Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U трави для куріння на медичні потреби 050336
E smoking herbs for medical purposes  
F herbes à fumer à usage médical  
U трав'яні чаї на медичні потреби 050240
E herbal teas for medicinal purposes  
F tisanes  
U трансплантати [живі тканини] 050450
E transplants [living tissues]  
F greffons [tissus vivants]  
U труси абсорбувальні для хворих на нетримання 050372
E pants, absorbent, for incontinents  
F culottes hygiéniques pour incontinents  
U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
E tobacco extracts [insecticides]  
F extraits de tabac [insecticides]  
U фармацевтичні препарати 050069
E pharmaceutical preparations  
F préparations pharmaceutiques  
U фармацевтичні препарати від лупи 050241
E pharmaceutical preparations for treating dandruff  
F préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire  
U фармацевтичні препарати для догляду за шкірою 050239
E pharmaceutical preparations for skin care  
F préparations pharmaceutiques pour soins cutanés  
U фармацевтичні препарати для лікування сонячних опіків 050100
E pharmaceutical preparations for treating sunburn  
F préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires  
U фармацевтичні препарати на основі вапна 050074
E lime-based pharmaceutical preparations  
F préparations pharmaceutiques à base de chaux  
U фармацевтичні продукти 050453
E pharmaceuticals  
F produits pharmaceutiques  
U фенол на фармацевтичні потреби 050236
E phenol for pharmaceutical purposes  
F phénol à usage pharmaceutique  
U фенхель на медичні потреби 050147
E fennel for medical purposes  
F fenouil à usage médical  
U ферменти на фармацевтичні потреби 050333
E ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments à usage pharmaceutique  
U ферментні препарати на ветеринарні потреби 050371
E enzyme preparations for veterinary purposes  
F préparations enzymatiques à usage vétérinaire