Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U фітотерапевтичні препарати на медичні потреби 050455
E phytotherapy preparations for medical purposes  
F préparations de phytothérapie à usage médical  
U формальдегід на фармацевтичні потреби 050335
E formic aldehyde for pharmaceutical purposes  
F aldéhyde formique à usage pharmaceutique  
U фосфати на фармацевтичні потреби 050245
E phosphates for pharmaceutical purposes  
F phosphates à usage pharmaceutique  
U фунгіциди 050151
E fungicides  
F fongicides  
U хімікати для лікування винограду, ураженого хворобою 050288
E vine disease treating chemicals  
F produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne  
U хіміко-фармацевтичні препарати 050077
E chemico-pharmaceutical preparations  
F préparations chimico-pharmaceutiques  
U хімічні препарати для діагностування вагітності 050166
E chemical preparations for the diagnosis of pregnancy  
F préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse  
U хімічні препарати для лікування злаків, уражених сажкою 050222
E chemical preparations to treat wheat blight [smut] / chemical preparations to treat wheat smut  
F produits chimiques pour le traitement de la nielle  
U хімічні препарати для лікування мілдью 050202
E chemical preparations to treat mildew  
F produits chimiques pour le traitement du mildiou  
U хімічні препарати для лікування філоксери 050246
E chemical preparations for treating phylloxera  
F produits chimiques pour le traitement du phylloxéra  
U хімічні препарати на ветеринарні потреби 050363
E chemical preparations for veterinary purposes  
F préparations chimiques à usage vétérinaire  
U хімічні препарати на медичні потреби 050362
E chemical preparations for medical purposes  
F préparations chimiques à usage médical  
U хімічні препарати на фармацевтичні потреби 050323
E chemical preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations chimiques à usage pharmaceutique  
U хімічні реактиви на медичні або ветеринарні потреби 050364
E chemical reagents for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire  
U хінін на медичні потреби 050256
E quinine for medical purposes  
F quinine à usage médical