Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

76 - 90 з 450 записів
Назва товару Базовий номер
U гірчичники 050271
E mustard plasters / mustard poultices  
F sinapismes  
U гліцерин на медичні потреби 050331
E glycerine for medical purposes  
F glycérine à usage médical  
U гліцерофосфати 050160
E glycerophosphates  
F glycérophosphates  
U глюкоза на медичні потреби 050340
E glucose for medical purposes  
F glucose à usage médical  
U гомогенізовані продукти харчування, призначені на медичні потреби 050461
E homogenized food adapted for medical purposes / homogenised food adapted for medical purposes  
F nourriture homogénéisée à usage médical  
U гормони на медичні потреби 050171
E hormones for medical purposes  
F hormones à usage médical  
U грязі для ванн 050059
E mud for baths  
F boue pour bains  
U грязі лікувальні 050058
E medicinal mud / medicinal sediment [mud]  
F boues médicinales  
U губки для загоювання ран 050136
E vulnerary sponges  
F éponges vulnéraires  
U гума на стоматологічні потреби 050066
E rubber for dental purposes  
F caoutchouc à usage dentaire  
U гумігут на медичні потреби 050341
E gamboge for medical purposes  
F gommes-guttes à usage médical  
U гур'юновий бальзам на медичні потреби 050342
E gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes  
F baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical / baume de gurgu [gurgum] à usage médical / baume de gurjum [gurjun] à usage médical  
U дезінфікувальне мило 050479
E disinfectant soap  
F savons désinfectants  
U дезінфікувальні засоби 050441
E disinfectants  
F désinfectants  
U дезінфікувальні засоби для хімічних туалетів 050380
E disinfectants for chemical toilets  
F désinfectants pour W.-C. chimiques  
76 - 90 з 450 записів