Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

1 - 100 з 450 записів
Назва товару Базовий номер
U абсорбційна бавовняна вата / абсорбційна вата 050176
E absorbent cotton / absorbent wadding  
F ouate hydrophile / coton hydrophile  
U ад'юванти на медичні потреби 050396
E adjuvants for medical purposes  
F adjuvants à usage médical  
U акарициди 050387
E acaricides  
F acaricides  
U аконітин 050002
E aconitine  
F aconitine  
U алкалоїди на медичні потреби 050296
E alkaloids for medical purposes  
F alcaloïdes à usage médical  
U альбумінові дієтичні добавки 050420
E albumin dietary supplements  
F compléments alimentaires d'albumine  
U альгінати на фармацевтичні потреби 050433
E alginates for pharmaceutical purposes  
F alginates à usage pharmaceutique  
U альгінатні дієтичні добавки 050432
E alginate dietary supplements  
F compléments alimentaires d'alginates  
U альгіциди 050312
E algicides  
F algicides  
U альдегіди на фармацевтичні потреби 050009
E aldehydes for pharmaceutical purposes  
F aldéhydes à usage pharmaceutique  
U амінокислоти на ветеринарні потреби 050377
E amino acids for veterinary purposes  
F aminoacides à usage vétérinaire  
U амінокислоти на медичні потреби 050376
E amino acids for medical purposes  
F aminoacides à usage médical  
U анальгетики 050124
E analgesics  
F analgésiques  
U анестетики 050017
E anaesthetics  
F anesthésiques  
U антибактеріальне мило 050471
E antibacterial soap  
F savons antibactériens  
U антибактеріальні мийні засоби для рук 050472
E antibacterial handwashes  
F produits antibactériens pour le lavage des mains  
U антибіотики 050388
E antibiotics  
F antibiotiques  
U антигельмінтні препарати 050154
E vermifuges / anthelmintics  
F vermifuges  
U антидіуретичні препарати 050032
E anti-uric preparations  
F produits antiuriques  
U антисептики 050030
E antiseptics  
F antiseptiques  
U антисептична бавовняна вата 050031
E antiseptic cotton  
F coton antiseptique  
U аптечки першої допомоги, заповнені 050244
E first-aid boxes, filled  
F pharmacies portatives  
U асептична бавовняна вата 050034
E aseptic cotton  
F coton aseptique  
U ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби 050299
E aluminium acetate for pharmaceutical purposes  
F acétate d'alumine à usage pharmaceutique  
U ацетати на фармацевтичні потреби 050291
E acetates for pharmaceutical purposes  
F acétates à usage pharmaceutique  
U бавовняна вата на медичні потреби 050099
E cotton for medical purposes  
F coton à usage médical  
U бактерицидні засоби 050159
E germicides  
F germicides  
U бактерійні отрути 050038
E bacterial poisons  
F poisons bactériens  
U бактерійні препарати для медичного та ветеринарного використання 050039
E bacterial preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати для медичного та ветеринарного використання 050037
E bacteriological preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire  
U бальзами на медичні потреби 050050
E balms for medical purposes  
F baumes à usage médical  
U бальзамічні препарати на медичні потреби 050046
E balsamic preparations for medical purposes  
F balsamiques à usage médical  
U бджолине маточне молочко на фармацевтичні потреби 050316
E royal jelly for pharmaceutical purposes  
F gelée royale à usage pharmaceutique  
U безтютюнові сигарети на медичні потреби 050081
E tobacco-free cigarettes for medical purposes  
F cigarettes sans tabac à usage médical  
U бинти для перев'язування 050049
E bandages for dressings  
F bandes pour pansements  
U бікарбонат натрію на фармацевтичні потреби 050304
E bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes  
F bicarbonate de soude à usage pharmaceutique  
U білкові препарати на медичні потреби 050007
E albuminous preparations for medical purposes  
F préparations albumineuses à usage médical  
U білкові харчові продукти на медичні потреби 050006
E albuminous foodstuffs for medical purposes  
F aliments à base d'albumine à usage médical  
U біологічні препарати на ветеринарні потреби 050361
E biological preparations for veterinary purposes  
F préparations biologiques à usage vétérinaire  
U біологічні препарати на медичні потреби 050305
E biological preparations for medical purposes  
F préparations biologiques à usage médical  
U біоциди 050052
E biocides  
F biocides  
U бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби 050263
E bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes  
F sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique  
U борошно з насіння льону на фармацевтичні потреби 050190
E linseed meal for pharmaceutical purposes / flaxseed meal for pharmaceutical purposes  
F farine de lin à usage pharmaceutique  
U борошно на фармацевтичні потреби / борошно грубого помелу на фармацевтичні потреби 050144
E flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes  
F farines à usage pharmaceutique  
U бром на фармацевтичні потреби 050306
E bromine for pharmaceutical purposes  
F brome à usage pharmaceutique  
U бронхолітичні препарати 050390
E bronchodilating preparations  
F préparations pour bronchodilatateurs  
U вагінальні промивальні засоби на медичні потреби 050393
E vaginal washes for medical purposes  
F bains vaginaux à usage médical  
U вазелін на медичні потреби 050339
E petroleum jelly for medical purposes  
F gelée de pétrole à usage médical  
U вакцини 050107
E vaccines  
F vaccins  
U вата на медичні потреби 050072
E wadding for medical purposes  
F ouate à usage médical  
U ватні палички на медичні потреби 050447
E cotton swabs for medical purposes / cotton sticks for medical purposes  
F bâtonnets ouatés à usage médical  
U ветеринарні препарати 050287
E veterinary preparations  
