux-de-vie  
U вина 330013
E wine  
F vins  
U віскі 330023
E whisky  
F whisky  
U ганусова [анісова] горілка [настоянка] 330005
E anisette [liqueur]  
F anisette  
U ганусовий [анісовий] лікер 330004
E anise [liqueur]  
F anis [liqueur]  
U горілка 330034
E vodka  
F vodka  
U горілка вишнева 330017
E kirsch  
F kirsch  
U грушевий сидр 330021
E perry  
F poire  
U джин [ялівцева горілка] 330014
E gin  
F genievre [eau-de-vie]  
U коктейлі* 330010
E cocktails*  
F cocktails*  
U кюрасо [лікер] 330011
E curacao  
F curacao  
U лікери 330015
E liqueurs  
F liqueurs  
U медівка [гідромель] 330016
E hydromel [mead] / mead [hydromel]  
F hydromel  
U м'ятні настоянки 330001
E peppermint liqueurs  
F alcool de menthe  
U напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива 330035
E pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based  
F boissons alcoolisees pre-melangees autres qu'a base de biere  
U настоянки гіркі 330003
E bitters  
F amers [liqueurs]  
U ніра [алкогольний напій на основі цукрової тростини] 330036
E nira [sugarcane-based alcoholic beverage]  
F nira [boisson alcoolisee a base de canne a sucre]  
U перегінні алкогольні напої 330008
E distilled beverages  
F boissons distillees  
U пікети [вино з виноградних вичавків] 330020
E piquette  
F piquette  
U рисовий спирт 330032
E rice alcohol  
F alcool de riz  
U ром 330033
E rum  
F rhum  
U саке [рисова горілка] 330022
E sake  
F sake  
U сидри 330009
E cider  
F cidres  
U спиртні напої 330018
E spirits [beverages]  
F spiritueux  
U спиртові екстракти 330025
E alcoholic extracts  
F extraits alcooliques  
U спиртові есенції 330024
E alcoholic essences  
F essences alcooliques  
U фруктові екстракти спиртові 330002
E fruit extracts, alcoholic  
F extraits de fruits avec alcool  
Відображено всі 33 записи(-ів)