Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

436 - 450 з 450 записів
Назва товару Базовий номер
U хінолін на медичні потреби 050257
E chinoline for medical purposes  
F quinoléine à usage médical  
U хірургічні імплантати, що складаються з живих тканин 050397
E surgical implants comprised of living tissues  
F implants chirurgicaux composés de tissus vivants  
U хірургічні клеї 050442
E surgical glues  
F colles chirurgicales  
U хірургічні перев'язувальні матеріали 050140
E surgical dressings  
F étoffes pour pansements  
U хліб для діабетиків, призначений для медичного використання 050121
E diabetic bread adapted for medical use  
F pain pour diabétiques à usage médical  
U хлороформ 050080
E chloroform  
F chloroforme  
U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
U цементи для копит тварин 050083
E cement for animal hooves  
F ciment pour sabots d'animaux  
U цукерки лікувальні 050057
E candy, medicated  
F bonbons médicamenteux  
U цукерки на медичні потреби 050310
E candy for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U цукор на медичні потреби 050278
E sugar for medical purposes  
F sucre à usage médical  
U шампуні проти педикульозу 050468
E pediculicidal shampoos  
F shampooings pédiculicides  
U щоденні прокладки [гігієнічні] 050315
E panty liners [sanitary]  
F protège-slips [produits hygiéniques]  
U ююба лікувальна 050184
E jujube, medicated  
F pâte de jujube  
U ялапа 050183
E jalap  
F jalap  
436 - 450 з 450 записів