Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

426 - 450 з 450 записів
Назва товару Базовий номер
U хіміко-фармацевтичні препарати 050077
E chemico-pharmaceutical preparations  
F préparations chimico-pharmaceutiques  
U хімічні препарати для діагностування вагітності 050166
E chemical preparations for the diagnosis of pregnancy  
F préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse  
U хімічні препарати для лікування злаків, уражених сажкою 050222
E chemical preparations to treat wheat blight [smut] / chemical preparations to treat wheat smut  
F produits chimiques pour le traitement de la nielle  
U хімічні препарати для лікування мілдью 050202
E chemical preparations to treat mildew  
F produits chimiques pour le traitement du mildiou  
U хімічні препарати для лікування філоксери 050246
E chemical preparations for treating phylloxera  
F produits chimiques pour le traitement du phylloxéra  
U хімічні препарати на ветеринарні потреби 050363
E chemical preparations for veterinary purposes  
F préparations chimiques à usage vétérinaire  
U хімічні препарати на медичні потреби 050362
E chemical preparations for medical purposes  
F préparations chimiques à usage médical  
U хімічні препарати на фармацевтичні потреби 050323
E chemical preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations chimiques à usage pharmaceutique  
U хімічні реактиви на медичні або ветеринарні потреби 050364
E chemical reagents for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire  
U хінін на медичні потреби 050256
E quinine for medical purposes  
F quinine à usage médical  
U хінолін на медичні потреби 050257
E chinoline for medical purposes  
F quinoléine à usage médical  
U хірургічні імплантати, що складаються з живих тканин 050397
E surgical implants comprised of living tissues  
F implants chirurgicaux composés de tissus vivants  
U хірургічні клеї 050442
E surgical glues  
F colles chirurgicales  
U хірургічні перев'язувальні матеріали 050140
E surgical dressings  
F étoffes pour pansements  
U хліб для діабетиків, призначений для медичного використання 050121
E diabetic bread adapted for medical use  
F pain pour diabétiques à usage médical  
U хлороформ 050080
E chloroform  
F chloroforme  
U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
U цементи для копит тварин 050083
E cement for animal hooves  
F ciment pour sabots d'animaux  
U цукерки лікувальні 050057
E candy, medicated  
F bonbons médicamenteux  
U цукерки на медичні потреби 050310
E candy for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U цукор на медичні потреби 050278
E sugar for medical purposes  
F sucre à usage médical  
U шампуні проти педикульозу 050468
E pediculicidal shampoos  
F shampooings pédiculicides  
U щоденні прокладки [гігієнічні] 050315
E panty liners [sanitary]  
F protège-slips [produits hygiéniques]  
U ююба лікувальна 050184
E jujube, medicated  
F pâte de jujube  
U ялапа 050183
E jalap  
F jalap  
426 - 450 з 450 записів