F produits vétérinaires  
U винний камінь на фармацевтичні потреби 050281
E tartar for pharmaceutical purposes  
F tartre à usage pharmaceutique  
U відвари на фармацевтичні потреби 050109
E decoctions for pharmaceutical purposes  
F décoctions à usage pharmaceutique  
U вітамінні препарати* 050090
E vitamin preparations*  
F préparations de vitamines*  
U води мінеральні на медичні потреби 050129
E mineral waters for medical purposes  
F eaux minérales à usage médical  
U водний розчин хлоралю на фармацевтичні потреби 050079
E hydrated chloral for pharmaceutical purposes  
F chloral hydraté à usage pharmaceutique  
U волокно дієтичне 050367
E dietary fibre / dietary fiber  
F fibres alimentaires  
U вугілля деревне на фармацевтичні потреби 050056
E charcoal for pharmaceutical purposes  
F charbon de bois à usage pharmaceutique  
U в'яжучі речовини на медичні потреби 050465
E astringents for medical purposes  
F astringents à usage médical  
U гази на медичні потреби 050314
E gases for medical purposes  
F gaz à usage médical  
U галова кислота на фармацевтичні потреби 050338
E gallic acid for pharmaceutical purposes  
F acide gallique à usage pharmaceutique  
U гваякол на фармацевтичні потреби 050153
E guaiacol for pharmaceutical purposes  
F gaïacol à usage pharmaceutique / gayacol à usage pharmaceutique  
U гелі для стимулювання сексуального збудження 050457
E sexual stimulant gels  
F gels de stimulation sexuelle  
U гематоген 050168
E haematogen / hematogen  
F hématogène  
U гемоглобін 050169
E haemoglobin / hemoglobin  
F hémoglobine  
U гемостатичні олівці 050104
E haemostatic pencils / hemostatic pencils  
F crayons hémostatiques  
U гербіциди / препарати для знищування шкідливих рослин 050204
E herbicides / preparations for destroying noxious plants / weedkillers  
F herbicides / produits pour la destruction des herbes / désherbants / produits pour la destruction des plantes / produits pour la destruction des végétaux  
U гігієнічні серветки 050234
E sanitary towels / sanitary napkins  
F serviettes hygiéniques / serviettes périodiques  
U гігієнічні тампони / менструальні тампони 050232
E sanitary tampons / menstruation tampons  
F tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation  
U гігієнічні труси / гігієнічні панталони 050200
E sanitary panties / menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants  
F culottes hygiéniques / slips périodiques  
U гідрастин 050174
E hydrastine  
F hydrastine  
U гідрастинін 050175
E hydrastinine  
F hydrastinine  
U гірчиця на фармацевтичні потреби 050219
E mustard for pharmaceutical purposes  
F moutarde à usage pharmaceutique  
U гірчична олія на медичні потреби 050172
E mustard oil for medical purposes  
F huile de moutarde à usage médical  
U гірчичники 050271
E mustard plasters / mustard poultices  
F sinapismes  
U гліцерин на медичні потреби 050331
E glycerine for medical purposes  
F glycérine à usage médical  
U гліцерофосфати 050160
E glycerophosphates  
F glycérophosphates  
U глюкоза на медичні потреби 050340
E glucose for medical purposes  
F glucose à usage médical  
U гомогенізовані продукти харчування, призначені на медичні потреби 050461
E homogenized food adapted for medical purposes / homogenised food adapted for medical purposes  
F nourriture homogénéisée à usage médical  
U гормони на медичні потреби 050171
E hormones for medical purposes  
F hormones à usage médical  
U грязі для ванн 050059
E mud for baths  
F boue pour bains  
U грязі лікувальні 050058
E medicinal mud / medicinal sediment [mud]  
F boues médicinales  
U губки для загоювання ран 050136
E vulnerary sponges  
F éponges vulnéraires  
U гума на стоматологічні потреби 050066
E rubber for dental purposes  
F caoutchouc à usage dentaire  
U гумігут на медичні потреби 050341
E gamboge for medical purposes  
F gommes-guttes à usage médical  
U гур'юновий бальзам на медичні потреби 050342
E gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes  
F baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical / baume de gurgu [gurgum] à usage médical / baume de gurjum [gurjun] à usage médical  
U дезінфікувальне мило 050479
E disinfectant soap  
F savons désinfectants  
U дезінфікувальні засоби 050441
E disinfectants  
F désinfectants  
U дезінфікувальні засоби для хімічних туалетів 050380
E disinfectants for chemical toilets  
F désinfectants pour W.-C. chimiques  
U дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби 050118
E disinfectants for hygiene purposes  
F désinfectants à usage hygiénique  
U дезодоранти для одягу і текстильних виробів 050400
E deodorants for clothing and textiles  
F désodorisants pour vêtements ou matières textiles  
U дезодоранти, крім призначених для людей або тварин 050119
E deodorants, other than for human beings or for animals  
F désodorisants  
U деревина кедрова, що використовується як репелент 050379
E cedar wood for use as an insect repellent  
F bois de cèdre anti-insectes  
U детергенти на медичні потреби 050108
E detergents for medical purposes  
F détergents [détersifs] à usage médical  
U дигіталін 050123
E digitalin  
F digitaline  
U дитячі суміші 050448
E infant formula  
F préparations alimentaires pour nourrissons  
U діагностичні препарати на ветеринарні потреби 050446
E diagnostic preparations for veterinary purposes  
F préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire  
U діагностичні препарати на медичні потреби 050330
E diagnostic preparations for medical purposes  
F préparations pour le diagnostic à usage médical  
U діастаза на медичні потреби 050366
E diastase for medical purposes  
F diastases à usage médical  
1 - 100 з 450 записів